Vanda svenska pensionärer

                                 Aktuellt

 

                                    

Terminen inleddes den 22 januari 2020 på Helsinggård där vi övar onsdagar 
mellan kl 11.30 och 13.30.

Följande fakta om vårens program:

Kören övar den den 10 mars kl 18.30 med kyrkosångkretsen inför Musikfesten 
i Åbo i Grankulla kyrka.

Den 22 mars kl 18 deltar kören i en konsert med kyrkosångkretsen i Pauluskyrkan.

Den 21.-23 maj deltar ViAndakören i Kyrkosångfesten i Åbo. Tillfället ersätter den 
traditionella vårkonserten i maj. Vi önskar samtidigt påminna om att kören 
kommer att hålla sin 10 års jubileumskonsert senare i höst.


ViAnda-körens terminsplan våren 2020

Övningarna hålls på Helsinggård kl. 11.30-13.30 om annat inte meddelas

Datum

Plats

Vad

05.02

 

Övning

12.02

 

Övning

19.02

Obs! Ingen övning

 

26.02

 

Övning

04.03

 

Övning

10.03 kl. 18.30

Övning med kyrkosångskretsen inför Musikfesten i Åbo, Grankulla kyrka

Kretsövning

11.03

 

Övning

18.03

 

Övning

22.03 kl. 18

Konsert med kyrkosångskretsen i Pauluskyrkan

Konsert

25.03

 

Övning

01.04

 

Övning

08.04

 

Övning

15.04

 

Övning

22.04

 

Övning

29.04

 

Övning

06.05

 

Övning

13.05

 

Övning

20.05

 

Övning?

21.05-23.05

ViAnda-kören deltar i kyrkosångsfesten i Åbo

Kyrkosångsfest

 

Bakom oss har vi under år 2019

Den traditionella julkonserten ordnades den 20 december kl 18 i S:t Lars Kapell
med sits efteråt i Bagarstugan.

Den första advent 1.12.  kl 10 medverkade kören vid högmässan i Helsinge kyrka.

Kören uppträdde vid en Födelsedagsfest i Virtakirkko i Myrbacka den 7 november kl 13.

Den 6 oktober kl 10 deltog kören vid mässan i Helsinge kyrka.

Körens vårkonsert VÅRVINDAR FRISKA  tillsammans med Vivandikören den 15 maj
på Helsinggård med sits efteråt.

Den 24 mars kl 10 medverkade kören vid Mariebebådelsedagens mässa i Helsinge kyrka.

ViAndakören deltog vid den tredje Pangfesten i Esbo den 16 och 17 februari.