Vanda svenska pensionärer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

 

På grund av coronaviruspandemin blev året 2021 mycket olikt tidigare år och en stor del av verksamheten blev lagd på undantag. 

 

MEDLEMSKÅREN
Medlemsantalet var vid årsskiftet (2021-2022) 235 av vilka 171 (73%) var kvinnor och 64 (27%) män. Under året 2021 har 19 nya medlemmar skrivits in, 8 har avgått och 3 medlemmar har avlidit (Lars Karlsson, Marcella Åberg och Matti Laitinen).  

Föreningen har en hedersordförande Gunnar Weckström samt 6 hedersmedlemmar, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Anna-Lisa Eklund, Erik Blomqvist, Ulla-Stina Eriksson och Berith Sohkanen. De tre sistnämnda utnämndes till hedersmedlemmar våren 2021.

 

STYRELSEN
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf har under 2021 bestått av följande personer: 

Per-Erik Aura ordförande
Per Göran Eriksson viceordförande 
Gunnel Niemi sekreterare 
Anneli Karlsson kassör 
Kerstin Lindholm verksamhetskoordinator
Kurt Lundström IT-ansvarig
Torolf Olsson medlem
Ruben Karlsson medlem, lotteri- och kondoleans-ansvarig

Anneli Hellström

medlem, uppvaktnings- och kaffepengs-ansvarig

Verksamhetsgranskare har varit Björn-Erik Blomqvist (2021-2022) och Per Nilsson (2022-2023). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo. 

Styrelsen har sammanträtt till 10 ordinarie möten plus  det konstituerande mötet för 2021. Alla styrelsemöten har hållits på Helsinggård i Dickursby, förutom mötena nr 6 och 9, som hölls  hemma hos ordförande. 

 

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN
De ordinarie månadsmötena blev endast 7 stycken. Vårens tre möten hölls på distans. Första månadsmöte på Zoom hölls den 4.3 med 26 medlemmar. Den 1.4 deltog 19 medlemmar och den 6 maj 30 medlemmar. 

Höstterminens första månadsmöte hölls 2.9 som ett hybridmöte på Helsinggård, 24 medlemmar på plats och 5 på distans. Församlingens nya kyrkoherde Kristian Willis presenterade sig och berättade om församlingen. Därefter underhöll oss Sixten Granroth med visor och allsånger. Oktobermötet 7.10 samlade 31 medlemmar, då stadsarkeolog Andreas Koivisto berättade om Vanda under medeltiden och om hur olika ortnamn uppstått. Novembermötet och höstmötet hölls den 4.11 med 45 medlemmar närvarande. Folkhälsans Jette Timgren  berättade om "Fysisk-aktivitet-vad vinner jag på det?" och "gymnastiserade" med oss. Dessutom presenterade sig Nicole Mattsson och berättade om stadens utbud av svenska tjänster. En av kandidaterna till förbundsordförande, Filip Hamro-Drotz, besökte oss och presenterade sig. Decembermötet 2.12 samlade 43 medlemmar. Kaisa Kamppi från Vanda-Kervo välfärdsområde berättade bland annat om vad  denna  nya "Sote" reform innebär. 

Eftersom januarimötet måste inhiberas hölls ingen minnesstund för de under 2020  avlidna, Ritva Lökström, Eine Hakkarainen, Mary Kekola, Mary Eklund, Kristina Helaskoski och Marianne Karppinen. 

Även födelsedagsfesten  måste detta år inställas på grund av coronapandemin.

Den 16 december höll vi den traditionella julfesten, som gick av stapeln på restaurang Lysti i Dickursby. Här deltog 47 medlemmar, som som åt en utmärkt julmiddag och underhölls av trubadur Jonas Näslund. Julgubben med "tomte" delade ut julklappar före hemfärden..

 

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET
Föreningen fortsatte den 7.1 med regelbundna promenader två gånger i månaden. Startplatserna har varierat, vilket medfört att medlemmarna haft möjlighet att lära känna sin hemstad. På några av promenaderna har vi även haft guidning och ofta kaffe med dopp efteråt. Detta har uppskattats mycket, en kaffetår med munk smakar alltid gott.

Den 3 maj började vi spela Boule, ett sällskapsspel för alla, först två gånger i månaden, men från sensommaren varje måndag i Maskrosparken i Dickursby. I medeltal  har 10-12 medlemmar ställt upp varje gång.

Den 15 juni deltog föreningen med ett lag i Nyländska boulemästerskapen i Borgå, där vi  lyckades knipa sista platsen. En annan tävling "Slaget om Nyland" hölls i Kyrkslätt den 16.9. VSP deltog med tre lag. 

När marken frös skulle vi fortsätta med inomhusboule på Helsinggård, vilket inte kom igång på grund av att leveransen av inomhuskloten för boulen drog ut på tiden. Föreningen har köpt två spelset a 12 klot var.

På grund av coronapandemin har Folkhälsan inte tagit emot utomstående till sina utrymmen. Först sent på hösten kunde vi återuppta den verksamhet vi fått hålla i deras utrymmen dvs Coronaspel, Temacafé, Blomsterbingo och Allsång.

 

ViAndakören, som  har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag 11:30-13:30 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg med iakttagande av rådande coronarestriktioner. 

Ledarna för våra aktiviteter är föreningsmedlemmar som ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången. Vi tackar för era insatser!

 

Datastöd  
Medlemmarna har haft möjlighet till hjälp av Andreas Höglund från Pensionärsförbundet vid problem med dator, tablett eller telefon. Kurt Lundström har även ännu detta  år hjälpt oss. På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information och ledtrådar om dessa apparater. 

 

TEATERBESÖK OCH UTFÄRDER

​Den 18 juli såg  34 personer "Den hejdlösa husan" på Lurens sommarteater, varefter lunch intogs på Kapellet i Lovisa .

Den 12 augusti besökte en grupp om 28 personer Sibelius Ainola samt Lottamuseet i Tusby, varefter det bjöds på lunch på restaurant Kerho.

Den 5.9 deltog 19 medlemmar i Allsång med Calle Petterson och Thomas Lundin på Tabor

Den 6.10 upplevde 20 medlemmar musikalen Once på Lillan.

9.10 såg  29 medlemmar "Stulen kärlek" på Fallåker

23.10 besökte 20 medlemmar Trioarenan i Dickursby för att fira Nyländsk afton.

Den 12.12 deltog 16 medlemmar i Julallsången i Festsalen i Sibbo tillsammans med Calle Pettersson och Thomas Lundin.

  

KYRKOBESÖK
till den nya kyrkan i Dickursby ordnades den 26 april med smågruppsguidning av kyrkoherde Martin Fagerudd, som efteråt bjöd 21 deltagare på kyrkkaffe. 

 

SKOLNING
Under året har förbundet ordnat skolning, underhållning och möten via distans och utökat utbudet på bl.a. motionsvideor på sin hemsida.

Kerstin Lindholm och Eva Reijonen har deltagit i förbundets Spänst i benen-kurs på Lehmiranta den 25-28.9.

Kerstin Lindholm har deltagit i förbundets Första hjälpkurs för reseledare i Ekenäs den 26-27.10. 

Den 17-18.11 deltog Per Göran Eriksson, Irmeli Nevalainen och Per-Erik Aura i en av förbundet ordnad IT-kurs i Tammerfors.

 

INFORMATION
Information om evenemang har införts i måndagens HBL i Evenemang och på vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/ . Därtill har månads-info via e-post sänts och med snigelpost till dem som inte har uppgivit eller bekräftat sin e-post.

 

FRÅGESPORT
VSP deltog igen i förbundets frågesportsuttagning i februari med tre lag. Lag nummer 1  (Tom Serén, Ann-Marie Sjöberg och Per Göran Eriksson) vann uttagningen och senare på hösten 20.10 hela Förbundets tävling och därmed erhöll de första pris på 300 € till föreningen. Strongt gjort!

 

REPRESENTATION
Vår medlem Håkan Sandell sitter i ”Vanhusneuvosto- Äldre rådet" på politiskt mandat. VSP har en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt. Denna post sköts av Ruben Karlsson.

Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av  Per-Erik Aura och Per Göran Eriksson.

I Pensionärsförbundets årsmöte 21.4.2021 deltog Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura på distans. 

Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte den 10.11 i Tammerfors.  

 

UPPVAKTNINGAR
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. 

Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 70 år har ihågkommits med gratulationskort. 

 

UNDERSTÖD
Föreningen har även under år 2021 erhållit flera understöd: Vanda stad 2200 €, (Aktia) Helsingestiftelsen i Vanda 2000 €, Svenska pensionärsförbundet 400 €, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 300 €, samt Vanda svenska församlings fond 1000 € och 2005 € för verksamhet såsom olika (teater)resor, evenemang och julfesten. 

Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att prissätta våra aktiviteter så att alla medlemmar skall kunna delta.

 

MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret i har skötts av Per-Erik Aura. 
Medlemsavgiften för 2021 sänktes till 20 € på grund av att utbudet av verksamhet och evenemang redan 2020 var begränsat av coronarestriktionerna.

 

ÖVRIGT
Föreningen har flera böcker, en del donerade och en del köpta, som kan lånas av våra medlemmar. 

 

SAMMANFATTNING
Trots pandemin med sina restriktioner har våra medlemmar varit glädjande aktiva och deltagit i den verksamhet vi har kunnat bjuda på. Eftersom en del av de planerade evenemangen har inhiberats, har detta inverkat på möjligheterna att träffas, särskilt inomhus. Därför började föreningen på våren med återkommande boulespel  i Maskrosparken i Dickursby.  Även promenaderna har gett oss möjlighet att bekanta oss med varandra och olika stadsdelar i vår hemstad Vanda. Vissa promenader har haft guidning. Vi strävar till att aktivera våra medlemmar så, att de känner det värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf tackar alla medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och för era insatser och er positiva vilja att ställa upp. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2022 skall bli ett aktivare, mera givande och innehållsrikt år för oss alla.

 

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer rf

 

Verksamhetsberättelserna för åren 2020, 2019 och 2018!