Vanda svenska pensionärer

Våra promenader

Promenad kl: 13:00 andra och fjärde torsdagen i månaden.

Nästa promenad kan du se i händelsekalendern

OBS! Om du är intresserad att delta i promenaderna, men har svårt att komma till platsen, meddela Per Göran tel. 0400457449, för eventuell transporthjälp till och från platsen.
OBS! Alla promenerar i egen takt. Startpunkten är gemensam och farten anpassas så att ingen blir efter. Eventuell kaffestund är gemensam.
Kontaktperson:

Info kommer strax

 

Hur borde du träna som äldre?
Artikel

Träna hemma med SPF

Bakom länken finner du videor som visar olika sätt att träna hemma.

https://www.spfpension.fi/sv/motion/

Vandapensionärer testade nya promenadguiden
 

Den 22 oktober samlades en grupp Vanda svenska pensionärer utanför Folkhälsanhuset i
Dickursby för att inviga Folkhälsans nya promenadguide under ledning av Malin Grönros. Trots det regniga vädret hade nio seniorer ställt upp. Malin delade ut den nya guiden till alla deltagare. Den omfattar både kortare och längre rutter, alla tydligt utmärkta på kartan. Den valda rutten gick längs det natursköna området kring Kervo å. Trots den urbana miljön kändes det som man var mitt i naturen med slingrande stigar och broar, här och var skymtade hus och välskötta gårdar.
Framme vid Silkesfabriken och Söderlings gamla hus stannade vi upp och diskuterade vilka ändringar som skett i närheten. På den tomt där stadens representationsvilla Åvik en gång i tiden stod har det nu byggts en lekpark och den gamla kvarnen har renoveras där bland andra Vanda teaterförening har spelat sina pjäser. I närheten pågår ett arbete med att bygga ut åstranden och en del av dammen vid den tidigare fernissafabriken har redan rivits på ett 20 meter brett område. Det innebär nu att det blir lättare för öringen att ta sig upp och leka i Kervo å. Men besöket där fick bli till nästa promenad, vi fortsatte i stället mot Dickursby centrum, den nya kyrkobyggnaden.
Den nya promenadguiden omfattar även Dickursby centrum som genomgått och genomgår stora förändringar. På kartan finns utsatta flera rariteter. Efter att ha slingrat oss genom flera smala passager kom vi fram till det s.k. kyrkokvarteret. Det rådde delade meningar om den nya kyrkans form, en del av oss saknade den traditionella formen, medan andra påpekade att de flesta nya kyrkor ser likadana ut. På det nya torget kunde vi läsa historiska texter på finska och svenska inristade i gatubeläggningen. En skarpsynt deltagare observerade ett skrivfel i den svenska texten. På vägen tillbaka till Folkhälsanhuset kunde vi ännu njuta av Merja Rankis och Outi Turpeinens bronsskulptur ”Fiskarflickan” i mitten av dammen intill stadshuset. Vi stannade ännu för att beundra Laila Pullinens konstverk vid Lauri Lairalas skvär. Synd att verket saknar text om skaparen. Efter ca 1 ½ timme var vi tillbaka till Folkhälsanhuset. Tyvärr hade alla glömt sina stegräknare hemma, men vi uppskattade att dagens vandring till ca 10 000 steg.

Gemensamma promenader
En tidigare utförd enkät visade att många pensionärer i Vanda vandrar året om. Faktum är att människan mår bra i naturen och behöver röra på sig dagligen även utomhus. Dagens
deltagarantal på nio seniorer ger inte rätt bild av situationen p.g.a. ett ihållande regn hela
dagen, likaså under promenaden, vilket avskräckte många från att ställa upp. Deltagarna var eniga om att promenaderna borde fortsätta. Frågan kommer att tas upp på nästa månadsmöte den 5 november. För att effektivera hela verksamheten borde den organiseras och datumen spikas fast på förhand. Platserna kunde vara Dickursby och Mårtensdal.

                                                                                                  Henrik Smeds 

Vandapensionärerna på promenad till gruvorna i Gruvsta

25 medlemmar från VSP samlades den 10 december 2020 vid Gruvsta ”nedbrunna kyrka” i västra Vanda. Där möttes vi av Astrid Nurmivaara, som guidade oss runt bland de gamla järngruvorna där. Hon berättade medryckande om gruvornas historia och människorna som arbetat och varit delaktiga i järnbrytningen. Vissa av de ca 16 gruvorna är upp till 50 m djupa                                                                         Per-Erik

MOTION Föreningens medlemspromenader fortsätter.

Den 22 januari hade 7 ”hurtbullar” ställt upp trots snöstormen. Efter att vi samlats utanför Folkhälsanhuset gick vi på en ca timmes vandring  på snörika promenadvägar.

Promenaderna kan var och en göra i egen takt och med eller utan stavar.

Foto (P-E Aura):  På bilder ser vi fem av deltagarna 22.1.2021 

Promenad 18.2.2021

Soligt och kallt i Dickursby En grupp på sex vandapensionärer samlades i det soliga men kyliga vädret den 18 februari för att promenera tillsammans. Morgonens stränga köld med över 20 minusgrader hade säkert avskräckt en del seniorer att delta. Starten från Folkhälsanhuset i Dickursby fortsatte längs snöiga vägar bland höghusen i Bäckby fram till Kaveldunsparken. Efter parken följde en lång sträcka på den öppna slätten i Dickursbyparken där nordanvinden stack i kinderna tills vi kom fram till platsen där fåren hålls inhägnade under sommaren. Vanda stad har under några sommars tid utplacerat fåren på området till glädje för folk i alla åldrar. Efter att ha korsat den livligt trafikerade Västra Vitbäcksvägen kom vi fram till Kovallparken i Simonsberg där vi fortsatte längs motionsspåret och passerade två kolonilotter i vinteride. Området är en verklig oas med rikligt växt- och fågelliv. Undertecknad som anlitar motionslänken flera gånger i året lyckades senaste sommar t.o.m. observera den sällsynta Mandarinanden. Fågeln vistades i området några dagar och händelsen observerades också i den lokala pressen. I mitten av motionsrutten gjorde vi en avstickare till Vedabacka gård där vi hälsade kort på en gammal bekant till pensionärerna. Efter att ha beundrat de välskötta faciliterna på gården fortsatte vi längs Simonsbergsvägen fram till Dickursby idrottspark. Vi återvände genom en smal passage till de snöiga vägarna på Bäckbyområdet och kom slutligen fram till Folkhälsanhuset varifrån vi startat knappt två timmar tidigare. Stegräknaren visade drygt 10 000 steg. Trots att vi alla var försedda med varma kläder kändes nog kylan i kroppen efter den tvåtimmar långa promenaden i 10 graders kyla. Den ”inre kylan” upphörde först när jag förstod att dricka något tillräckligt varmt efteråt. Men vi var alla eniga om hur viktigt det är att dessa promenader ordnas för den sociala samvarons skull, trots olägenheter med kyla och snö.

Promenad 11.3.2021

Den 11 mars promenerade 8 deltagare norrut för att beundra det nya (och gamla) vattentornet i Dickursby. Tyvärr såg vi dem inte upplysta. Belysnigen tändes först följande dag.

Vandapensionärer promenerade till Kungens ek

Vanda pensionärer

En grupp pensionärer samlades den 22 april invid Sillböle bassäng i Övitsböle i Vanda för att promenera tillsammans. Målet var att vandra till den anrika Kungseken i Kårböle i nordvästra Helsingfors. Innan vi begav oss iväg berättade vår utmärkta guide Astrid Nurmivaara att Sillböle bassäng togs i bruk år 1962 och är 17 meter djup. Den är ca 1 km lång och ca 0,5 km bred. Bassängen är huvudstadsregionens största reservoir och innehåller 5 miljoner kubikmeter sötvatten som kommer från sjön Päijänne längs en bergstunnel på 120 kilometer. Vattnet renas och pumpas vidare till Långforsens reningsverk. Bassängen är omgiven av staket och det är föbjudet att röra sig på området.

Samling av prydnadskatter imponerade

Rutten mot Kungseken gick längs ett naturskönt område omgivet av egnahemshus och välskötta gårdar. Vi passerade en skogsdunge där vi observerade den blommande Tibasten som lär vara giftig. På vägen berättade Astrid att vi blivit inbjudna till 91 åriga Gunda Sohlström för att se på hennes dyrgripar, d.v.s. 7621 st samling av prydnadskatter, alla numrerade. Vi besökte hennes hus i små grupper försedda med munskydd och iakttagande alla försiktighetsåtgärder. Gunda berättade att hon börjat samla dem år 1972 när familjen flyttade in i det nya huset. Vi var alla fulla av beundran när vi vandrade genom huset och såg samlingarna av prydnadskatterna som fyllde praktiskt taget alla rum från tak till golv. Det var värt ett besök.

Promenaden fortsatte och vi kom fram till Långforsen där vi stannade på en bro över Vanda å och höll en paus. Området som omfattar cirka 17 ha ägs av Helsingfors respektive Vanda stad och fredades som naturskyddsområde år 1984. Långforsen är ca 1 kilometer lång och på båda sidor om ån växer frodiga grandominerade lundar. Tack vare markerade stigar är det lätt att bekanta sig med naturen i området. Här finns också utsiktsplattformer på båda sidor om ån.

Den anrika Kungseken

Vi fortsatte vandringen, passerade både den populära kaffestugan vid forsen och Långforsens reningsverk och kom fram till Helsingfors mest fascinerande träd, Kungseken. Enligt histrien var det Sveriges kung Gustav III som själv planterade trädet i slutet av 1700-talet. Trädet har sett en del under århundraden, men står fortfarande stolt kvar intill den gamla färdvägen. Gruppen samlade sig kring den något skamfilade eken och lyssnade uppmärksamt på när Astrid läste några verser ur en dikt om Kungseken som skrivits av Tyra Santala, f. Collan. Texten löd så här:

”Här har jag stått i många hundra år.

Och ingen har mig värderat.

Fast svenska kungen har mig planterat.

Det var krig när han for förbi.

Jag sträcker tolv meter ut mina grenar.

Här har jag växt i den fria naturen,

är nu gammal,

foten murknar av jorden.

Var är de som mej kan hjälpa,

och inte låta mej stjälpa.

 

En tid tillbaka så blev jag fridlyst,

det kom en tavla som stod skrivit,

att svenska kungen har mig planterat.

Det blev historien om mig sedan.”

 

Därefter återvände vi längs en annan väg till samlingsplatsen, mycket nöjda över vad vi sett och hört under dagens promenad. Kryddan på allt var att lyssna på Astrids intressanta anekdoter om platser och personer vi passerade under rutten. Väl framme vid Dragnäs badplats bjöds det på kaffe och dopp.

                                                                                                                     Henrik Smeds