Vanda svenska pensionärer

Personbilder på vår hemsida omfattas av dataskyddsförordningen som kräver ett godkännande av fotograferad person.Om du inte godkänner att din bild publiceras så meddela detta på contactkurt3@gmail.com

Bilderna är nu indelade i olika album, genom att trycka på  första bilden öppnar sig albumet. 
Dubbelklicka på bild med pil i högra övre hörnet för att se video.