Vanda svenska pensionärer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022


MEDLEMSKÅREN 
Medlemsantalet var vid årsskiftet (2022-2023) 243 av vilka 178 (73%) var kvinnor och 65 (27%) män. Under året 2022 har 29 nya medlemmar skrivits in, 14 har skrivits ut och 7 medlemmar har avlidit.  
Föreningen har en hedersordförande Gunnar Weckström samt 2 hedersmedlemmar, Gunvor Bäckman och Ulla-Stina Eriksson.  
Förbundets förtjänsttecken tilldelades Ruben Karlsson, Torolf Olsson, Berit Selenius och Inga Soro den 6.10 av förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos. 
Medlemsregistret har skötts av Per-Erik Aura och medlemsavgiften för 2022 har varit 20€. 

STYRELSEN 
Styrelsen har under 2022 bestått av:  
Per-Erik Aura ordförande 
Per Göran Eriksson viceordförande  
Irmeli Nevalainen sekreterare och IT-ansvarig 
Anneli Karlsson kassör  
Kerstin Lindholm verksamhetskoordinator 
Bo Backman medlem 
Torolf Olsson medlem 
Ruben Karlsson medlem, lotteri- och kondoleans-ansvarig 
Anneli Hellström medlem, uppvaktnings- och kaffepengs-ansvarig 
Verksamhetsgranskare har varit Björn-Erik Blomqvist (2021-2022) och Per Nilsson (2022- 2023). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo.  
Styrelsen har sammanträtt till 11 ordinarie möten plus det konstituerande mötet för 2022. Alla styrelsemöten har hållits på Helsinggård i Dickursby. 

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN 
De ordinarie månadsmötena blev endast 8 stycken på grund av koronaepidemin. Vårens första mötet 3.2 var ett hybridmöte, som samlade 19 deltagare. Det andra mötet 3.3 på Helsinggård samlade 41 medlemmar och då höll vi även minnesstund för de under 2021 bortgångna medlemmarna. April månadsmöte lockade 35 medlemmar till Helsinggård för att höra på Linda Konate från "Läkare utan gränser". En insamling för "Läkare utan gränser" inbringade 510 €. Femte maj höll 48 medlemmar vårterminens sista månadsmöte. 

Höstens första månadsmöte hölls 1.9 på Helsinggård och samlade hela 56 medlemmar, som fick lyssna på Rolf Sonntags orkester och deras program om Olle Adolfssons liv och sånger. Oktober månadsmöte den 6.10 besöktes av förbundsordföranden Ulla-Maj Wideroos, som presenterade sig och berättade om läget nu och i framtiden inom förbundet för 58 personer. På mötet 3.11 höll Susanne Laine en presentation för 34 medlemmar om Vanda stads seniorrådgivning (som 1.1.2023 övergått till Vanda-Kervo välfärdsområde). Terminens sista möte den 1.12 hölls på Helsinggård och samlade 41 medlemmar, som först hörde Lisbeth Muurinen berätta om biblioteksverksamheten i Vanda och sedan hörde om och såg bilder från Inger Sederqvists och Kerstin Lindholms rundresa i Australien. 
Vår- och höstmötet hölls i samband med månadsmötena den 3.2 respektive 3.11.  
Födelsedagsfesten som på grund av coronapandemin medfört att antalet jubilarer var större än vanligt gjorde att festen hölls i två delar, den 5.5 med trubaduren Matteus Blad och den 19.5 med vistrion Visetten. I födelsedagsfesten deltog 48 respektive 39 medlemmar och understöddes med medel ur Vanda svenska församlings fond. 
Den 15 december firade 54 medlemmar julfest på restaurant Lysti i Dickursby. Vi åt en god julmiddag med tillhörande drycker, sjöng julsånger, lyssnade på Visetten och fick julklapp av julgubben och julgumman. Insamlingen till Lucia inbringade 350 €.Festen understöddes med medel ur Vanda svenska församlings fond. 

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET 
Promenader har vi haft två gånger i månaden, på våren från 6.1 till 26.5 och på hösten mellan 8.9 till 8.12. Startplatserna har varierat, vilket medfört att medlemmarna haft möjlighet att lära känna sin hemstad och delta nära där de bor. På några av promenaderna har vi haft guidning och kaffe med dopp har alltid bjudits efteråt.  
Från och med den 21.2 har vi spelat Boule varje måndag, under den kalla tiden på Helsinggård och under den varma tiden ute i Maskrosparken i Dickursby. I medeltal har 10-12 medlemmar deltagit varje gång. 
Den 16 juni deltog föreningen med tre lag i Nyländska boulemästerskapen i Kyrkslätt, i förbundsmästerskapen på Åland den 24.8 och i tävling "Slaget om Nyland" i Kyrkslätt den15.9.  
Som under tidigare år har vi haft verksamhet i Folkhälsanhuset i Dickursby, dvs Coronaspel, varje måndag med Inga Soro 
Temakafé, 1gång/månad med Inga Soro i Dickursby och Ulla-Stina Eriksson i Mårtensdal. Blomsterbingo 1 gång / månad med Berit Selenius 
Allsång 1 gång / mån med Gunnar Weckström och Anders Ekberg 
ViAndakören, som har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag kl. 12-14 på Helsinggård under ledning av kantor Anders Ekberg. 11.5 höll kören sin 10-årskonsert "Muntert vi sjunga" och 14.12 uppträdde kören vid "De vackraste julsångerna"-tillställningen i Dickursby kyrka. 
Vi tackar alla våra aktivitetsledare som ställer upp utan ersättning. Likaså tackar vi Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkar i allsången och leder ViAndakören. 

Datastöd  
Föreningen har under året haft sex stycken "Drop in"-tillfällen på Helsinggård, då medlemmarna haft möjlighet till hjälp av Andreas Höglund från Pensionärsförbundet vid problem med dator, tablett eller telefon.  

TEATERBESÖK, UTFÄRDER OCH ANDRA TILLSTÄLLNINGAR 
Den 19.3 såg 34 medlemmar Fallåkers 50-års jubileumsföreställning.  Den 25.3 bjöd Vanda ungdomsförening på "Agatas arv" på Björkhem och 12 av våra medlemmar såg den. 
Raseborgs sommarteater besöktes den 10.7 av 30 av våra medlemmar, som såg/hörde "All shook up". 
Den 15 oktober reste 39 personer till Åbo svenska teater och upplevde Dracula på scenen, en speciell teaterupplevelse. 
På svenska teatern såg 22 av oss "Själarnas ö" den 10.11. 
Den 23.11 besökte 24 medlemmar "Evigt ung"-föreställningen på samma teater. Den 23.2 besökte 10 medlemmar Sinebrychoffs museum och utställning i Helsingfors. 
Ett tiotal VSP-medlemmar deltog den 27-29 maj i pensionärsförbundets mycket intressanta regionresa, "Åland grönskar". 
10.4 besökte 34 medlemmar Borgå, där vi hörde och såg musik- och sångevenemanget "Legendernas nostalgikväll". 
15.6 deltog 24 personer i allsången med Thomas Lundin och Calle Pettersson på Tabor. 
11.8 åkte 19 medlemmar till Lojo, där vi besökte Lojo kyrka, åt lunch och sedan besökte Tytyri-gruvan. 
En kväll med Mark Levengood sågs 21.10 i Grankulla av 12 medlemmar och 22.10 i Borgå av 22 medlemmar. 
5.11 gick Nyländsk afton av stapeln i Dickursby och upplevdes av 20 medlemmar. 
Allsång med Sixten Granroth hade vi 2.11 på Bygård i västra Vanda och 8.11 på Helsinggård. Besökarantalet var 25 respektive 21 personer. 

SKOLNING 
Kerstin Lindholm deltog i förbundets träff för resekoordinatorer den 1 juni på Silja Lines Symphoni i Helsingfors. 
Irmeli Nevalainen, Per Göran Eriksson och Per-Erik Aura deltog i en IT-kurs för Mellannyland den 12.9. 

INFORMATION 
Information om evenemang har införts i måndagens HBL i Evenemang och på vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/ . Därtill har sänts månadsinfo via e-post och med snigelpost till dem som inte har uppgivit eller bekräftat sin e-post. 

FRÅGESPORT 
VSP deltog igen i förbundets frågesportsuttagning i februari med två lag. Lag nummer 1 (Tom Serén, Ann-Marie Sjöberg och Per Göran Eriksson) vann uttagningen och senare på hösten hela förbundets tävling för andra året i rad. Strongt gjort! 

REPRESENTATION 
Per Göran Eriksson har suttit som suppleant i förbundsstyrelsen och Per-Erik Aura som medlem i valberedningen 
Vår medlem Håkan Sandell sitter i ”Vanhusneuvosto- Äldre rådet" på politiskt mandat. VSP har en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt, som innehafts av Ruben Karlsson. 
Per Göran Eriksson och Per-Erik Aura har representerat VSP i förbundets Mellannyländska grupp, där den sistnämnde även fungerat som ordförande. 
Pensionärsförbundets vårmöte hölls 21.4 i Jakobstad och Anneli Hellström, Irmeli Nevalainen och Per-Erik Aura deltog på distans.  
Per Göran Eriksson och Per-Erik Aura representerade föreningen vid förbundets höstmöte på Hanaholmen den 18.11.  

UPPVAKTNINGAR 
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga.  Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 70 år uppåt har ihågkommits med gratulationskort.  
VSPs budkavle till kommunen överlämnades 23.5.2022 till Vanda stads ledning, stadsdirektör Ritva Viljanen och stadsstyrelsens ordförande Sari Multala. Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. 
Vanda svenska pensionärer rf har tilldelats Vandarosen för betydlig insats för de svenskspråkiga och användningen av svenska i Vanda. Priset delas ut av Svenska kommittén i Vanda, som övervakar Vanda stads svenskspråkiga invånares välmående och service. 
Vår medlem, Barby Fellman har utsetts till årets Vandalax, en utmärkelse som årligen går till en Vandabo som gjort mycket för finlandssvenskarna i Vanda. Vandalaxen utses av Svenska kommittén. 
Årets vinnare i förbundets skrivartävling "Det glömmer jag aldrig" är vår medlem Birgitta Lönnqvist. Hon skrev en berättelse om den första bombningen av Helsingfors 6-7 februari 1944, då hon ännu inte fyllt 6 år. Hon belönades i samband med förbundets jubileumsfest på Hanaholmen i november 2022.  

UNDERSTÖD 
Föreningen har även under år 2022 erhållit flera understöd, Vanda stad 2200 €, Helsingestiftelsen i Vanda 2500 €, Svenska pensionärsförbundet 400 €, samt Vanda 4
svenska församlings fond 5825 € för verksamhet såsom olika (teater)resor, evenemang och julfesten.  
Föreningen är tacksam för dessa bidrag som har gjort det möjligt för oss att prissätta våra aktiviteter så att alla medlemmar skall kunna delta. 

ÖVRIGT 
Föreningen har flera böcker, en del donerade och en del köpta, som kan lånas av våra medlemmar i samband med våra möten på Helsinggård. Listan på böcker finns på hemsidan. 
Föreningen gratulerade Esbo svenska pensionärer med ett lyxtelegram med anledning av deras 50 års jubileum i september och Sjundeå pensionärer uppvaktades i november då de firade sina 50 år. 

SAMMANFATTNING 
Trots pandemin har våra medlemmar varit glädjande aktiva och deltagit i den verksamhet vi har kunnat bjuda på. De relativt nya verksamheterna boulespel och promenader har visat sig vara populära och har nu sina egna anhängare. De sistnämnda har gett möjlighet att bekanta oss med varandra och olika stadsdelar i vår hemstad Vanda. Vi strävar till att aktivera våra medlemmar så, att de känner det värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.  
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf tackar alla medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och för era insatser och er positiva vilja att ställa upp. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2023 skall bli ett aktivt, givande och innehållsrikt år för oss alla. 

 

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer rf

 

Verksamhetsberättelserna för åren 2021, 2020, 2019 och 2018!

Verksamhetsberättelserna för åren 2008-2017!