Vanda svenska pensionärer

Erfarheten från år 2017 visar att de mest använda sätten för datastöd är i formen av hembesök, också It -rådgivning för seniorer är mycket välfrekventerad.                

Båda aktiviteterna fortsätter.

I Folkhälsanhuset I Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28, Dickursby träffas vi på  våren 2018, 9 Januari, 13 Februari, 13 Mars, 10 April, samt 8 Maj.

 Tips och Tricks innehåller nu nya intressanta Tips om säkerhet och program.

Datorn ABC för Windows 10 finns nu för nedladdning/användning

Jag tror att det finns en hel del önskemål angående bättre kännedom om behandling av foton, om katalogisering och arkivering, om olika e-postkonton och sist men inte minst om städning av datorn! 

 Det är just önskemål av det här slaget som hjälper handledaren att skräddarsy individuell hjälp – tveka alltså inte att höra dig för och 
komma med önskemål.

Kurt                

contactkurt3@gmail.com    tlf 0500413162