Vanda svenska pensionärer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
8.02.2018 kl0 09.40

 

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse över år 2017 - föreningens fyrtioandra verksamhetsår:

 

Under året hölls nio ordinarie månadsmöten. Styrelsen har sammanträtt till nio ordinarie möten samt konstituerande mötet.

 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 230. 12 nya medlemmar har skrivits in, en har skrivits ut och 2 medlemmar har avlidit. Av medlemmarna är 168 kvinnor och 62 män.

 

Föreningen har en hedersordförande, Mary Kekola. Hedersmedlemmarna är tre, Viola Björkman, Gunvor Bäckman och Maj-Lis Stenius, som kallades till hedersmedlem då hon fyllde 100 år och då hon var den av våra medlemmar som varit medlem längsta tiden.

 

STYRELSEN

 

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. har bestått av följande personer:

Gunnar Weckström         ordförande
Per-Erik Aura                    viceordförande
Ina Wikström                    sekreterare

Hans Markelin                  kassör

Ulla-Stina Eriksson          verksamhetsledare

Ruben Karlsson               medlem

Torolf Olsson                    medlem

Ann-Marie Sjöberg          medlem

Toini Tanskanen               medlem


Verksamhetsgranskare har varit Kurt Blomqvist (2017-2018) och Keijo Wegelius (2016-2017). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo  

 

Som tidigare har föreningen avgiftsfritt fått disponera ett mötesrum i Aktia-bankens kontor i Dickursby för sina styrelsemöten.

 

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN

 

Den första torsdagen i var månad, utom juni-augusti, hade vi föreningens månadsmöte kl. 14.00 – cirka 16.00 i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande och sedan har det kommit program av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har upptagits av förhandlingarna varefter lotteriets vinstdragning, som alltid framkallar en viss spänning, äntligen har kommit i gång. Lotteriet har verkat med Ruben Karlsson som bas.

 

Under mötet den 5.1. hölls minnesstund för de fem medlemmar som avlidit under föregående år. Vi tände ett ljus för var och en av de avlidna och hedrade deras minne med en tyst minut. Före ceremonin spelade Ingmar Hokkanen Sarabande ur fransk svit d-moll av J.S.Bach och efter ceremonin spelade han I Klosterträdgården av Ketelby. 56 medlemmar var närvarande vid mötet.

Den 2.2. hade vi vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 66 medlemmar deltog i beslutet.

 

Marsmötet den 2.3. samlade 69 medlemmar. Med.dr. Alf Backman talade om för oss hur man skall vara förberedd på hur man skall fungera som gammal och vad man skall beakta i tid.

 

Den 6.4. fick de närvarande 76 medlemmarna höra Ulla-Stina Westman berätta om minnen från förr i Helsinge-Vanda, närmast i Haxböle-Stenkullaområdet samt från Dickursby skola.

 

Födelsedagsfest firade vi den 4.5 tillsammans med de 24 som under de gångna 12 månaderna fyllde jämna 5-år från 65 år framåt. Jubilarerna hälsades med en ros och beledsagades till det festligt dukade hedersbordet, där kaffe och tårta väntade. Till jubilarernas ära hade vi kallat trubaduren Jonas Näslund, som underhöll oss alla med gamla godingar till gitarrackompanjemang.  Vår eminenta raddansgrupp uppträdde. Vi var totalt 90 medlemmar som njöt av festen.

 

Den 7.9. verkade de 70 medlemmar som hade ställt upp på höstens första möte utvilade efter en regnig sommar och beredda att få veta mera om Spetsbergen, som Henrik Smeds berättade om.

 

den 5.10 hade 74 medlemmar samlats för att höra Hilkka Olkinuora kåsera kring temat ”Minnen vi har”. De, som dragit våra olika grupper uppvaktades med en ”blomma” för deras besvär.

 

Höstmötet den 2.11 spikade 60 medlemmar budgeten och verksamhetsplanen för år 2018 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur att avgå eller som önskade avgå. Vi kan notera att vi får ny ordförande, då Gunnar Weckström efter 11 år ersätts av Per-Erik Aura. Mötet var ett ”Pratmöte”, när förhandlingarna upptog lång tid.

 

Vid mötet den 7.12 hade vi som gäst Uffe Johansson, som för oss 70 närvarande medlemmar, kåserade om Bodommorden och en icke beaktad eventuell mördare.

 

Nytt för i år var att vi vid varje möte sjöng en allsång. Efter våra möten har det dansats en timme raddans under Christina Fagerholms ledning

 

Möten och andra aktiviteter under veckan har kungjorts i Hbl Agendan första vardag efter söndag eller helgdag. Styrelsen har efterlyst idéer gällande sådana personer som kan underhålla oss vid våra möten.

 

FESTER

 

Julfesten firades den 14.12. och 71 medlemmar njöt av glögg, andra drycker och läcker julmat med både förrätt, varmrätt med skinkor och lådor och slutligen kaffe med tårta. Vi hade besök av Vanda Musikinstituts lucia 2017, Emma Kimpimäki, som med följe lyste upp vår mörka dag med några vackert framförda sånger. Vi hade en insamling till förmån för Musikinstitutets svenska ungdomsverksamhets deltagande i musikfestival på Island och kunde för det ändamålet redovisa 372,75 €. Julgubben Ruben hämtade julklappar åt oss alla. Vi sjöng i olika etapper några julsånger och avslutade festen med Härlig är jorden.

Sedan kunde vi, mätta och nöjda över samvaron i goda vänners lag, önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Födelsedagsfesten firade vi den 4.5, se majmötet.

 

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET

 

Föreningen har ett program där det ingår en del regelbundet återkommande verksamhet. Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till vårt förfogande.

 

Minneskafé ordnas månatligen både i Folkhälsanhuset i Dickursby, där 8-10 personer deltar under ledning av Ann-Mari Sjöberg och i Folkhälsan i Mårtensdal, där Ulla-Stina Eriksson basar över ett tiotal deltagare. Man diskuterar sådant som hänt i tidigare dagar, men också övriga aktuella händelser.

 

Blomsterbingo ordnar Berit Selenius en gång per månad både i Folkhälsanhuset i Dickursby och i Myrans i Myrbacka.  Den spännande verksamheten samlar 15 – 20 deltagare på vartdera stället, somliga är våra medlemmar och de övriga är i Folkhälsan boende.

 

Stolgymnastiken är en två gånger per månad återkommande begivenhet som drog mellan 15 och 20 deltagare per gång. Verksamheten leds av Mona Lanaeus och stolgymnastiken är ett samarbete mellan Folkhälsan och VSP, så i gymnastiken deltar såväl våra medlemmar som invånare i Folkhälsan.

 

Allsången är ett månatligen återkommande program, i vilket Folkhälsan invånare och ofta också utomstående deltar. Där leder Gunnar sången och kantor Anders Ekberg sköter ackompanjemanget. Folkhälsans matsal fylls en gång i månaden med 40 - 60 glada sångare som sjunger med eller låter sångerna föda minnen från tidigare dagar.

 

Datastöd. Har man problem med sin dator, tablett eller telefon, så kan man en gång per månad komma till Folkhälsan, där man kan få hjälp av Kurt Lundström, som är vår stödperson i datorfrågor. Han har hjälp av Robert Riska från Pensionärsförbundet.

På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet.

 

De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången och Mona Lanaeus som leder stolgymnastiken. Vi tackar för era insatser och i slutet av vårterminen uppvaktades ni med en ”blomma”!
 

TEATERBESÖK

 

Följande teaterbesök har ordnats:

-  Arbetets Vänner uppförde den 5.3 ”Visans vändkrets”, som besöktes av 17 medlemmar
-  11.3 besökte 41 medlemmar  Furuborg i Ingå, där vi såg revyn ”Sjutton så självständigt”.

- Fallåker teater fyllde 40 år och 32 medlemmar besökte 1.4. Fallåker och såg pjäsen ”Fem filurer”. Filurerna var tidigare skådespelare, som uppförde pjäser som de uppfört i tidigare år.

-  4.4. besökte 22 medlemmar Svenska Teatern och såg pjäsen TOVE (Jansson)

-  1.7 besökte  31  medlemmar ”Okänd soldat” i Harparskog 

- 16.7 besökte 22 medlemmar Lurens sommarteater och såg ”Teaterresan”. Kaffe med dopp ingick i resan.

- I teaterresan till Tallinn den 27-28.9.  deltog 29 medlemmar, som bodde på hotel Estonia och såg den österländska baletten ”Baiaderi”. 28.9. vankades det lunch i Laulasmaa Spa efter bussresa.

- 21.10 besökte 37 personer Åbo Svenska Teater och besåg ”Jag ångrar ingenting”, en berättelse om Edit Piaf

 

RESOR och UTFÄRDER

 

- Sommarutfärden den 11.5 gick till Tavastehus. Vi var 52 personer som drack förmiddagskaffe i Tavastehus slott, Wanha Pankki, varefter vi åkte på en guidad rundtur i Tavastehus, för att sedan inta lunch i Inkalan kartano, där värdinnan berättade om gårdens historia. Fin utfärd med god mat och dryck!

- 26 medlemmar deltog i allsångskvällen i Söderkulla den 18.6, där Thomas Lundin och Calle Petterson förgyllde kvällen för oss

- 21.9. besökte 37 medlemmar Ekenäs marknad. Efter ett par timmar i marknadsvimlet åt vi en god lunch på Knipan

- Nyländsk Aftongala tog 13 medlemmar del av den 14.10 i Lovisa. Det var trevligt att se vilka aktiviteter på scenen de olika ungdomsföreningarna i Nyland har. Maten var i år utmärkt!

 

Medlemmar har också deltagit i de av Pensionärsförbundet ordnade Jazzkryssningen och Seniorskeppets Jubileumskryssning till Stockholm, liksom också i Den stora finlandssvenska kryssningen, som under ett dygn kryssade på Finska viken.

 

-  Både teaterbesök och resor har Ulla-Stina Eriksson arrangerat. Tack Ulla-Stina!

- Till alla våra besök har det ordnats busstransport och deltagaravgifterna med resa har kunna hållas mycket låga genom de bidrag föreningen fått från olika håll och genom intäkterna från lotteriet.

 

KYRKSÖNDAG

Pensionärernas kyrksöndag ordnades söndagen 30.9. Efter gudstjänsten bjöd församlingen de 15 deltagarna på Kyrkkaffe.

 

RADDANS

Efter våra månadsmöten har vi kunnat röra oss i raddans under en timmes tid. Ledare har varit Christina Fagerholm. Antalet deltagare har varierat mellan 10 och 30.

 

SOMMARKAFÉ

I samråd med Folkhälsan ordnades i Folkhälsanhuset sommarkafé två gånger per månad under sommaren. Vår förening stod för programmet den 31.5. då Gunnar ledde allsång.

 

PangSÅNGfesten

PangSÅNGfesten  i Esbo. Ett tjugotal av våra medlemmar som sjunger i ViAndakören deltog i sångfesten den 10 -12.2.2017. Omtyckt fest!

 

SEMINARIER

Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet anordnade den 11.1  ett seminarium i Esbo med temat ”Klara dig som senior.  9 medlemmar deltog. Ett annat seminarium anordnade Mellannyländska gruppen den 3.11 med temat ”Se och hör”. 5 medlemmar deltog.

 

INFORMATION

Information om allt som händer i föreningen under veckan ges genom puff i Hbl varje måndag i Agendan. På vår hemsida, http://vanda.spfpension.fi/ kalender, finns hela terminens verksamhet uppdaterad. Ytterligare finns kalendern i pappersform.

 

FRÅGESPORT

I Pensionärsförbundets frågesport deltog ett trepersoners lag från VSP, bestående av Kurt Lundström, Ann-Mari Sjöberg och Sten Sjöman. Laget belade fjärde plats i uttagningen, men kom inte till finalen.

 

REPRESENTATION

-  Gunnar Weckström var åren 2016 och 2017 medlem av  Pensionärsförbundets styrelse.

-  Vanda stads äldreråd har Vanda svenska pensionärer inte mera representation

-  Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet. representerats av Gunnar Weckström och Torolf Olsson med Ruben Karlsson som ersättare

 -  Per-Erik Aura och Hans Markelin representerade föreningen vid Pensionärsförbundets vårmöte i Vasa den 25.4.

-  Per-Erik Aura och Hans Markelin  representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors den 23.11. Gunnar Weckström deltog i mötet som Pensionärsförbundets styrelsemedlem. 

 

UPPVAKTNINGAR

Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari

Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 65 år har ihågkommits med gratulationskort och de har inbjudits till födelsedagsfesten. Irmeli Forsström har skött uppvaktningarna.

 

Gunnar Weckström avgick vid årsskiftet som ordförande efter elva år. Han uppvaktades vid decembermötet av nya ordföranden Per-Erik Aura med Svenska Pensionärsförbundets förtjänsttecken i silver och alla i salen förenades i en sång med text av Erna Kihlman.

 

UNDERSTÖD

Föreningen har även under år 2017 fått generösa understöd av Vanda stad,  Aktiastiftelsen i Vanda och Svenska Kulturfonden samt av Vanda svenska församling  för teaterbesöket till Åbo Svenska Teater. 

 

Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att sätta priset för våra aktiviteter så lågt att alla medlemmar skall kunna delta.

MEDLEMSREGISTRET

Medlemsregistret har under året utvecklats och det upprätthålls nu av Pensionärsförbundet. Sekreteraren Ina Wikström har skött överföringen och hon har nu rätt att sköta korrigeringar och tillägg.

 

 

SAMMANFATTNING

 

Medlemsanslutningen har varit glädjande under året och deltagandet i verksamheten har varit positivt. Alla har villigt ställt upp vid behov och samarbetat. Lotterierna vid våra möten och understöden vi fått har bidragit till att vi har kunnat hålla priserna för våra resor, teaterbesök och andra aktiviteter låga, vilket vi får hoppas att fortsätter även år 2018 så att vi kan fortsätta med vår verksamhet som strävar till att aktivera alla våra medlemmar så att ni alla känner det som värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.

 

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. riktar sitt tack till alla de medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och som visat god vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2018 skall bli ett aktivt och innehållsrikt år för alla medlemmar i Vanda svenska pensionärer.

 

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer r.f.