Vanda svenska pensionärer

 Aktuellt

 

Våren 2023
ViAndakören medverkar vid radiogudstjänsten i Helsinge kyrka S:t Lars den 10 april kl. 10.

Den 17 maj ordnar ViAndakören vårkonsert i Dickursby kyrka kl. 18. Därefter vårsits på Helsinggård.


Våren 2022
ViAndakörens 10 års jubileumskonsert som var planerad att hållas hösten 2020 hölls äntligen, efter att ha framflyttats två gånger på grund av coronepidemin, den 11 maj 2022 i Dickursby nya kyrka.


Hösten 2022
Kören deltog vid jordfästningen av Erik Blomqvist den 7 oktober. Kören uppträdde med sången ”Vem kan segla förutan vind?”. Erik uppträdde som bassångare inom kören.
Medlemmar från ViAndakören deltar i Kyrkomusikfesten i Åbo 14-16.10.2022. Festen ordnas i Åbo domkyrka och är den 18. allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten. Ursprungligen borde festen ha hållits redan 2020, men har på grund av coronaepidemin uppskjutits till i år.
Den 16 november ordnas Födelsedagsfest i Dickursby kyrka kl. 12.
ViAndakörens julkonsert och DVJ ordnas den 14 december kl. 18 i Dickursby.