Vanda svenska pensionärer

Sångkorister
 

ViAndakören är en blandad kör med ca 32 medlemmar. Kören startade i september 
2010 och inleder således sitt 13:nde verksamhetsår. Kören deltar i körfestivaler, ordnar egna och samkonserter med andra körer. Till traditionerna hör de årliga jul- och vårkonserterna. Dessutom medverkar kören vid gudstjänster 1-2 gånger per termin.
Alla är välkomna, det finns plats för var och en, bara man gillar att sjunga. I synnerhet herrar (tenorer) är välkomna.

Körens signaturmelodi är  Har du visor min vän

 ViAndakörens sammansättning hösten 2022

Sopraner: Ebi Heiskanen, Ulla Häkkinen, Irina Kaipainen, Stina Korpiola, Pearl Perera, Marjaana Sjöblom, Inga Soro, Siv Streng, Maj-Britt Stude, Rakel Söderberg och Berit Tarmanen
Altar: Mary-Ann Alanne, Carola Cederholm-Kohonen, Tea Eklund, Ulla-Stina Eriksson, Anneli Hellström, Gunilla Härmälä, Liisa Nurmi, Katarina Sirenius och Gunnel Tinell.
Tenorer: Paul Fogelberg, Per-Erik Aura, Ruben Karlsson, Maj-Britt Lindqvist och Kaija Putto.
Basar: René Knape, Kyösti Korpiola, Tom Nurmi, Aarne Pehkonen, Henrik Smeds, Martin
Smeds och Torolf Yrjölä


Körens dirigent är kantor Anders Ekberg