Vanda svenska pensionärer

 

                                     Aktuellt

Terminen inleds den 28 augusti 2019 på Helsinggård där vi övar onsdagar mellan klockan 12 och 14.

 

                    

 

Höstens program kommer att presenteras senare

 Bakom oss har vi:

Körens vårkonsert VÅRVINDAR FRISKA tillsammans med Vivandikören den 15 maj på Helsinggård.

Kören uppträdde med följande sånger:

Längtan till landet, Vårvindar friska, När isen smälter, Fragancia, 
Oman kullan silmät, Gotländsk Gladtrall, Under rönn och syren, Kaffevisa.

Dessutom solosång av Kyösti Korpiola med sången Sommarnatt.
Gemensamma sånger med Vivandikören
Bort allt vad oro gör, Sången väller fram

ViAndakören deltog vid den tredje Pangfesten i Esbo den 16 och 17 februari.
Kören uppträdde dessutom separat i körkavalkaden med tre sånger:
Gotländsk Gladtrall
Tanzen und Springen
Famnen full utav solsken

           Den 24 mars medverkade kören vid Mariebebådelsedagens mässa i St Lars  Kapell