Vanda svenska pensionärer

Återkommande aktivitet:

Varje måndag kl. 13-15 spelar vi Boule, inne på Helsinggård. 
Coronaspel likaså varje måndag kl. 16.30 i Folkhälsanhuset i Dickursby. 


Händelsekalendern

Februari 2023

Torsdag
2.2
13:00

Vårmöte

Vårmöte; årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2022 behandlas
Torsdag
9.2
13:00

Promenad

Samling vid Helsinge kyrka, p-plats, buss 571 stannar nära.
Söndag
12.2
15:00

AV-Teatern - Man får väl ställa upp

Man får väl ställa upp - en fars om frivillighet i föreningar på AV-Teatern. Pris 18€, ref.nr 32434. Anmälning till Kerstin tfn 050 383 1844. Sista anmälnings- och betalningsdag ti 31.1.
Tisdag
14.2
11:00

IT-hjälp

Har du problem med din telefon / pekplatta? Hjälp fås på Helsinggård.
Torsdag
16.2
14:00

Temacafé

Temacafé i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28, Dickursby. Ledare Inga Soro.
Onsdag
22.2
14:30

Allsång

"Har du visor min vän?" Allsång i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28, Dickursby. Dragare Gunnar Weckström och vid pianot Anders Ekberg.
Torsdag
23.2
13:00

Promenad

Samling vid Sandkulla idrottsplan, buss 735.
Torsdag
23.2
14:00

Blomsterbingo

Blomsterbingo i Folkhälsanhuset, Vallmovägen 28, Dickursby. Ledare Berit Selenius.

Mars 2023

Torsdag
2.3
13:00

Månadsmöte

Karin Cederlöf, jurist och medlem i HUS, talar om "Vårdfrågor och äldres rättigheter". Lotteri.
Söndag
5.3
16:00

Fallåker teater: Det stannar i familjen

Fallåker teater pris 33€, inkl. föreställning, kaffe och busstransport. Ref.nr. 32418. Anmälning till Kerstin tfn 050 383 1844. Sista anmälnings- och betalningsdag fre 17.2.
Tisdag
14.3
18:30

Lilla Teatern - Kris och katastrof i Mumindalen

Kris och katastrof i Mumindalen. Pris 35 €, inkl. buss (start kl. 17), ref.nr 32421. Anmälning till Kerstin tfn 050 383 1844. Sista anmälnings- och betalningsdag sö 12.2.