Vanda svenska pensionärer

Sångkorister
 

Viandakören är en blandad kör med ca 30 medlemmar. Kören startade i september 2010 och inledde således sitt 14:nde verksamhetsår. Kören deltar i körfestivaler, ordnar egna och samkonserter med andra körer. Till traditionerna hör de årliga jul- och vårkonserterna. Dessutom medverkar kören vid gudstjänster 1-2 gånger per termin.
Alla är välkomna, det finns plats för var och en, bara man gillar att sjunga. I synnerhet herrar (tenorer) är välkomna.

Körens signaturmelodi är  Har du visor min vän

 ViAndakörens sammansättning hösten 2023

Sopraner: Ebi Heiskanen, Ulla Häkkinen, Irina Kaipainen, Stina Korpiola, Maija Olli, Pearl Perera, Marjaana Sjöblom, Inga Soro, Siv Streng, Maj-Britt Stude och Berit Tarmanen
Altar: Mary-Ann Alanne, Carola Cederholm-Kohonen, Tea Eklund, Ulla-Stina Eriksson, Anneli Hellström, Gunilla Härmälä, Liisa Nurmi, Katarina Sirenius och Gunnel Tinell.
Tenorer: Paul Fogelberg, Ruben Karlsson, Maj-Britt Lindqvist, Kaija Putto och Lars Wikström.
Basar: René Knape, Kyösti Korpiola, Tom Nurmi, Aarne Pehkonen, Henrik Smeds, Martin
Smeds, Tom Smeds och Torolf Yrjölä


Körens dirigent är kantor Anders Ekberg