Vanda svenska pensionärer

CORONA-VIRUSET

I händelsekalendern nämnda aktiviteter inhiberas enligt följande:

-övrig VSP-aktivitet – hobbygrupperna etc. inhiberas åtminstone tills vidare, såvida ledare/ansvarig inte meddelar annat 

Styrelsen avvaktar läget och återkommer med information om VSP:s verksamhet.

   Månadskalendern våren 2021

 Vi har infört en ny  månadskalender
I den nya kalendern finner du all info, tonade rutorna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 
Månad byter du genom att klicka på pilen till höger eller vänster.

Alternativt kan du använda den nedanstående Händelsekalendern

 

Jul 2021
TiOnToFr
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Augusti

09.08
Boule i Maskrosparken
12.08
Tusbyrundan
23.08
Boule i Maskrosparken

September

06.09
Boule i Maskrosparken

Oktober

06.10
Musikalen Once

 Stående verksamhet 2021

OBS!

Stående "klubbverksamheten" inhiberad tills vidare
 

MÅNADSMÖTE   Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

TEMA KAFÉ 
Tredje torsdagen i månaden kl. 14,             Folkhälsanhuset i Dickursby 
Inga Soro


CORONASPEL Varje måndag i månaden fr.o.m. 13.1 - 25.5
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

 
STOLGYMNASTIK 13.1 27.1 19.2 24.2 9.3 23.3 6.4 20.4  11.5  kl.14-15  Folkhälsanhuset i Dickursby
OBS!  Ny ledare sökes 

BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

It-RÅDGIVNING andra tisdagen i månaden. 
14.1 11.2 10.3 14.4 12.5
 kl. 13-15 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 11:30 - 13:30 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

 Vanda svenska pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
 

Ledare för aktiviteterna:

Medlemmen Ulla-Stina Eriksson  
tfn  0405060169 leder: TEMA KAFÉ i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.

Medlemmen Inga Soro tfn 040-5312873 leder  TEMA KAFÉ i Folkhälsanhuset

Medlemmen Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Medlemmen Gunnar Weckström leder allsången, kantor Anders Ekberg ackompanjerar

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Styrelsemedlemmen Kurt Lundström, tfn 0500413162  contactkurt3@gmail.com.  
är kontaktperson i datorärenden 

Versamhetskoordinator Kerstin Lindholm 
tfn 045 8663210 
kerstin.lindholm@elisanet.fi
är kontaktperson i reseärenden 

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461