Vanda svenska pensionärer

Historik

ViAndakören är en blandad kör för alla som är 60+ och gillar att sjunga. Kören startade i september 2010 av kantor Håkan Wikman som ett samarbete mellan församlingen och Vanda svenska pensionärer. Mellan hösten 2011 och våren 2014 leddes kören av tf. kantor Nina Fogelberg. Fr.o.m. hösten 2014 leds kören av Anders Ekberg, kantor i Vanda svenska församling.

ViAndakörens motto är: Vi har anda i Vanda. Kören satsar på intressanta musikaliska utmaningar, allt från psalm till visa, både lätta och lite svårare. Körens målsättning är att skapa en god sångaranda och att alla ska få uppleva körsång när den är som bäst. Man behöver inte vara körsångare för att komma med.

Kören uppträder i såväl profana som kyrkliga sammanhang. Åren 2015, 2017 och 2019 deltog kören i Pangfesten i Esbo och våren 2015 i den 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Ekenäs. Medlemmar från ViAndakören deltog i Kyrkomusikfesten i Åbo 14.-16. 10.2022. Festen ordnades i Åbo domkyrka och var den 18. allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten.

Körens samarbete med Vanda svenska församling har resulterat i att kören medverkar också vid gudstjänster 1 – 2 gånger per termin. Till traditionerna hör även de årliga jul- och vårkonserterna, med kvällssits i Bagarstugan eller någon annan plats, för trivsam samvaro med god mat, gemensam sång och spontaniteter.

Under sina verksamhetsår har kören bl.a. gjort en uppskattad allsångsutfärd till Vandas vänort Huddinge i Sverige i november 2010. Kören uppträdde för första gången inför ett fullsatt S:t Lars kapell i Helsinge kyrkoby vid evenemanget PVJ-Pensionärernas Vackraste Julsånger söndag 12.12.2010. Stämningen var på topp och efter konserten firade kören julfest på Prostgården. En lyckad kväll alltigenom. Hösten 2012 medverkade kören i den tv-sända julottan från Helsinge kyrka. Det var en minnesvärd upplevelse och en stämningsfull gudstjänst som väckte stor positiv respons. Kören har också uppträtt på Vanda svenska pensionärers julfester.