Vanda svenska pensionärer

                Välkommen till ViAndakörens hemsida

ViAndakören inledde höstterminen den 31 augusti 2022.
Kören övar onsdagar kl. 12.00 – 14.00 på Helsinggård under ledning av Anders Ekberg.

 

         

Vi tar gärna emot  sångare i alla stämmor. I synnerhet tenorer och basar ska känna sig välkomna. Mera info fås av: dirigent Anders Ekberg tfn  050 310 7096, tf. sekreterare Mary-Ann Alanne tfn  050  598 9208 och Ruben Karlsson tfn 050 041 9232