Vanda svenska pensionärer

Vandapensionärer testade nya promenadguiden
 

Den 22 oktober 2020 samlades en grupp Vanda svenska pensionärer utanför Folkhälsanhuset i
Dickursby för att inviga Folkhälsans nya promenadguide under ledning av Malin Grönros. Trots det regniga vädret hade nio seniorer ställt upp. Malin delade ut den nya guiden till alla deltagare. Den omfattar både kortare och längre rutter, alla tydligt utmärkta på kartan. Den valda rutten gick längs det natursköna området kring Kervo å. Trots den urbana miljön kändes det som man var mitt i naturen med slingrande stigar och broar, här och var skymtade hus och välskötta gårdar.

Framme vid Silkesfabriken och Söderlings gamla hus stannade vi upp och diskuterade vilka ändringar som skett i närheten. På den tomt där stadens representationsvilla Åvik en gång i tiden stod har det nu byggts en lekpark och den gamla kvarnen har renoveras där bland andra Vanda teaterförening har spelat sina pjäser. I närheten pågår ett arbete med att bygga ut åstranden och en del av dammen vid den tidigare fernissafabriken har redan rivits på ett 20 meter brett område. Det innebär nu att det blir lättare för öringen att ta sig upp och leka i Kervo å. Men besöket där fick bli till nästa promenad, vi fortsatte i stället mot Dickursby centrum, den nya kyrkobyggnaden.

Den nya promenadguiden omfattar även Dickursby centrum som genomgått och genomgår stora förändringar. På kartan finns utsatta flera rariteter. Efter att ha slingrat oss genom flera smala passager kom vi fram till det s.k. kyrkokvarteret. Det rådde delade meningar om den nya kyrkans form, en del av oss saknade den traditionella formen, medan andra påpekade att de flesta nya kyrkor ser likadana ut. På det nya torget kunde vi läsa historiska texter på finska och svenska inristade i gatubeläggningen. En skarpsynt deltagare observerade ett skrivfel i den svenska texten. På vägen tillbaka till Folkhälsanhuset kunde vi ännu njuta av Merja Rankis och Outi Turpeinens bronsskulptur ”Fiskarflickan” i mitten av dammen intill stadshuset. Vi stannade ännu för att beundra Laila Pullinens konstverk vid Lauri Lairalas skvär. Synd att verket saknar text om skaparen. Efter ca 1 ½ timme var vi tillbaka till Folkhälsanhuset. Tyvärr hade alla glömt sina stegräknare hemma, men vi uppskattade att dagens vandring till ca 10 000 steg.

Gemensamma promenader
En tidigare utförd enkät visade att många pensionärer i Vanda vandrar året om. Faktum är att människan mår bra i naturen och behöver röra på sig dagligen även utomhus. Dagens deltagarantal på nio seniorer ger inte rätt bild av situationen p.g.a. ett ihållande regn hela dagen, likaså under promenaden, vilket avskräckte många från att ställa upp. Deltagarna var eniga om att promenaderna borde fortsätta. Frågan kommer att tas upp på nästa månadsmöte den 5 november. För att effektivera hela verksamheten borde den organiseras och datumen spikas fast på förhand. Platserna kunde vara Dickursby och Mårtensdal.
                                                                                                  
Henrik Smeds