Vanda svenska pensionärer

 

                        Kontaktpersoner

 

Ordförande:

            Ruben Karlsson, tel. 0500-419 232                                            

Sekreterare :                  

Birgitta Westerholm, tel. 045-679 6020                                       

Dirigent:

           Anders Ekberg, tel. 050-310 7096