Vanda svenska pensionärer

                              Sångkorister
 

ViAndakören är en blandad kör med ca 35 medlemmar. Kören startade i september 
2010 och inleder således sitt 10:nde verksamhetsår. Kören deltar i körfestivaler, ordnar egna och samkonserter med andra körer. Till traditionerna hör de årliga jul- och vårkonserterna. Dessutom medverkar kören vid gudstjänster 1-2 gånger per termin.
Alla är välkomna, det finns plats för var och en, bara man gillar att sjunga. I synnerhet herrar (tenorer) är välkomna.

Körens signaturmelodi är  Har du visor min vän

    ViAndakörens sammansättning hösten 2019.

Sopraner: Ebi Heiskanen, Berit Häggblom, Ulla Häkkinen, Irina Kaipainen, 
Stina Korpiola, Ritva Lökström, Christina Olenius, Maj-Len Soininen, Inga Soro, 
Siv Streng, Maj-Britt Stude, Rakel Söderberg, Berit Tarmanen, Ulla Torola
och
Birgitta Westerholm.

Altar: Mary-Ann Alanne, Carola Cederholm-Kohonen, Tea Eklund, Ulla-Stina
Katarina Sirenius, Ulla-Stina Eriksson, Anneli Hellström, Gunilla Härmälä, Liisa Nurmi, Kaarina Saari
och Gunnel Tinell.

Tenorer: Per-Erik Aura, Paul Fogelberg, Ruben Karlsson, Maj-Britt Lindqvist, 
Lars Wikström, Kaija Putto
och Gunder Wessman. 
Basar: René Knape, Kyösti Korpiola, Tom Nurmi, Arne Pehkonen, Henrik Smeds, 
Gunnar Weckström
och Torolf Yrjölä.
Körens dirigent är kantor Anders Ekberg