Vanda svenska pensionärer

Seniorrådgivningen i Vanda

Information om verksamhet och service för äldre. Susanne Laine, chef för Klienthandledningsenheten i Vanda, presenterade verksamheten på vårt möte 3.11.2022. Bekanta dig med informationen här!

På tröskeln till morgondagen

Pensionärsförbunder PIO har låtit utföra en undersökning På tröskeln till morgondagen bland 55-84 åringar om hur de ser på sin situation  idag och vilka utmaningar som väntar Finlands äldre befolkning. Sammadraget kan du läsa genom att trycka på denna text.

Om att åldras tryggt

Bekanta dig med sidorna Åldras tryggt, som upprätthålls av Kotkanejdens pensionärer. Syftet med sidorna är att de ska hjälpa dig att få svar på många frågor som bubblar upp:

Vem betalar dina räkningar och sköter andra angelägenheter om du inte längre själv klarar av det?
Var och hur ska du vårdas i livets slutskede? 
Hur ska dina molntjänster, internetsidor (facebook osv.), din telefon och dator tömmas? 
Får din partner pengar från banken för mat och andra levnadskostnader om du själv dör?
Svaren på dessa och många fler frågor hittar du genom att trycka på den blå texten nedan

​Åldras tryggt

Träna och motionera hemma!


Ta del av Svenska pensionärsförbundets motionsprogram. Bekanta dig med deras artiklar och videor som visar olika sätt att träna hemma. Klicka här för att komma till SPF motion!

-----

Äldreinstitutet bjuder på hälsomotionsprogram Kraft i åren. Läs artikeln "Hur ska jag träna?"