Vanda svenska pensionärer

En annorlunda promenad - av Henrik Smeds

Våren 1983 fick jag ett tre månaders stipendium från Nordiska Ministerrådet att besöka tullverket i Danmark och delta i deras dagliga arbete. I början hade jag svårt att förstå danska och mycket ofta bad jag dem tala långsammare. Men redan efter en månad hängde jag rätt bra med i diskussionerna. Jag talade förstås själv inte danska som en dansk men jag hade lärt mej vissa nyckelord .....

Läs hela artikeln här!

 

Minnen från Ukraina - av Henrik Smeds

År 2004 fick jag och två andra kolleger från Finland möjlighet att delta i ett EU Tacis-projekt för att modernisera tullprocedurerna vid Ukrainas gränsstationer. I hela projektet deltog även några andra länder, men de riktade sig in på andra områden. Avsikten var att leverera en ”Best Practice Guide” för tullverkets tjänstemän. Projektet startade med ett besök vid Tullstyrelsen där vi....

Läs hela artikeln här!

Uppdrag i Moldavien - av Henrik Smeds

År 2006 startade i Moldavien ett motsvarande EU-projekt som i Ukraina två år tidigare. Jag och en annan kollega från Finland fick möjlighet att delta. Liksom då deltog även andra länder i projektet med egna områden. I ”Kick-off” mötet i huvudstaden Chisinau som leddes av EU-delegater fick vi i uppgift att göra observationer på ett antal gränsstationer mot Ukraina, Ungern och Rumänien. Två representanter från Moldaviska tullstyrelsen och en tolk följde med oss på våra resor.....

Läs hela artikeln här!