Vanda svenska pensionärer

Vanda svenska pensionärer rf

E-post vanda.pensionarer@gmail.com

Facebook sidan Vanda svenska pensionärer

Helsinggård, Konungsvägen 2, 01300 Vanda

Kontonumret för Vanda svenska pensionärer  FI43 4055 1354 3014 61 
Vid betalning bör referensnumret alltid användas! Varje evenemang har ett eget referensnummer som hittas i händelsekalendern vid berörda evenemang.


Styrelsens kontaktuppgifter hittas under denna länk!


Övriga ledare för olika aktiviteter:

Coronaspel
I Folkhälsanhuset i Dickursby, Inga Soro, tfn 0405312873

Temacafé
I Folkhälsanhuset i Dickursby, Inga Soro, tfn 0405312873
I västra Vanda, Ulla-Stina Eriksson, tfn 0405060169

Blomsterbingo
Berit Selenius, tfn 0400420908

Allsång
Gunnar Weckström, tfn 0400876611
e-post: weckstromg22@gmail.com
Anders Ekberg,  tfn 0503107096

ViAnda-kören
Anders Ekberg, tfn 0503107096

Stolgymnastik
ledare sökes !

Zoom-möte
Om vi inte pga myndighetsdirektiv kan träffas fysiskt på Helsinggård är det möjligt att hålla möten via Zoom. Zoom är en videokonferenstjänst som används för att träffa andra via nätet. Bekanta dig nedan hur man tar kontakt via Zoom.

Instruktioner för att delta i ett Zoom-möte.