Vanda svenska pensionärer

 

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461

Referensnummret som behövs vid betalning finns i månads och händelsekalendern. 

Verksamhetskoordinator
Kerstin Lindholm
tfn 045-8663210
e-post: vanda.pensionarer@gmail.com
Stolgymnastik
ledare sökes !

 

Blomsterbingo
Berit Selenius
 

Allsång
Gunnar Weckström
tfn: 0400876611
e-post: weckstromg22@gmail.com
Anders Ekberg

TEMA KAFÉ
Ulla-Stina Eriksson
tfn 0405060169

Inga Soro
tfn 0405312873

It-rådgivning 
Kurt Lundström 
tfn 0500-413162
e-post: contactkurt3@gmail.com.

ViAnda-kören
Anders Ekberg