Vanda svenska pensionärer

Månadsmöte 6.4.2023

MD Otto Lindberg, specialist i geriatrik, besökte vårt möte den 6.4.2023. Han berättade om "Minnet - sammanhang, strukturer, funktion och störningar". 

Han gav också tips om vad man kan göra för att stöda minnet:

  • lära sig nytt, upprätthålla positiv utmaning
  • aerob motion, komplicerad motorik, dans
  • sömn, regelbundenhet, undvika starka ljus 1 timme före läggdags
  • tid för socialt umgänge
  • begränsning av stress, målsättning, pauser, undvik förträngning
  • skratt
  • rätt näring: omega3, nötter, kcal-snålt, undvik mättat fett
  • sköta hälsan: HTA, DM, kolesterol
  • uppmärksamhet, förståelse, minnesstrategier (rim och ramsor, gruppering, chunking, vinkar)

 

-----

Månadsmöte 2.3.2023

 

 

 

Karin Cederlöf, jurist och fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde, besökte vårt möte den 2.3.2023 och berättade om ”Vårdfrågor och äldres rättigheter”.

 

 

 

 

 

 

-----

Månadsmöte 7.4.2022

Vår gäst den 7.4.2022 var verksamhetsledare Linda Konate från organisationen Läkare utan gränser. Läs Henrik Smeds referat över mötet.

-----

Månadsmöte 3.3.2022

3.3.2022 hade vi minnestund över våra bortgångna medlemmar. Kyrkoherde Kristian Willis från Vanda svenska församling talade vackert kring temat.

-----

Månadsmöte 4.11.2021

Jette Timgren från Folkhälsan besökte vår möte 4.11.2021 och berättade om "Fysisk aktivitet - vad vinner jag på det?" Vi hade också en jumppastund med henne.

-----

Månadsmöte 1.10.2020

-----