Vanda svenska pensionärer

Erfarheten från år 2018 visar att de mest använda sätten för datastöd är i formen av hembesök, också It -rådgivning för seniorer är mycket välfrekventerad.                

Båda aktiviteterna fortsätter.

I Folkhälsanhuset I Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28, Dickursby träffas vi på  under året 2019, 12.2, 12.3, 9.4, 14.5, 10.9, 8.10, 12.11, 10.12.    kl. 13-15 i Folkhälsanhuset​

Tips och Tricks innehåller nu nya intressanta Tips om säkerhet och program.

Datorn ABC för Windows 10 finns nu för nedladdning/användning

Jag tror att det finns en hel del önskemål angående bättre kännedom om behandling av foton, om katalogisering och arkivering, om olika e-postkonton och sist men inte minst om städning av datorn! 

 Det är just önskemål av det här slaget som hjälper handledaren att skräddarsy individuell hjälp – tveka alltså inte att höra dig för och 
komma med önskemål.

Kurt                

contactkurt3@gmail.com    tlf 0500413162