Vanda svenska pensionärer


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse för år 2018 - föreningens fyrtiotredje verksamhetsår:
Styrelsen har sammanträtt till nio ordinarie plus ett extra möte samt det konstituerande mötet.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 224. 7 nya medlemmar har skrivits in, två har skrivits ut och 8 medlemmar har avlidit. Av medlemmarna är 164 kvinnor och 60 män.
Föreningen har två hedersordföranden, Mary Kekola samt Gunnar Weckström, som i maj utnämndes till hedersordförande efter 11 år som föreningens ordförande. Hedersmedlemmarna är fyra, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Maj-Lis Stenius och Anna-Lisa Eklund, som kallades till hedersmedlem då hon fyllde 100 år.

STYRELSEN
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. har bestått av följande personer:
Per-Erik Aura                     ordförande
Torolf Olsson                     viceordförande
Ina Wikström                      sekreterare t.o.m. maj.2018
Gunnel Niemi                     sekreterare fr.o.m. maj 2018
Hans Markelin                    kassör t.o.m. februari 2018
Toini Tanskanen                 kassör fr.o.m. februari 2018
Ulla-Stina Eriksson            verksamhetsledare
Kurt Lundström                  IT-ansvarig
Ruben Karlsson                 medlem
Ann-Marie Sjöberg            medlem
Verksamhetsgranskare har varit Kurt Blomqvist (2017-2018) och Keijo Wegelius (2018-2019). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo
Som tidigare har föreningen avgiftsfritt fått disponera ett mötesrum i Aktia-bankens kontor i Dickursby för sina styrelsemöten.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN
Den första torsdagen kl.14.00–ca 16.00 varje månad, utom juni-augusti, har hållits föreningens månadsmöte i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande och sedan har det kommit program av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har vanligen inletts med en allsång varefter förhandlingarna vidtagit . Därefter har lotteriets vinstdragning kommit i gång. Lotteriet har verkat med Ruben Karlsson som bas.
Vid januarimötet den 4.1. hölls minnesstund för de två medlemmar, Rita Karlsson och Ulla-Brita Etholén, som avlidit under föregående år. Kantor Anders Ekberg spelade
Månskenssonaten av Beethoven. Vi tände ett ljus för var och en av de avlidna och hedrade deras minne med en tyst minut. Därefter spelade Anders Jesus bleibet meine Freude av Bach varefter kyrkoherde Martin Fagerudd höll en minnesstund. Vid mötet var närvarande 57 medlemmar.
I februarimötet den 1.2. deltog 44 personer. Då hade vi även vårt vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar. Men på grund av bristfälligheter i bokslutet ajounerades vårmötet till nästa månadsmöte.
Marsmötet den 2.3. samlade 72 medlemmar. Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback besökte vårt månadsmöte och berättade om aktualiteter och angelägenheter som angår oss pensionärer. Det ajournerade vårmötet fortsatte och styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
Den 5.4. fick de närvarande 71 medlemmarna höra Lasse Lehtinen berätta om sina svensk-finska föräldrar och svarade på våra frågor.
Födelsedagsfest firade vi den 3.5 tillsammans med de som under de gångna 12 månaderna fyllt jämna 5-år från 65 år framåt. Jubilarerna hälsades med en ros och ledsagades till det festligt dukade hedersbordet, där kaffe och tårta väntade. Till jubilarernas ära hade vi kallat trubaduren Jonas Näslund, som underhöll oss alla med gamla godingar till gitarrackompanjemang. Vi var totalt 87 medlemmar som njöt av festen.
På höstens första möte den 6.9. hade 71 medlemmar ställt upp för att höra författare Rafael Donner berätta om sina två böcker och situationen som Jörn Donners son. Dessutom svarade han på publikens frågor.
Den 5.10 hade 67 medlemmar samlats för att se och höra Rune Packalén med orkestermedlemmarna Ralf Backman och Lasse Backman uppträda med dragspelsmusik och sång. Monika Tillander, kassör i Sibbo pensionärer med 700 medlemmar, redogjorde för deras verksamhet. Även våra medlemmar har möjlighet att delta i deras resor om det finns plats.
På höstmötet den 1.11 spikade 68 medlemmar budgeten och verksamhetsplanen för år 2019 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur att avgå eller som önskade avgå.
December månadsmöte hölls undantagsvis redan den 29.11. Mötet besöktes av 58 medlemmar som hörde Henrik Smeds berätta om sin resa till Trinidad och Tobago. Tyvärr var ljudåtergivningen inte så bra, men ifrågavarande föredrag med bilder finns inläst av Kurt Lundström och kan höras och ses på vår hemsida.
Möten och andra aktiviteter under veckan har vanligen kungjorts i måndagens Hbl Evenemax.fi. Styrelsen har efterlyst idéer gällande sådana personer som kan underhålla oss vid våra möten.

FESTER
Julfesten firades den 13.12. och 71 medlemmar njöt av glögg, andra drycker och läcker julmat med både förrätt, varmrätt med skinkor och lådor och slutligen kaffe med tårta. Vi hade besök av Vanda Musikinstituts lucia 2018, Janina Lindström, som med följe lyste upp vår dag och framförde några vackra sånger ackompanjerade av Hanna Mannerstöm. Penninginsamlingen till förmån för Musikinstitutets svenska ungdomsverksamhet gav en
summa på 341,85 €. Julgubben Ruben hämtade julklappar åt oss alla. Vi sjöng julsånger i olika etapper och Mary-Ann Alanne ackompanjerade på dragspel. Sedan avslutade vi festen med att sjunga Härlig är jorden.
Sedan kunde vi, mätta och nöjda med samvaron i goda vänners lag, önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.
Födelsedagsfesten firade vi den 3.5 i samband med majmötet.

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET
Föreningen har en del regelbundet återkommande verksamhet.
Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till vårt förfogande.
Minneskafé ordnas månatligen både i Folkhälsanhuset i Dickursby, där 8-10 personer deltar under ledning av Inga Soro och i Folkhälsan i Mårtensdal, där Ulla-Stina Eriksson basar över ett tiotal deltagare. Man diskuterar sådant som hänt i tidigare dagar, men också övriga aktuella händelser.
Blomsterbingo ordnar Berit Selenius en gång per månad både i Folkhälsanhuset i Dickursby och i Myrans i Myrbacka. Den spännande verksamheten samlar 15 – 20 deltagare på vartdera stället, somliga är våra medlemmar och de övriga är i Folkhälsan boende.
Coronaspel har spelats varje måndag i Folkhälsanhuset i Dickursby med Inga Soro som primus motor.
Stolgymnastiken är en två gånger per månad återkommande begivenhet som drar mellan 15 och 20 deltagare per gång. Verksamheten leds av Mona Lanaeus och stolgymnastiken är ett samarbete mellan Folkhälsan och VSP, så i gymnastiken deltar såväl våra medlemmar som invånare i Folkhälsan.
ViAndakören, som har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag 12-14 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg. ViAndakören deltog i De vackraste andliga sånger den 7.3 I Folkhälsanhuset och hade en egen konsert den 7 december i Sankt Lars Kapell.
Allsången är ett månatligen återkommande program, i vilket Folkhälsans invånare, våra medlemmar och ofta också utomstående deltar. Där leder Gunnar sången och kantor Anders Ekberg sköter ackompanjemanget. Folkhälsans matsal fylls en gång i månaden med 40 - 60 glada sångare som sjunger med eller låter sångerna föda minnen från tidigare dagar.
Datastöd. Har man problem med sin dator, tablett eller telefon, så kan man en gång per månad komma till Folkhälsan, där man kan få hjälp av Kurt Lundström, som är vår stödperson i datorfrågor och ansvarar för föreningens IT. Han har hjälp av Robert Riska från Pensionärsförbundet.
På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet.
De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången och Mona Lanaeus som leder stolgymnastiken. Vi tackar för era
insatser och i slutet av vårterminen uppvaktades ni med en ”blomma”!

TEATERBESÖK
Följande teaterbesök har ordnats:
-Den 13 januari åkte 47 personer till Fallåker och såg Åttan
-Den 24 februari såg 22 medlemmar En man som heter Ove på Svenska teatern.
-Den 7-8 april besökte en grupp om 21 personer Estland och njöt av musikalen Mamma Mia och en sightseeing i Tallinn..
-Den 7 juli såg 40 medlemmar West Side Story på Raseborgs sommarteater
-Den 9.11 åkte 35 personer till Lilla teatern och såg Fly me to the Moon.
-Den 30.11 besökte 22 medlemmar Savoyteatern och upplevde Tomtebobarnen.

RESOR och UTFÄRDER
-En vårutfärd till västra Helsingfors ordnades den 17.5 under ledning av guiden Margit Karjala. I den fina välguidade utfärden deltog 31 personer.
-Allsångskvällen i Sibbo den 10.6 hade lockat 21 medlemmar.
-Den 28.6 deltog 13 medlemmar i Västnyländsk sommarfest i Dragsvik, där vi förutom trevlig underhållning också bjöds på armens ärtsoppa och pannkaka.
-13.10 åkte 33 medlemmar med buss till Nyländsk afton i Ingå.
-Den 22.12 deltog 29 personer i resan till Pellinge julmarknad.
Medlemmar har också deltagit i både Jazzkryssningen och Seniorskeppet och andra SPF-resor.
- Föreningens teaterbesök och resor har arrangerats av Ulla-Stina Eriksson.
Så tack Ulla-Stina!
- Till alla våra besök har det ordnats busstransport och deltagaravgifterna med resa har kunnat hållas låga genom de bidrag föreningen fått från olika håll och genom intäkterna från lotteriet.

KYRKSÖNDAG
Föreningarnas och Martornas kyrksöndag ordnades 18.3 och pensionärernas kyrksöndag den 7.10 Efter gudstjänsten bjöd församlingen deltagarna på kyrkkaffe. Omkring 20 VSP-medlemmar deltog i båda evenemangen.


RADDANS
Efter våra månadsmöten har vi haft raddans under en timmes tid. Ledare har varit Christina Fagerholm. Antalet deltagare har varit omkring 10 personer.

SEMINARIER
Den 27.8 deltog Kurt Lundström och Hans Markelin i Nyländsk träff för att diskutera ”en gemensam nyländsk region”.

INFORMATION
Information om vad som händer i föreningen under veckan finns i HBL varje måndag i Evenemax.fi. På vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/kalendern, finns hela terminens verksamhet uppdaterad. Ytterligare finns kalendern i pappersformat.

FRÅGESPORT
VSP hade inget lag med detta år.

REPRESENTATION
- I Vanda stads äldreråd (Vanhusneuvosto) har VSP fått en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt som sköts av Ruben Karlsson
-Vår medlem Ulla-Stina Palomaa sitter i ”Vanhusneuvosto”
- Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av Per-Erik Aura och Torolf Olsson under mötet 23.3.
-Torolf Olsson, Per-Erik Aura och Hans Markelin representerade föreningen vid Pensionärsförbundets vårmöte i Borgå den 24.4.
- Gunnel Niemi och Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors den 22.11.

UPPVAKTNINGAR
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari
Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 65 år har ihågkommits med gratulationskort och de har inbjudits till födelsedagsfesten i maj. Irmeli Forsström har skött uppvaktningarna till maj 2018 och därefter har Ann-Marie Sjöberg ansvarat för dessa.

UNDERSTÖD
Föreningen har även under år 2018 fått generösa understöd: Vanda stad, Aktiastiftelsen i Vandasvenska Kulturfonden/Svenska pensionärsförbundet, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland samt Vanda svenska församling för olika resor och julfesten.
Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att sätta priset för våra aktiviteter så lågt att alla medlemmar skall kunna delta. MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret har skötts av sekreteraren Ina Wikström ända till maj, då ansvaret övertogs av Kurt Lundström, som har fortsatt samarbetet gällande uppdatering etc av medlemslistan med Förbundet och Webhuset.

SAMMANFATTNING
Medlemsanslutningen har varit glädjande under året och deltagandet i verksamheten har varit positivt. Alla har villigt ställt upp vid behov och samarbetat. Lotterierna vid våra möten och understöden vi fått, har bidragit till att vi har kunnat bjuda på prisvärda resor, teaterbesök och andra aktiviteter, vilket vi hoppas fortsätter även år 2019 så att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Vi strävar till att aktivera alla våra medlemmar så, att ni känner det som värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. riktar sitt tack till alla de medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och som visat god vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2019 skall bli ett aktivt och innehållsrikt år för alla våra medlemmar.
STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer r.f.