Vanda svenska pensionärer

Månadsmöten

Varje månad, utom juni-augusti, har vi månadsmöte. Vi träffas den första torsdagen i månaden kl. 13 på Helsinggård. Se närmare i händelsekalendern

På dessa möten behandlar vi frågor som gäller föreningens verksamhet och aktiviteter. Vi har alltid program av något slag såsom föredrag om olika intressanta ämnen, musik och sång, frågesport eller kanske bjuds vi på en demonstration av någon produkt, som kan vara till nytta eller nöje för äldre personer. 

Mötet börjar vanligtvis med kaffe och dopp varvid pratet svallar och diskussionerna i salen är livliga. Kaffe med tilltugg kostar 4€. Efter mötet hålls lotteriet som många väntat på. Lotterna kostar 0,50€/st. Huvudvinsten är vanligen ett köpkort och övriga vinster hämtas av medlemmarna. 

Bilder från våra månadsmöten!

-----

Artiklar och referat från våra möten
 

   Henrik Smeds berättade om Kallbådans fyr på vårt månadsmöte den 2.11.2023. Läs  artikeln som han skrivit.
 

 

 

  Esko Kaartinen, specialist i ortopedi och traumatologi föreläste den 5.10.2023 om artros och dess behandling. Läs Henrik Smeds artikel över föreläsningen.


  MD Otto Lindberg, specialist i geriatrik, besökte vårt möte den 6.4.2023. Han berättade om "Minnet - sammanhang, strukturer, funktion och störningar".  Se några bilder!

 

 Karin Cederlöf, jurist och fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nylands välfärdsområde, besökte vårt möte den 2.3.2023 och berättade om ”Vårdfrågor och äldres rättigheter”. Se bilderna!

 

 Susanne Laine, chef för Klienthandledningsenheten i Vanda, besökte vårt möte den 3.11.2022. Hon berättade om Seniorrådgivningen, som ger information om verksamhet och service för äldre och stödjer välmående och vardagen. Bekanta dig med hennes föredrag här! 
 

 Svenska pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideroos och Patrik Karlsson, representant för Vanda-Kervo välfärdsområde, besökte vårt månadsmöte den 6.1.2022. Läs närmare om mötet!
 

Våra födelsedagsfester 5 och 19 maj 2022, läs Henrik Smeds artikel! Bilder från festerna kan ses under denna länk!
 

Linda Konate från Läkare Utan Gränser besökte vårt månadsmöte 7.4.2022. Läs Henrik Smeds artikel.

-----

Zoom-möte
Om vi inte pga myndighetsdirektiv kan träffas fysiskt på Helsinggård är det möjligt att hålla möten via Zoom. Zoom är en videokonferenstjänst som används för att träffa andra via nätet. Bekanta dig nedan hur man tar kontakt via Zoom.

Instruktioner för att delta i ett Zoom-möte.