Vanda svenska pensionärer

Styrelsen 2023
 

                     

Ordförande 
Per-Erik Aura
0400457811
per-erik.aura@elisanet.fi                                                                                          

Viceordförande, kassör / bokföring   
Per Göran Eriksson    
0400457449   
erikssonper48@gmail.com

 

 

 


 

Sekreterare / informatör
Irmeli Nevalainen
0405040431
vanda.pensionarer@gmail.com

 

 

 

 

 

Verksamhetskoordinator / reseledare
Kerstin Lindholm   
0503831844   
kerstin.lindholm@elisanet.fi

 

 

Uppvaktningar / kondoleanser
Anneli Hellström
0503666868       
anneli.hellstrom27@gmail.com 

 

 

 

Lotteriansvarig
Bo Backman
0407182371
bobackman50@gmail.com
 

 

 

Medlem
Hilkka Aura
0503414403
hilkka.aura@elisanet.fi
 

 

                                                         

Medlem
Viveka Wikström
0405215223
crockiew@gmail.com
 

Verksamhetsgranskare

Björn-Erik Blomqvist
0400120409
b-e.blomqvist@elisanet.fi    

Per Nilsson
0500419231
per.nilsson@elisanet.fi


Ersättare

Birgit Halminen
0505160820
bibban@eccow.com

Reijo Pekanpalo
0503684946