Vanda svenska pensionärer

Bästa medlem i VSP

För att nå och informera dig om vad som händer, sänder vi till alla ett MEDLEMSBREV som också finns här på hemsidan .

Obs!

Det kan hända att vissa evenemang som finns i medlemsbrevet ändras efter att det skickats ut. Om möjligt, kontrollera i händelsekalendern att uppgifterna för evenemanget stämmer.

 

2024

Medlemsbrev, februari 2024


2023

Medlemsbrev, december 2023
Medlemsbrev, juni 2023
Medlemsbrev, februari 2023


2022

Medlemsbrev, julinfo 2022
Medlemsbrev, höstinfo 2022
Medlemsbrev, sommarinfo 2022
Medlemsbrev, februari 2022

 

-----

KONTONUMRET för Vanda svenska pensionärer rf

FI43 4055 1354 3014 61

Vid betalning bör referensnumret alltid användas! Varje evenemang har ett eget referensnummer som hittas i händelsekalendern vid berörda evenemang.