Vanda svenska pensionärer

VANDA SVENSKA PENSIONÄRER rf

Vanda svenska pensionärer rf är en opolitisk, livskraftig förening som strävar till att samla de svenska pensionärerna i Vanda till gemensamma aktiviteter. I detta nu har vi cirka 230 medlemmar.

Den första torsdagen var månad (utom juni-augusti) möts vi 30-70 pensionärer kl. 13.00 på Helsinggård, Konungsvägen 2, i Dickursby. 
På dessa månadsmöten behandlar vi frågor som gäller föreningens verksamhet och aktiviteter. Vi har alltid program av något slag såsom föredrag om olika intressanta ämnen, musik och sång, frågesport eller kanske bjuds vi på en demonstration av någon produkt, som kan vara till nytta eller nöje för äldre personer. Mötet börjar vanligtvis med kaffe och dopp varvid pratet svallar och diskussionerna i salen är livliga. Till slut hålls lotteriets vinstdragning som många väntat på. Huvudvinsten är vanligen ett köpkort och övriga vinster hämtas av medlemmarna. 

Utöver ordinarie möten ordnas teaterbesök samt utfärder och resor. I början av året håller vi en minnesstund för de medlemmar som avlidit under föregående kalenderår. Gemensam födelsedagsfest firas i maj med alla de medlemmar som under föregående år fyllt jämna antal år. I december firar vi traditionell julfest med allt vad därtill hör av mat, dryck och skön samvaro. Allsång, temacafé -träffar och blomsterbingo finns också på programmet liksom även Boulespel och promenader. 

Vanda svenska församling understöder många av våra evenemang.

Föreningen hör till Svenska Pensionärsförbundet rf, de finlandssvenska pensionärernas intresseorganisation, och som medlemsförmån får du förbundets tidning God Tid.

Tilläggsuppgifter om verksamheten och tidpunkter får du i vår HÄNDELSEKALENDER och ur VERKSAMHETSBERÄTTELSEN.
Vi hoppas att du i vår verksamhet hittar något som kan intressera dig så att du beslutar att ansluta dig till Vanda svenska pensionärer. Du kan anmäla ditt intresse för medlemskap genom att fylla i dina uppgifter under rubriken BLI MEDLEM. Du är hjärtligt välkommen.


För närmare uppgifter kontakta:

ordförande Per-Erik Aura, tfn 0400457811 eller
verksamhetskoordinator Kerstin Lindholm, tfn 0503831844,  kerstin.lindholm@elisanet.fi