Vanda svenska pensionärer

   Månadskalendern hösten 2018

 Vi har infört en ny  månadskalender
I den nya kalendern finner du all info, tonade rutorna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 
Månad byter du genom att klicka på pilen till höger eller vänster.

Alternativt kan du använda den nedanstående Händelsekalendern

 

Sep 2018
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3456
7
8
9
101112
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
2425262728
29
30

Händelsekalendern hösten 2018


Vi har infört en ny händelskalender
I den nya kalendern finner du all info, blåa texterna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 


 

 Stående verksamhet 2018
 

MÅNADSMÖTE   Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

MINNESKAFÉ  Andra onsdagen i månaden
kl. 10 Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D
Ulla-Stina Eriksson

Tredje torsdagen i månaden kl. 14,             Folkhälsanhuset i Dickursby
Inga Soro

CORONASPEL Varje måndag i månaden
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

 
STOLGYMNASTIK Andra och fjärde måndagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 

BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

It-RÅDGIVNING 9.1, 13.2, 13.3, 10.4, 8.5. kl. 13-16 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 12 - 14 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

 Vanda svenska pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2018 är 20 €, referensnumret är 31781

Ledare för aktiviteterna:

Verksamhetsledare och resekoordinator
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
Leder: Minneskaféet i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.
Medlemmen Inga Soro tfn 040-5312873 leder  Minneskaféet i Folkhälsanhuset

Medlemmen Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Medlemmen Gunnar Weckström leder allsången, kantor Anders Ekberg ackompanjerar

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Styrelsemedlemmen Kurt Lundström, contactkurt3@gmail.com.   är   kontaktperson i datorärenden  

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2018 är 20 €, referensnumret är 31781