Vanda svenska pensionärer

VSP vann förbundets frågesportfinal 2021!

Grattis till laget  Ann-Marie Sjöberg, Per Göran Eriksson och Tom Serén.

Månadens ordspråk

 

 

Bästa medlem i VSP.

För att nå och informera dej om vad som händer, sänder vi till alla ett MEDLEMSBREV som också finns här på hemsidan .

Tryck på nedanstående länk

MEDLEMSBREV nov. 2020
MEDLEMSBREV feb. 2021
MEDLEMSBREV April 2021
MEDLEMSBREV Maj 2021

Introduktion till ZOOM

Klick på den blåa länken ovan

Hedersmedlemmar

Till nya hedersmedlemmar i VSP har utnämnts följande personer:

Erik Blomqvist, som troget och aktivt deltagit i föreningens evenemang,

Berith Sohkanen har bl.a skött om resor och utflykter under lång tid innan  Ulla-Stina Eriksson tog över och ledde våra teater-, opera- och övriga resor mm. Föreningen tackar för det välgjorda värv de utfört för föreningen och dess medlemmar.

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Seniornätverket

arrangerar olika tillställningar mer info här