Vanda svenska pensionärer

 

 

 

Karin Cederlöf, jurist och fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde, besökte vårt möte den 2.3.2023 och berättade om ”Vårdfrågor och äldres rättigheter”.

 

 

 

 

 

 

-----

Vår gäst den 7.4.2022 var verksamhetsledare Linda Konate från organisationen Läkare utan gränser. Läs Henrik Smeds referat över mötet.

-----

3.3.2022 hade vi minnestund över våra bortgångna medlemmar. Kyrkoherde Kristian Willis från Vanda svenska församling talade vackert kring temat.

-----

Jette Timgren från Folkhälsan besökte vår möte 4.11.2021 och berättade om "Fysisk aktivitet - vad vinner jag på det?" Vi hade också en jumppastund med henne.

-----

Månadsmöte 1.10.2020

-----