Vanda svenska pensionärer

                                 Aktuellt

 

                                     

Terminen inledds den 28 augusti 2019 på Helsinggård där vi övar onsdagar
mellan klockan 11.30 och 13.30.

Kören deltar vid mässan i Helsinge kyrka St:Lars den 6 oktober kl 10.

Kören uppträder vid en Födelsedagskonsert i Virtakirkko i Myrbacka de 7 november kl 13.
Kyrkan ersätter Myrbacka kyrka som genogår en större restaurering under en längre tid och finns på adressen Råtorpsvägen 8 i närheten av köpcentret Myyrmanni.

Den första advent 1.12 medverkar kören vid högmässan i Helsinge kyrka S:t Lars kl 10.

Höstterminen avslutas den 20 december kl 18 med den traditionella julkonserten i S:t Lars Kapell. Efter konserten följer sits i Bagarstugan.

Bakom oss har vi under 2019 :

Körens vårkonsert VÅRVINDAR FRISKA tillsammans med Vivandikören den 15 maj på Helsinggård.Dessutom solosång av Kyösti Korpiola med sången Sommarnatt.

ViAndakören deltog vid den tredje Pangfesten i Esbo den 16 och 17 februari.

Den 24 mars medverkade kören vid Mariebebådelsedagens mässa i St Lars  Kapell