Vanda svenska pensionärer

Böcker att låna

Föreningen har några böcker som kan lånas ut, se listan nedanför. Utlåningstiden är ca en månad, dvs mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

 

Att inte höra till: ett finskt krigsbarn berättar

Författare: Ann-Maj Danielsen

 

Busholmen nästa

Författare: Claes Andersson

 

Digitant av Malin Perlheden

Din nybörjarguide till den digitala världen

 

Från barrikaderna till bankvärlden

Björn Wahlroos

 

Kom glad och hjärtevarm!

En bok om julen.

Hjärngympa

Boken har som syfte att inspirera seniorer till att träna sin hjärna.

 

Innan du försvinner - Brev mellan son och far

Författare: Jörn Donner & Rafael Donner

 

Jassen från Gammeli

Författare: Leif Rehn

 

Legenden om Bodom

Författare: Ulf Johansson

 

Lillan - Elisabeth Rehns sällsamma liv

Författare: Johanna Vesikallio

 

Människan är ett känsligt djur

Författare: Rafael Donner

 

Medan jag ännu minns - Sju brev till mina barnbarn

Författare: Bengt Ahlfors

 

Mera funderingar

Författare: Anna Lena Bengelsdorff

 

Fyrar och lotsar i PORKALA

Utgiven av Finlands Fyrsällskap

 

Sommaräventyret i Daphnes kölvatten

Av Stefan Lundberg och Leif Weckström

 

 Fallåker Teater - jubileumsbok

           Anfallskrigens argument: Konsten att rättfärdiga våld

           Ove Bring