Vanda svenska pensionärer

Nedan finns tidigare verksamhetsberättelser för åren 2021, 2020, 2019 och 2018

______________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

På grund av coronaviruspandemin blev året 2021 mycket olikt tidigare år och en stor del av verksamheten blev lagd på undantag. 

MEDLEMSKÅREN

Medlemsantalet var vid årsskiftet (2021-2022) 235 av vilka 171 (73%) var kvinnor och 64 (27%) män. Under året 2021 har 19 nya medlemmar skrivits in, 8 har avgått och 3 medlemmar har avlidit (Lars Karlsson, Marcella Åberg och Matti Laitinen).  

Föreningen har en hedersordförande Gunnar Weckström samt 6 hedersmedlemmar, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Anna-Lisa Eklund, Erik Blomqvist, Ulla-Stina Eriksson och Berith Sohkanen. De tre sistnämnda utnämndes till hedersmedlemmar våren 2021.

STYRELSEN

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf har under 2021 bestått av följande personer: 

Per-Erik Aura, ordförande
Per Göran Eriksson, viceordförande 
Gunnel Niemi, sekreterare 
Anneli Karlsson, kassör 
Kerstin Lindholm, verksamhetskoordinator
Kurt LundströmIT-ansvarig
Torolf Olsson, medlem
Ruben Karlsson, medlem, lotteri- och kondoleans-ansvarig
Anneli Hellström, medlem, uppvaktnings- och kaffepengs-ansvarig

Verksamhetsgranskare har varit Björn-Erik Blomqvist (2021-2022) och Per Nilsson (2022-2023). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo. 

Styrelsen har sammanträtt till 10 ordinarie möten plus  det konstituerande mötet för 2021. Alla styrelsemöten har hållits på Helsinggård i Dickursby, förutom mötena nr 6 och 9, som hölls  hemma hos ordförande. 

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN
De ordinarie månadsmötena blev endast 7 stycken. Vårens tre möten hölls på distans. Första månadsmöte på Zoom hölls den 4.3 med 26 medlemmar. Den 1.4 deltog 19 medlemmar och den 6 maj 30 medlemmar. 

Höstterminens första månadsmöte hölls 2.9 som ett hybridmöte på Helsinggård, 24 medlemmar på plats och 5 på distans. Församlingens nya kyrkoherde Kristian Willis presenterade sig och berättade om församlingen. Därefter underhöll oss Sixten Granroth med visor och allsånger. Oktobermötet 7.10 samlade 31 medlemmar, då stadsarkeolog Andreas Koivisto berättade om Vanda under medeltiden och om hur olika ortnamn uppstått. Novembermötet och höstmötet hölls den 4.11 med 45 medlemmar närvarande. Folkhälsans Jette Timgren  berättade om "Fysisk-aktivitet-vad vinner jag på det?" och "gymnastiserade" med oss. Dessutom presenterade sig Nicole Mattsson och berättade om stadens utbud av svenska tjänster. En av kandidaterna till förbundsordförande, Filip Hamro-Drotz, besökte oss och presenterade sig. Decembermötet 2.12 samlade 43 medlemmar. Kaisa Kamppi från Vanda-Kervo välfärdsområde berättade bland annat om vad  denna  nya "Sote" reform innebär. 

Eftersom januarimötet måste inhiberas hölls ingen minnesstund för de under 2020  avlidna, Ritva Lökström, Eine Hakkarainen, Mary Kekola, Mary Eklund, Kristina Helaskoski och Marianne Karppinen. 

Även födelsedagsfesten  måste detta år inställas på grund av coronapandemin.

Den 16 december höll vi den traditionella julfesten, som gick av stapeln på restaurang Lysti i Dickursby. Här deltog 47 medlemmar, som som åt en utmärkt julmiddag och underhölls av trubadur Jonas Näslund. Julgubben med "tomte" delade ut julklappar före hemfärden..

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET
Föreningen fortsatte den 7.1 med regelbundna promenader två gånger i månaden. Startplatserna har varierat, vilket medfört att medlemmarna haft möjlighet att lära känna sin hemstad. På några av promenaderna har vi även haft guidning och ofta kaffe med dopp efteråt. Detta har uppskattats mycket, en kaffetår med munk smakar alltid gott.

Den 3 maj började vi spela Boule, ett sällskapsspel för alla, först två gånger i månaden, men från sensommaren varje måndag i Maskrosparken i Dickursby. I medeltal  har 10-12 medlemmar ställt upp varje gång.

Den 15 juni deltog föreningen med ett lag i Nyländska boulemästerskapen i Borgå, där vi  lyckades knipa sista platsen. En annan tävling "Slaget om Nyland" hölls i Kyrkslätt den 16.9. VSP deltog med tre lag. 

När marken frös skulle vi fortsätta med inomhusboule på Helsinggård, vilket inte kom igång på grund av att leveransen av inomhuskloten för boulen drog ut på tiden. Föreningen har köpt två spelset a 12 klot var.

På grund av coronapandemin har Folkhälsan inte tagit emot utomstående till sina utrymmen. Först sent på hösten kunde vi återuppta den verksamhet vi fått hålla i deras utrymmen dvs Coronaspel, Temacafé, Blomsterbingo och Allsång.

ViAndakören, som  har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag 11:30-13:30 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg med iakttagande av rådande coronarestriktioner. 

Ledarna för våra aktiviteter är föreningsmedlemmar som ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången. Vi tackar för era insatser!

Datastöd  
Medlemmarna har haft möjlighet till hjälp av Andreas Höglund från Pensionärsförbundet vid problem med dator, tablett eller telefon. Kurt Lundström har även ännu detta  år hjälpt oss. På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information och ledtrådar om dessa apparater. 

TEATERBESÖK OCH UTFÄRDER

​Den 18 juli såg  34 personer "Den hejdlösa husan" på Lurens sommarteater, varefter lunch intogs på Kapellet i Lovisa .

Den 12 augusti besökte en grupp om 28 personer Sibelius Ainola samt Lottamuseet i Tusby, varefter det bjöds på lunch på restaurant Kerho.

Den 5.9 deltog 19 medlemmar i Allsång med Calle Petterson och Thomas Lundin på Tabor

Den 6.10 upplevde 20 medlemmar musikalen Once på Lillan.

9.10 såg  29 medlemmar "Stulen kärlek" på Fallåker

23.10 besökte 20 medlemmar Trioarenan i Dickursby för att fira Nyländsk afton.

Den 12.12 deltog 16 medlemmar i Julallsången i Festsalen i Sibbo tillsammans med Calle Pettersson och Thomas Lundin.

KYRKOBESÖK
till den nya kyrkan i Dickursby ordnades den 26 april med smågruppsguidning av kyrkoherde Martin Fagerudd, som efteråt bjöd 21 deltagare på kyrkkaffe. 

SKOLNING
Under året har förbundet ordnat skolning, underhållning och möten via distans och utökat utbudet på bl.a. motionsvideor på sin hemsida.

Kerstin Lindholm och Eva Reijonen har deltagit i förbundets Spänst i benen-kurs på Lehmiranta den 25-28.9.

Kerstin Lindholm har deltagit i förbundets Första hjälpkurs för reseledare i Ekenäs den 26-27.10. 

Den 17-18.11 deltog Per Göran Eriksson, Irmeli Nevalainen och Per-Erik Aura i en av förbundet ordnad IT-kurs i Tammerfors.

INFORMATION
Information om evenemang har införts i måndagens HBL i Evenemang och på vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/ . Därtill har månads-info via e-post sänts och med snigelpost till dem som inte har uppgivit eller bekräftat sin e-post.

FRÅGESPORT
VSP deltog igen i förbundets frågesportsuttagning i februari med tre lag. Lag nummer 1  (Tom Serén, Ann-Marie Sjöberg och Per Göran Eriksson) vann uttagningen och senare på hösten 20.10 hela Förbundets tävling och därmed erhöll de första pris på 300 € till föreningen. Strongt gjort!

REPRESENTATION
Vår medlem Håkan Sandell sitter i ”Vanhusneuvosto- Äldre rådet" på politiskt mandat. VSP har en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt. Denna post sköts av Ruben Karlsson.

Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av  Per-Erik Aura och Per Göran Eriksson.

I Pensionärsförbundets årsmöte 21.4.2021 deltog Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura på distans. 

Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte den 10.11 i Tammerfors.  

UPPVAKTNINGAR
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. 

Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 70 år har ihågkommits med gratulationskort. 

UNDERSTÖD
Föreningen har även under år 2021 erhållit flera understöd: Vanda stad 2200 €, (Aktia) Helsingestiftelsen i Vanda 2000 €, Svenska pensionärsförbundet 400 €, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 300 €, samt Vanda svenska församlings fond 1000 € och 2005 € för verksamhet såsom olika (teater)resor, evenemang och julfesten. 

Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att prissätta våra aktiviteter så att alla medlemmar skall kunna delta.

MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret i har skötts av Per-Erik Aura. 
Medlemsavgiften för 2021 sänktes till 20 € på grund av att utbudet av verksamhet och evenemang redan 2020 var begränsat av coronarestriktionerna.

ÖVRIGT
Föreningen har flera böcker, en del donerade och en del köpta, som kan lånas av våra medlemmar. 

SAMMANFATTNING
Trots pandemin med sina restriktioner har våra medlemmar varit glädjande aktiva och deltagit i den verksamhet vi har kunnat bjuda på. Eftersom en del av de planerade evenemangen har inhiberats, har detta inverkat på möjligheterna att träffas, särskilt inomhus. Därför började föreningen på våren med återkommande boulespel  i Maskrosparken i Dickursby.  Även promenaderna har gett oss möjlighet att bekanta oss med varandra och olika stadsdelar i vår hemstad Vanda. Vissa promenader har haft guidning. Vi strävar till att aktivera våra medlemmar så, att de känner det värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf tackar alla medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och för era insatser och er positiva vilja att ställa upp. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2022 skall bli ett aktivare, mera givande och innehållsrikt år för oss alla.

 

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer rf

______________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse för år 2020:

På grund av coronaviruspandemin blev året 2020 mycket olikt föregående år och en stor del av verksamheten blev lagd på undantag.

MEDLEMSKÅREN

Medlemsantalet var vid årsskiftet 224. av vilka 162 var kvinnor och 62 män. Under året har 8 nya medlemmar skrivits in, 3 har skrivit ut sig och 6 medlemmar har avlidit (Ritva Lökström, Eine Hakkarainen, hedersordföranden Mary Kekola, Mary Eklund, Kristina Helaskoski och Marianne Karppinen).

Föreningen har en hedersordförande Gunnar Weckström samt tre hedersmedlemmar, Viola Björkman, Gunvor Bäckman och Anna-Lisa Eklund .

STYRELSEN

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. har under 2020 bestått av följande personer:

Per-Erik Aura            ordförande
Per Göran Eriksson  viceordförande
Gunnel Niemi            sekreterare
Anneli Karlsson         kassör
Kerstin Lindholm        verksamhetskoordinator
Kurt Lundström          IT-ansvarig
Torolf Olsson             medlem
Ruben Karlsson         medlem
Anneli Hellström        medlem

Verksamhetsgranskare har varit Björn-Erik Blomqvist (2019-2020) och Per Nilsson (2020-2021). Ersättare för verksamhetsgranskarna är Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo

Styrelsen har sammanträtt till sex ordinarie möten plus det konstituerande mötet för 2021.

Av de sex styrelsemöten hölls januari- och februarimötet som tidigare avgiftsfritt i Aktia-bankens kontor i Dickursby. På grund av coronaepidemin var det inte möjligt att hålla de övriga mötena där, så ett hölls hemma hos ordförande och övriga på Helsinggård i Dickursby.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN

De ordinarie månadsmötena blev endast fem stycken. De tre första hölls den 9 januari, den 6 februari och den 5 mars i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. På grund av coronaepidemin inhiberades resten av vårterminens evenemang. Eftersom läget inte blev normalt, inhiberades också största delen av höstterminens "normala" verksamhet. Likväl hölls septembermånads möte 1.10 på Helsinggård i Dickursby, nu med begränsat maxantal deltagare och förhandsanmälning till mötet och med iakttagande av rådande coronarestriktioner. Dessa följdes även den 5 november då vi höll månads- och höstmötet, även denna gång på Helsinggård. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande, som har följts av en föreläsning av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har vanligen inletts med en allsång varefter mötesförhandlingarna tagit vid. Därefter har lotteriets vinstdragning kommit i gång. Lotteriet har verkat med Ruben Karlsson som bas.

Vid januarimötet den 9.1. hölls minnesstund för de 4 medlemmar, som avlidit under föregående år (Per-Erik Lindholm, Gunborg Eriksson, Maj-Lis Stenius och Åke Söderberg). Nina Fogelberg spelade Granen av Jean Sibelius på flygel. Ett ljus tändes för var och en av de avlidna och deras minne hedrades med en tyst minut. Lucas Snellman höll en varm betraktelse och Nina spelade ännu ett Havspotpurri. Vid mötet var närvarande 72 medlemmar.

I februarimötet den 6.2. deltog 66 personer. Då hade vi även vårt vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar.

Marsmötet den 5.3. samlade 61 medlemmar för att höra mångsysslaren Marcus Rosenlunds fördrag om "Väder och klimat".

Den 1.10 hade 25 medlemmar samlats till månadsmöte för att höra Malin Grönros från Folkhälsan. Tyvärr råkade hon ut för en liten olyckshändelse och kunde ej komma. Men tack vare att vår hedersordförande Gunnar Weckström ställde upp, fick vi istället en intressant berättelse om Livets uppkomst och hur universum fick sin början.

På månads/höstmötet den 5.11 slog 23 medlemmar fast budgeten och verksamhetsplanen för år 2021 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur eller önskade avgå. Som föreläsare hade vår egen medlem Leif Ström ställt upp. Han berättade om sitt intressanta liv som bergsklättrare och turistguide i Norge.

December månadsmöte inhiberades liksom även den planerade julfesten.

FESTER

Både födelsedagsfesten och julfesten måste inställas på grund av coronan.

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET

Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till vårt förfogande. Föreningens regelbundet återkommande verksamhet

Minneskafé
Blomsterbingo
Coronaspel
Stolgymnastiken

sattes på is i mars, då coronaepidemin bröt ut.

ViAndakören, som har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag 11:30-13:30 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg med iakttagande av rådande coronarestriktioner. Men även den aktivitet inhiberades senare under hösten.

Allsången är ett månatligen återkommande program, som också blev inhiberat då epidemin bröt ut.

Datastöd Kurt Lundström gav datastöd i Folkhälsanhuset i januari och februari och även personligt stöd under våren. Han flyttade tyvärr bort från Vanda under sommaren och nu vore det bra att få någon ny stödperson, som kunde hjälpa i datorfrågor.

Har man problem med sin dator, tablett eller telefon kan man även vända sej till Andreas Höglund från Pensionärsförbundet.

På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet.

De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången. Vi tackar för era insatser!

TEATERBESÖK

Följande teaterbesök har ordnats:

-Den 18 januari åkte 26 personer till Fallåker och såg ”Robin Hood”
-Den 23 januari besökte en grupp om 21 personer Helene Sjerfbecks utställning på Ateneum.
-Den 29 februari hörde 25 medlemmar på konserten i Musikhuset
-Den 12 juli såg 20 medlemmar "Arsenik och gamla spetsar" på Postbacken i Borgå
-Den 14 november besökte 13 medlemmar Svenska teatern och såg "Vi är bara människor"
-Den 20 november såg 32 personer filmen Tove på Bio Grand. Filmen uppskattades mycket så tack till PG Eriksson, som initierade denna aktivitet.

RESOR och UTFÄRDER

Inga resor eller utfärder ordnades under året.

KYRKSÖNDAG

Pensionärernas kyrksöndag ordnades den 4.10 Efter gudstjänsten bjöd församlingen deltagarna på kyrkkaffe.

SEMINARIER

Under året har förbundet ordnat skolning, underhållning och möten via distans.

INFORMATION

Information om evenemang finns i måndagens HBL i Evenemang och på vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/ . Därtill har sänts ut info vie e-post och SMS.

FRÅGESPORT

VSP deltog igen i förbundets frågesportsuttagning i februari, nu med tre lag. Denna gång placerade sej lag två (Birgitta och Göran Westerholm och Per-Erik Aura) på andra plats.

REPRESENTATION

- I Vanda stads äldreråd (Vanhusneuvosto) har VSP en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt som sköts av Ruben Karlsson

-Vår medlem Ulla-Stina Palomaa sitter i ”Vanhusneuvosto”

-Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av Per-Erik Aura och Per Göran Eriksson

-I Pensionärsförbundets vårmöte 3.9. deltog Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura på distans.

-Per Göran Eriksson, Anneli Hellström och Per-Erik Aura representerade på distans föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte den 19.11 på Hanaholmen.

UPPVAKTNINGAR

Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari

Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 70 år har ihågkommits med gratulationskort.

UNDERSTÖD

Föreningen har även under år 2020 fått olika understöd: Vanda stad , Aktiastiftelsen i Vanda , Svenska Kulturfonden/Svenska pensionärsförbundet , Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland, samt Vanda svenska församling  för verksamhet såsom olika (teater)resor, evenemang och julfesten.

Föreningen erhöll också en summa, som samlats in till Eine Hakkarainens minne av hennes arbetskolleger.

Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att prissätta våra aktiviteter så att alla medlemmar skall kunna delta.

MEDLEMSREGISTRET

Medlemsregistret i har skötts av Kurt Lundström första halvåret varefter Per-Erik Aura har fortsatt att sköta uppdatering av medlemslistan.

ÖVRIGT

Föreningen har flera böcker, en del donerade och en del köpta, som kan lånas på månadsmötena via sekreteraren Gunnel.

SAMMANFATTNING

Medlemsanslutningen har under året varit glädjande och deltagandet i verksamheten har varit positivt trots coronapandemin. Denna har mycket negativt påverkat vår verksamhet. Eftersom de flesta planerade evenemang måste inhiberas, har detta inverkat på möjligheterna att träffas. Därför började föreningen på hösten med återkommande promenader, som vi försöker fortsätta med. Vanligen utgår vi från Folkhälsanhuset i Dickursby, men vissa gånger vandrar vi i västra/övriga Vanda. Vissa promenader görs med guidning. Vi strävar till att aktivera alla våra medlemmar så, att ni känner det som värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. tackar alla medlemmar och medverkande i program och aktiviteter för deras insatser och deras positiva vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2021 skall bli ett aktivare, mera givande och innehållsrikt år för alla våra medlemmar.

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer r.f.

______________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse för år 2019 - föreningens fyrtiofemte verksamhetsår:

Styrelsen har sammanträtt till tio ordinarie plus  konstituerande mötet.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 223. 9 nya medlemmar har skrivits in, fem har skrivits ut och 4 medlemmar har avlidit. Av medlemmarna är 162 kvinnor och 61 män.

Föreningen har två hedersordföranden, Mary Kekola och Gunnar Weckström. Hedersmedlemmarna är fyra, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Maj-Lis Stenius och Anna-Lisa Eklund.

STYRELSEN

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. har bestått av följande personer:

Per-Erik Aura                 ordförande
Per Göran Eriksson       viceordförande
Gunnel Niemi                sekreterare
Anneli Karlsson             kassör
Ulla-Stina Eriksson        verksamhetsledare
Kurt Lundström             IT-ansvarig
Torolf Olsson                 medlem
Ruben Karlsson             medlem
Ann-Marie Sjöberg         medlem     

Verksamhetsgranskare har varit Björn-Erik Blomqvist (2019-2020) och Keijo Wegelius (2018-2019). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo  
Som tidigare har föreningen avgiftsfritt fått disponera ett mötesrum i Aktia-bankens kontor i Dickursby för sina styrelsemöten.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN

Den första torsdagen kl.14.00–16.00 varje månad, utom juni-augusti, har hållits föreningens månadsmöte i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande efter vilket  har följt program av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har vanligen inletts med en allsång varefter mötesförhandlingarna vidtagit . Därefter har lotteriets vinstdragning kommit i gång. Lotteriet har verkat med Ruben Karlsson som bas.

Vid januarimötet den 3.1. hölls minnesstund för de 7 medlemmar, som avlidit under föregående år (Berit Damstedt, Brita Jordas, Stina Wikström, Torbjörn Lindqvist, Birgitta Nevalainen, Kirsti Halmén och Erna Kihlman). Kantor Anders Ekberg spelade Bachs Ariso. Ett ljus tändes för var och en av de avlidna och deras minne hedrades med en tyst minut. Därefter spelade Anders Adeste Fideles, varefter diakon Heidi Salminen höll en betraktelse. Vid mötet var närvarande 61 medlemmar.

I februarimötet den 7.2. deltog 57 personer. Då hade vi även  vårt vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar.

Marsmötet den 7.3. samlade 85 medlemmar plus fem medlemmar från Träskända pensionärsförening, som inbjudits av VSP.  Rolf Sontags orkester spelade och sjöng Georg Malmsténs låtar.

Den 4.4. fick de närvarande 73 medlemmarna höra överinspektör Christian Jämsén från polisen berätta om hur äldre personer lätt kan bli lurade. Därefter berättade historielärare Ulla Bäck om släktforskning och sina närmaste släktingar

Födelsedagsfest firade vi den 2.5 tillsammans med de som under de senast gångna 12 månaderna fyllt jämna 5-år från 70 år och framåt. Jubilarerna hälsades med en ros och ledsagades till det festligt dukade hedersbordet, där kaffe och tårta väntade. Till jubilarernas ära hade vi kallat trubaduren Risto Tammilehto, som underhöll oss med musik och sång. Därtill berättade Annika Sjöblom om Vanda stads svenskspråkiga utbud på nätet. Vi var totalt 90 medlemmar som njöt av festen.

På höstens första möte den 5.9. hade 60 medlemmar ställt upp för att höra journalisten/författaren Jeanette Björkqvist berätta om ”Elände”, människohandel/ -offer, skuggfolk, asylsökande och papperslösa.

Den 3.10 hade 68 medlemmar samlats för att se och höra Tomas Ek, som underhöll oss med trevliga anekdoter, berättade om sitt arbete på Yle, bl.a. hur tekniken gått framåt. Han hade med gitarren och sjöng för och tillsammans med oss. Efter mötet hölls en frågesport innan lotteridragningen tog vid.

På månads/höstmötet den 7.11 slog 52 medlemmar fast budgeten och verksamhetsplanen för år 2020 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur eller önskade avgå. Dessutom höll Torbjörn Kevin ett intressant och underhållande föredrag om ”Dialekten, töntstämplad kvarleva eller själens spegel”

December månadsmöte hölls 5.12 och besöktes av 60 medlemmar som hörde pensionärförbundets nya verksamhetsledare Inger Holmbergs föredrag om SPFs målsättning, verksamhet och information. Hon redogjorde för de olika verksamhetsformerna alltifrån frågesport, boule och golf till trevliga resor, som vi kan delta i. Hon påminde även om SPFs hemsidor där du hittar mera information.

Möten och andra aktiviteter under veckan har vanligen kungjorts i måndagens Hbl Evenemax.fi. Styrelsen har efterlyst idéer gällande sådana personer som kan underhålla oss vid våra möten.

FESTER

Födelsedagsfesten firade vi den 2.5 i samband med majmötet.

Julfesten firades den 19.12. och 77 medlemmar njöt av glögg, andra drycker och läcker julmat med både förrätt, varmrätt med skinkor och lådor och slutligen kaffe med tårta. Vi hade besök av Vanda Musikinstituts lucia 2019,Naomi Nordstedt, som med följe lyste upp vår dag och framförde några vackra sånger ackompanjerade av Hanna Mannerström. Penninginsamlingen till förmån för Musikinstitutets svenska ungdomsverksamhet gav en summa på 482,75 €. Trubaduren Jonas Näslund underhöll oss med sång och ackompanjemang och vi sjöng också tillsammans julsånger i olika etapper. Julgubben Ruben och tomtemor Inga Soro hämtade julklappar åt oss alla.

Sedan avslutade vi festen med att sjunga Härlig är jorden. Efter det kunde vi, mätta och nöjda med samvaron i goda vänners lag, önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År och dra oss hemåt.
 

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET

Föreningen har en del regelbundet återkommande verksamhet.

Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till vårt förfogande.

Minneskafé ordnas månatligen både i Folkhälsanhuset i Dickursby, där 8-10 personer deltar under ledning av Inga Soro och i Folkhälsan i Mårtensdal, där Ulla-Stina Eriksson basar över ett tiotal deltagare. Man diskuterar sådant som hänt i tidigare dagar, men också övriga aktuella händelser.

Blomsterbingo ordnar Berit Selenius en gång per månad både i Folkhälsanhuset i Dickursby och i Myrans i Myrbacka.  Den spännande verksamheten samlar 15 – 20 deltagare på vartdera stället, somliga är våra medlemmar och de övriga är i Folkhälsan boende.

Coronaspel har spelats varje måndag i Folkhälsanhuset i Dickursby med Inga Soro som primus motor.

Stolgymnastiken är en två gånger per månad återkommande begivenhet som drar mellan 15 och 20 deltagare per gång. Verksamheten leds av Mona Lanaeus och stolgymnastiken är ett samarbete mellan Folkhälsan och VSP, så i gymnastiken deltar såväl våra medlemmar som invånare i Folkhälsan.

ViAndakören, som  har ca 35 medlemmar,  har övat varje onsdag 11:30-13:30 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg. ViAndakören deltog i gudstjänsten i Sankt Lars kyrka den 1.12 och hade en egen konsert den 20 december i Sankt Lars Kapell.

Allsången är ett månatligen återkommande program, i vilket Folkhälsans invånare, våra medlemmar och ofta också utomstående deltar. Där leder Gunnar Weckström sången och kantor Anders Ekberg sköter ackompanjemanget. Folkhälsans matsal fylls en gång i månaden med 40 - 60 glada sångare som sjunger med eller låter sångerna föda minnen från tidigare dagar.

Datastöd. Har man problem med sin dator, tablett eller telefon, så kan man en gång per månad komma till Folkhälsan, där man kan få hjälp av Kurt Lundström, som är vår stödperson i datorfrågor och ansvarar för föreningens IT. Han har hjälp av Robert Riska från Pensionärsförbundet.

På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet.

De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången. Vi tackar för era insatser och i slutet av vårterminen uppvaktades ni med en ”blomma”!
 
TEATERBESÖK

Följande teaterbesök har ordnats:

-Den 24 februari åkte  43 personer till Fallåker och såg ”Prima donnor”
-Den 2 mars upplevde 25 medlemmar ”Främlingen” på Åbo svenska teater
-Den 27 april besökte en grupp om 40 personer Svenska teatern och såg ”Pappan”
-Den 7 juli såg 26 medlemmar ”Jorden runt på 80 dagar” på Raseborgs sommarteater
-Den 12 oktober besökte 30 medlemmar Svenska teatern och såg skrattsuccén ”The play that went wrong” 
-Den 23.11 åkte 43 personer till Ingå, där vi såg ”Täkters president / Mauno Koivisto”


RESOR och UTFÄRDER

-Vårutfärden gick av stapeln den 23 maj,då 39 personer åkte till Kotka, för att se Sapokka vattenpark, Wellamo sjöfartsmuseum och göra sej bekant med staden

-I besöket på konstmuseet Villa Gyllenberg i Helsingfors den 6.6 deltog 10 medlemmar

-Allsångskvällen i Sibbo den 16.6 hade lockat 18 medlemmar.

-I teater/kulturresan till Tallin, där vi såg Spelman på taket, deltog 40 personer

-19.10 deltog 48 medlemmar i Nyländsk afton , som denna gång ordnades i Dickursby

-”Jul-allsången” i Sibbo den 1.12 samlade 24 medlemmar

-11.12 gjorde Minneskafeét och styrelsen en gemensam utfärd till Sibbo.


Föreningens teaterbesök och resor har arrangerats av Ulla-Stina Eriksson. Stort tack !

För det flesta av våra besök har det ordnats busstransport och deltagaravgifterna med resa har kunnat hållas låga genom de bidrag föreningen fått från olika håll och genom intäkterna från lotteriet.

KYRKSÖNDAG

Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag ordnades 24.3 och pensionärernas kyrksöndag den 6.10 Efter gudstjänsten bjöd församlingen deltagarna på kyrkkaffe.

SEMINARIER

Den 2-3.10 deltog Kurt Lundström och Per Göran Eriksson i förbundets IT-kryssning med Desky-skolning, som förbundet bekostade.

INFORMATION

Information om vad som händer i föreningen under veckan finns i HBL varje måndag i Evenemax.fi. På vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/kalendern, finns hela terminens verksamhet uppdaterad. Ytterligare finns kalendern i pappersformat.

FRÅGESPORT

VSP deltog i förbundets frågesportsutttagning i februari med två lag , lag 2 placerade sej som fyra (efter en utslagsfråga) och lag 1 som femma.

REPRESENTATION

-  I Vanda stads äldreråd (Vanhusneuvosto) har VSP en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt som sköts av Ruben Karlsson

-Vår medlem Ulla-Stina Palomaa sitter i ”Vanhusneuvosto”

-Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av  Per-Erik Aura och Per Göran Eriksson

-I Pensionärsförbundets vårmöte i Närpes deltog ingen från VSP.

-Per Göran Eriksson och Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors den 21.11.


UPPVAKTNINGAR

Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari

Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 70 år har ihågkommits med gratulationskort och de har inbjudits till födelsedagsfesten i maj. Kurt Lundström har ansvarat för dessa.

UNDERSTÖD

Föreningen har även under år 2019 fått generösa understöd: Vanda stad , Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska Kulturfonden/Svenska pensionärsförbundet, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland  samt Vanda svenska församling för  såsom olika resor, evenemang och julfesten.

Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att sätta priset för våra aktiviteter så lågt att alla medlemmar skall kunna delta.
MEDLEMSREGISTRET

Medlemsregistret i Desky har skötts av Kurt Lundström, som har fortsatt samarbetet gällande uppdatering etc av medlemslistan med Förbundet och Webhuset.

ÖVRIGT

Under året gjordes bland medlemmarna en enkät, som besvarades av 42 medlemmar. Resultatet visade att alla svarande är nöjda med månadsmötena och de flesta med föreningens övriga verksamhet. Medlemmarna har största intresse för musik och motion.

Med anledning av att föreningen fyllde 45 år, bjöds medlemmarna på gratis kaffe på november och decembermötena och därtill på utflykten till Jul-allsången i Sibbo 1.12

Föreningen har köpt flera böcker, som kan lånas på månadsmötena via sekreteraren Gunnel.

SAMMANFATTNING

Medlemsanslutningen har under året varit glädjande och deltagandet i verksamheten har varit positivt. Alla har villigt ställt upp vid behov och samarbetat. Lotterierna vid våra möten och understöden vi fått, har bidragit till att vi har kunnat bjuda på prisvärda resor, teaterbesök och andra aktiviteter, vilket vi hoppas fortsätter även år 2020 så att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Vi strävar till att aktivera alla våra medlemmar så, att ni  känner det som värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. tackar alla medlemmar och medverkande i program och aktiviteter för deras insatser och deras positiva vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2020 skall bli ett aktivt, givande och innehållsrikt år för alla våra medlemmar.

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer r.f.

______________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse för år 2018 - föreningens fyrtiotredje verksamhetsår:
Styrelsen har sammanträtt till nio ordinarie plus ett extra möte samt det konstituerande mötet.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 224. 7 nya medlemmar har skrivits in, två har skrivits ut och 8 medlemmar har avlidit. Av medlemmarna är 164 kvinnor och 60 män.
Föreningen har två hedersordföranden, Mary Kekola samt Gunnar Weckström, som i maj utnämndes till hedersordförande efter 11 år som föreningens ordförande. Hedersmedlemmarna är fyra, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, Maj-Lis Stenius och Anna-Lisa Eklund, som kallades till hedersmedlem då hon fyllde 100 år.

STYRELSEN
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. har bestått av följande personer:
Per-Erik Aura                     ordförande
Torolf Olsson                     viceordförande
Ina Wikström                      sekreterare t.o.m. maj.2018
Gunnel Niemi                     sekreterare fr.o.m. maj 2018
Hans Markelin                    kassör t.o.m. februari 2018
Toini Tanskanen                 kassör fr.o.m. februari 2018
Ulla-Stina Eriksson            verksamhetsledare
Kurt Lundström                  IT-ansvarig
Ruben Karlsson                 medlem
Ann-Marie Sjöberg            medlem
Verksamhetsgranskare har varit Kurt Blomqvist (2017-2018) och Keijo Wegelius (2018-2019). Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Birgit Halminen och Reijo Pekanpalo
Som tidigare har föreningen avgiftsfritt fått disponera ett mötesrum i Aktia-bankens kontor i Dickursby för sina styrelsemöten.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN
Den första torsdagen kl.14.00–ca 16.00 varje månad, utom juni-augusti, har hållits föreningens månadsmöte i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande och sedan har det kommit program av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har vanligen inletts med en allsång varefter förhandlingarna vidtagit . Därefter har lotteriets vinstdragning kommit i gång. Lotteriet har verkat med Ruben Karlsson som bas.
Vid januarimötet den 4.1. hölls minnesstund för de två medlemmar, Rita Karlsson och Ulla-Brita Etholén, som avlidit under föregående år. Kantor Anders Ekberg spelade
Månskenssonaten av Beethoven. Vi tände ett ljus för var och en av de avlidna och hedrade deras minne med en tyst minut. Därefter spelade Anders Jesus bleibet meine Freude av Bach varefter kyrkoherde Martin Fagerudd höll en minnesstund. Vid mötet var närvarande 57 medlemmar.
I februarimötet den 1.2. deltog 44 personer. Då hade vi även vårt vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar. Men på grund av bristfälligheter i bokslutet ajounerades vårmötet till nästa månadsmöte.
Marsmötet den 2.3. samlade 72 medlemmar. Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback besökte vårt månadsmöte och berättade om aktualiteter och angelägenheter som angår oss pensionärer. Det ajournerade vårmötet fortsatte och styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
Den 5.4. fick de närvarande 71 medlemmarna höra Lasse Lehtinen berätta om sina svensk-finska föräldrar och svarade på våra frågor.
Födelsedagsfest firade vi den 3.5 tillsammans med de som under de gångna 12 månaderna fyllt jämna 5-år från 65 år framåt. Jubilarerna hälsades med en ros och ledsagades till det festligt dukade hedersbordet, där kaffe och tårta väntade. Till jubilarernas ära hade vi kallat trubaduren Jonas Näslund, som underhöll oss alla med gamla godingar till gitarrackompanjemang. Vi var totalt 87 medlemmar som njöt av festen.
På höstens första möte den 6.9. hade 71 medlemmar ställt upp för att höra författare Rafael Donner berätta om sina två böcker och situationen som Jörn Donners son. Dessutom svarade han på publikens frågor.
Den 5.10 hade 67 medlemmar samlats för att se och höra Rune Packalén med orkestermedlemmarna Ralf Backman och Lasse Backman uppträda med dragspelsmusik och sång. Monika Tillander, kassör i Sibbo pensionärer med 700 medlemmar, redogjorde för deras verksamhet. Även våra medlemmar har möjlighet att delta i deras resor om det finns plats.
På höstmötet den 1.11 spikade 68 medlemmar budgeten och verksamhetsplanen för år 2019 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur att avgå eller som önskade avgå.
December månadsmöte hölls undantagsvis redan den 29.11. Mötet besöktes av 58 medlemmar som hörde Henrik Smeds berätta om sin resa till Trinidad och Tobago. Tyvärr var ljudåtergivningen inte så bra, men ifrågavarande föredrag med bilder finns inläst av Kurt Lundström och kan höras och ses på vår hemsida.
Möten och andra aktiviteter under veckan har vanligen kungjorts i måndagens Hbl Evenemax.fi. Styrelsen har efterlyst idéer gällande sådana personer som kan underhålla oss vid våra möten.

FESTER
Julfesten firades den 13.12. och 71 medlemmar njöt av glögg, andra drycker och läcker julmat med både förrätt, varmrätt med skinkor och lådor och slutligen kaffe med tårta. Vi hade besök av Vanda Musikinstituts lucia 2018, Janina Lindström, som med följe lyste upp vår dag och framförde några vackra sånger ackompanjerade av Hanna Mannerstöm. Penninginsamlingen till förmån för Musikinstitutets svenska ungdomsverksamhet gav en
summa på 341,85 €. Julgubben Ruben hämtade julklappar åt oss alla. Vi sjöng julsånger i olika etapper och Mary-Ann Alanne ackompanjerade på dragspel. Sedan avslutade vi festen med att sjunga Härlig är jorden.
Sedan kunde vi, mätta och nöjda med samvaron i goda vänners lag, önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.
Födelsedagsfesten firade vi den 3.5 i samband med majmötet.

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET
Föreningen har en del regelbundet återkommande verksamhet.
Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till vårt förfogande.
Minneskafé ordnas månatligen både i Folkhälsanhuset i Dickursby, där 8-10 personer deltar under ledning av Inga Soro och i Folkhälsan i Mårtensdal, där Ulla-Stina Eriksson basar över ett tiotal deltagare. Man diskuterar sådant som hänt i tidigare dagar, men också övriga aktuella händelser.
Blomsterbingo ordnar Berit Selenius en gång per månad både i Folkhälsanhuset i Dickursby och i Myrans i Myrbacka. Den spännande verksamheten samlar 15 – 20 deltagare på vartdera stället, somliga är våra medlemmar och de övriga är i Folkhälsan boende.
Coronaspel har spelats varje måndag i Folkhälsanhuset i Dickursby med Inga Soro som primus motor.
Stolgymnastiken är en två gånger per månad återkommande begivenhet som drar mellan 15 och 20 deltagare per gång. Verksamheten leds av Mona Lanaeus och stolgymnastiken är ett samarbete mellan Folkhälsan och VSP, så i gymnastiken deltar såväl våra medlemmar som invånare i Folkhälsan.
ViAndakören, som har ca 35 medlemmar, har övat varje onsdag 12-14 i Helsingård under ledning av kantor Anders Ekberg. ViAndakören deltog i De vackraste andliga sånger den 7.3 I Folkhälsanhuset och hade en egen konsert den 7 december i Sankt Lars Kapell.
Allsången är ett månatligen återkommande program, i vilket Folkhälsans invånare, våra medlemmar och ofta också utomstående deltar. Där leder Gunnar sången och kantor Anders Ekberg sköter ackompanjemanget. Folkhälsans matsal fylls en gång i månaden med 40 - 60 glada sångare som sjunger med eller låter sångerna föda minnen från tidigare dagar.
Datastöd. Har man problem med sin dator, tablett eller telefon, så kan man en gång per månad komma till Folkhälsan, där man kan få hjälp av Kurt Lundström, som är vår stödperson i datorfrågor och ansvarar för föreningens IT. Han har hjälp av Robert Riska från Pensionärsförbundet.
På vår hemsida finns en rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet.
De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg som medverkat i allsången och Mona Lanaeus som leder stolgymnastiken. Vi tackar för era
insatser och i slutet av vårterminen uppvaktades ni med en ”blomma”!

TEATERBESÖK
Följande teaterbesök har ordnats:
-Den 13 januari åkte 47 personer till Fallåker och såg Åttan
-Den 24 februari såg 22 medlemmar En man som heter Ove på Svenska teatern.
-Den 7-8 april besökte en grupp om 21 personer Estland och njöt av musikalen Mamma Mia och en sightseeing i Tallinn..
-Den 7 juli såg 40 medlemmar West Side Story på Raseborgs sommarteater
-Den 9.11 åkte 35 personer till Lilla teatern och såg Fly me to the Moon.
-Den 30.11 besökte 22 medlemmar Savoyteatern och upplevde Tomtebobarnen.

RESOR och UTFÄRDER
-En vårutfärd till västra Helsingfors ordnades den 17.5 under ledning av guiden Margit Karjala. I den fina välguidade utfärden deltog 31 personer.
-Allsångskvällen i Sibbo den 10.6 hade lockat 21 medlemmar.
-Den 28.6 deltog 13 medlemmar i Västnyländsk sommarfest i Dragsvik, där vi förutom trevlig underhållning också bjöds på armens ärtsoppa och pannkaka.
-13.10 åkte 33 medlemmar med buss till Nyländsk afton i Ingå.
-Den 22.12 deltog 29 personer i resan till Pellinge julmarknad.
Medlemmar har också deltagit i både Jazzkryssningen och Seniorskeppet och andra SPF-resor.
- Föreningens teaterbesök och resor har arrangerats av Ulla-Stina Eriksson.
Så tack Ulla-Stina!
- Till alla våra besök har det ordnats busstransport och deltagaravgifterna med resa har kunnat hållas låga genom de bidrag föreningen fått från olika håll och genom intäkterna från lotteriet.

KYRKSÖNDAG
Föreningarnas och Martornas kyrksöndag ordnades 18.3 och pensionärernas kyrksöndag den 7.10 Efter gudstjänsten bjöd församlingen deltagarna på kyrkkaffe. Omkring 20 VSP-medlemmar deltog i båda evenemangen.

RADDANS
Efter våra månadsmöten har vi haft raddans under en timmes tid. Ledare har varit Christina Fagerholm. Antalet deltagare har varit omkring 10 personer.

SEMINARIER
Den 27.8 deltog Kurt Lundström och Hans Markelin i Nyländsk träff för att diskutera ”en gemensam nyländsk region”.

INFORMATION
Information om vad som händer i föreningen under veckan finns i HBL varje måndag i Evenemax.fi. På vår hemsida, https://vanda.spfpension.fi/kalendern, finns hela terminens verksamhet uppdaterad. Ytterligare finns kalendern i pappersformat.

FRÅGESPORT
VSP hade inget lag med detta år.

REPRESENTATION
- I Vanda stads äldreråd (Vanhusneuvosto) har VSP fått en ersättarplats med yttrande- och närvarorätt som sköts av Ruben Karlsson
-Vår medlem Ulla-Stina Palomaa sitter i ”Vanhusneuvosto”
- Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet representerats av Per-Erik Aura och Torolf Olsson under mötet 23.3.
-Torolf Olsson, Per-Erik Aura och Hans Markelin representerade föreningen vid Pensionärsförbundets vårmöte i Borgå den 24.4.
- Gunnel Niemi och Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors den 22.11.

UPPVAKTNINGAR
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari
Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 65 år har ihågkommits med gratulationskort och de har inbjudits till födelsedagsfesten i maj. Irmeli Forsström har skött uppvaktningarna till maj 2018 och därefter har Ann-Marie Sjöberg ansvarat för dessa.

UNDERSTÖD
Föreningen har även under år 2018 fått generösa understöd: Vanda stad, Aktiastiftelsen i Vandasvenska Kulturfonden/Svenska pensionärsförbundet, Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland samt Vanda svenska församling för olika resor och julfesten.
Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att sätta priset för våra aktiviteter så lågt att alla medlemmar skall kunna delta. MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret har skötts av sekreteraren Ina Wikström ända till maj, då ansvaret övertogs av Kurt Lundström, som har fortsatt samarbetet gällande uppdatering etc av medlemslistan med Förbundet och Webhuset.

SAMMANFATTNING
Medlemsanslutningen har varit glädjande under året och deltagandet i verksamheten har varit positivt. Alla har villigt ställt upp vid behov och samarbetat. Lotterierna vid våra möten och understöden vi fått, har bidragit till att vi har kunnat bjuda på prisvärda resor, teaterbesök och andra aktiviteter, vilket vi hoppas fortsätter även år 2019 så att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Vi strävar till att aktivera alla våra medlemmar så, att ni känner det som värdefullt att delta i Vanda svenska pensionärers verksamhet.
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. riktar sitt tack till alla de medlemmar och medverkande i program och aktiviteter och som visat god vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2019 skall bli ett aktivt och innehållsrikt år för alla våra medlemmar.
STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer r.f.