Vanda svenska pensionärer

 

Nedan några bilder från vårt besök på Amos Andersons Hem den 23.8.2023. 

Du kan läsa mera om Amos Anderson under denna länk!
 

 

Amos Anderson blev förtjust i det lilla tornet som finns på G.W. Palms målning;
Venetiansk by. Han lät bygga ett liknande torn på Hufvudstadsbladets hus.

Se det lilla tornet mitt på målningen ovanför.
Nedan tornet på målningen och tornet på Husis byggnad.