Vanda svenska pensionärer

Återkommande program

Varje måndag: kl. 13.00  Boule i Maskrosparken, Purpurbräcksvägen 18 , Dickursby

Varje måndag kl . 16.30 Coronaspel i Folkhälsanhuset i Dickursby

Månadskalendern

November 2021

Måndag
29.11
13:00

December 2021

Torsdag
2.12
13:00
Torsdag
9.12
13:00

Promenad i Dickursby

Promenad i Dickursby med kaffe efteråt
Söndag
12.12
17:00
Torsdag
16.12
15:00