Vanda svenska pensionärer

Våra aktiviteter

Vanda svenska pensionärer har ett stort utbud av aktiviteter. Du kan enkelt välja program till vänster bland underrubrikerna.

Förutom månadsmötena som vi håller varje månad, utom på sommaren, kan vi erbjuda Boule som har blivit av stort intresse inom vår förening men också i hela landet. Vi deltar också i förbundets tävlingar men vi träffas också varje vecka för att öva och umgås.
Vi går på gemensamma promenader som alla är välkomna att delta i.

Vi spelar corona, håller temacaféer, blomsterbingo och har allsång. Dessutom gör vi utfärder, besöker museer, går på bio eller ser någon teaterföreställning. Om dessa informerar vi i händelskalendern.

Det finns också böcker att låna.