Vanda svenska pensionärer

Personbilder på vår hemsida omfattas av dataskyddsförordningen som kräver ett godkännande av fotograferad person. Om du inte godkänner att din bild publiceras så meddela detta till sekreterare Irmeli Nevalainen på adress vanda.pensionarer@gmail.com 

Bilderna är nu indelade i olika album, genom att trycka på  första bilden öppnar sig albumet. 
Dubbelklicka på bild med pil i högra övre hörnet för att se video.