Vanda svenska pensionärer

Minnen från Ukraina - av Henrik Smeds

År 2004 fick jag och två andra kolleger från Finland möjlighet att delta i ett EU Tacis-projekt för att modernisera tullprocedurerna vid Ukrainas gränsstationer. I hela projektet deltog även några andra länder, men de riktade sig in på andra områden. Avsikten var att leverera en ”Best Practice Guide” för tullverkets tjänstemän. Projektet startade med ett besök vid Tullstyrelsen där vi....

Läs hela artikeln här!

Uppdrag i Moldavien - av Henrik Smeds

År 2006 startade i Moldavien ett motsvarande EU-projekt som i Ukraina två år tidigare. Jag och en annan kollega från Finland fick möjlighet att delta. Liksom då deltog även andra länder i projektet med egna områden. I ”Kick-off” mötet i huvudstaden Chisinau som leddes av EU-delegater fick vi i uppgift att göra observationer på ett antal gränsstationer mot Ukraina, Ungern och Rumänien. Två representanter från Moldaviska tullstyrelsen och en tolk följde med oss på våra resor.....

Läs hela artikeln här!