Vanda svenska pensionärer

Gemensamma promenader

Promenad kl. 13:00 andra och fjärde torsdagen i månaden.

Nästa promenad kan du se i händelsekalendern

OBS! Om du är intresserad att delta i promenaderna, men har svårt att komma till platsen, meddela Per Göran tfn 0400457449, för eventuell transporthjälp till och från platsen.
Alla promenerar i egen takt. Startpunkten är gemensam och farten anpassas så att ingen blir efter. Eventuell kaffestund är gemensam.