Vanda svenska pensionärer

Kontonumret för Vanda svenska pensionärer rf

FI4340551354301461

Referensnummret som behövs vid betalning finns i månads och händelsekalendern. 

Verksamhetskoordinator
Kerstin Lindholm, tfn 0458663210 eller 0503831844
e-post: vanda.pensionarer@gmail.com

Stolgymnastik
ledare sökes !

Blomsterbingo
Berit Selenius, tfn 0400420908

Allsång
Gunnar Weckström, tfn 0400876611
e-post: weckstromg22@gmail.com
Anders Ekberg,  tfn 0503107096

TEMA KAFÉ
I västra Vanda, Ulla-Stina Eriksson, tfn 0405060169

I Folkhälsanhuset i Dickursby, Inga Soro, tfn 0405312873

ViAnda-kören
Anders Ekberg, tfn 0503107096