Vanda svenska pensionärer

Promenad 18.2.2021

Soligt och kallt i Dickursby. En grupp på sex vandapensionärer samlades i det soliga men kyliga vädret den 18 februari för att promenera tillsammans.

Morgonens stränga köld med över 20 minusgrader hade säkert avskräckt en del seniorer att delta. Starten från Folkhälsanhuset i Dickursby fortsatte längs snöiga vägar bland höghusen i Bäckby fram till Kaveldunsparken. Efter parken följde en lång sträcka på den öppna slätten i Dickursbyparken där nordanvinden stack i kinderna tills vi kom fram till platsen där fåren hålls inhägnade under sommaren. Vanda stad har under några sommars tid utplacerat fåren på området till glädje för folk i alla åldrar.

Efter att ha korsat den livligt trafikerade Västra Vitbäcksvägen kom vi fram till Kovallparken i Simonsberg där vi fortsatte längs motionsspåret och passerade två kolonilotter i vinteride. Området är en verklig oas med rikligt växt- och fågelliv. Undertecknad som anlitar motionslänken flera gånger i året lyckades senaste sommar t.o.m. observera den sällsynta Mandarinanden. Fågeln vistades i området några dagar och händelsen observerades också i den lokala pressen. I mitten av motionsrutten gjorde vi en avstickare till Vedabacka gård där vi hälsade kort på en gammal bekant till pensionärerna.

Efter att ha beundrat de välskötta faciliterna på gården fortsatte vi längs Simonsbergsvägen fram till Dickursby idrottspark. Vi återvände genom en smal passage till de snöiga vägarna på Bäckbyområdet och kom slutligen fram till Folkhälsanhuset varifrån vi startat knappt två timmar tidigare.

Stegräknaren visade drygt 10 000 steg. Trots att vi alla var försedda med varma kläder kändes nog kylan i kroppen efter den tvåtimmar långa promenaden i 10 graders kyla. Den ”inre kylan” upphörde först när jag förstod att dricka något tillräckligt varmt efteråt. Men vi var alla eniga om hur viktigt det är att dessa promenader ordnas för den sociala samvarons skull, trots olägenheter med kyla och snö.

Henrik Smeds