Vanda svenska pensionärer

   Månadskalendern

Jun 2018
TiOnToFr
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

 Vi har infört en ny  månadskalender
I den nya kalendern finner du all info, tonade rutorna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 
Månad byter du genom att klicka på pilen till höger eller vänster.

Alternativt kan du använda den nedanstående ursprungliga Händelsekalendern

 

 

 

Stående verksamhet 2018
 

MÅNADSMÖTE   Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

MINNESKAFÉ  Andra onsdagen i månaden
kl. 10 Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D
Ulla-Stina Eriksson

Tredje torsdagen i månaden kl. 14,             Folkhälsanhuset i Dickursby
Inga Soro

CORONASPEL Varje måndag i månaden
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

 
STOLGYMNASTIK Andra och fjärde måndagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 

BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

It-RÅDGIVNING 9.1, 13.2, 13.3, 10.4, 8.5. kl. 13-16 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 12 - 14 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

 Vanda svenska pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2018 är 20 €, referensnumret är 31781

Sammandrag av resor  2018

för mera uppgifter se Händelsekalendern

17 Maj  Vårutfärd Västra Helsingfors
OBS!
10 Juni  Allsång till Söderkulla
17Juni   Datumet ändrat se ovan

07 Juli  Musicalen West Side Story
   

 

HÄNDELSEKALENDERN VÅREN 2018

FEBRUARI
01.02. kl. 14. Månadsmöte  i Foibe. Vårmöte. Medlemsavgiften 20 € kan betalas vid dörren eller via bank ref.nr. 31781
12.02. kl 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
13.02. kl.13. IT-rådgivning i Folkhälsan
14.02. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
15.02. kl. 14. Minneskafé i Folkhälsanhuset
22.02. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan
23.02. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
24.02.2018 kl. 14. SvenskaTeatern  "En man som
heter Ove". Anmälan till Ulla-Stina. Priset är 35 €. Referensnumret är 31804. Mera uppgifter om resan senare.  Betalas senast 19.1.2018

26.02. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
28.02. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan

MARS

01.03. kl. 14. Månadsmöte i Foibe. Gäst ? Ole Norrback. Medlemsavgiften 20€ kan betalas vid dörren eller via bank med ref.nr. 31781
12.03. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
12.03. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
13.03. kl. 13. IT-rådgivning Folkhälsan
14.03. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
15.03. kl. 14. Minneskafé i Folkhälsanhuset
19.03. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
22.03. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsanhuset 
23.03. kl. 14. Blomsterbingo i Myrbacka
26.03. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
26.03. kl.14. Stolgymnastik i Folkhälsan
28.03. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
(29.03. Blomsterbingo i Folkhälsan inhiberat)

APRIL

02.04 16:30. Corona spel Folkhälsanhuset
05.04. kl. 14. Månadsmöte i Foibe. Gäst Lasse Lehtinen
07.04 kl 10:30 Musicalen Mamma Mia Tallinn
09.04. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
09.04. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
10.04. kl. 13. IT-rådgivning i Folkhälsan

11.04. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
16.04. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
19.04. kl. 14. Minneskafé i Folkhälsanhuset
23.04. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan
23.04. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
25.04. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
26.04. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan
27.04. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
30.04. kl. 16.30. Coronaspel i Folkhälsan

MAJ

03.05. kl. 14. Månadsmöte i Foibe kl. 14. Födelsedagsfest med Jonas Näslund
07.05 16:30. Corona spel Folkhälsanhuset
08.05. kl. 13.
IT-rådgivning i Folkhälsan
09.05. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
14.05. kl. 16:30. Corona spel Folkhälsanhuset
14.05. kl. 14.
Stolgymnastik i Folkhälsan.
16.05. kl. 17. ViAnda körens  Vårkonsert  i Helsinggård tillsamman med Sibbo Sångarbröder.
17.05. kl. 10. Vårutfärd Västra Helsingfors.
Bussen startar 9.00 vid Folkhälsan

21.05 16:30. Corona spel Folkhälsanhuset
(17.04. Minneskafe i Folkhälsanhuset, se 24.5)
24.05. kl. 14. Minneskafé i Folkhälsanhuset. OBS. datum! 
25.05. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
28.05 16:30. Corona spel Folkhälsanhuset
28.05. kl. 14.
Stolgymnastik i Foibe
30.05. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
31.05. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan

JUNI

10.06 Allsång i Söderkulla
17.06  Allsång i Söderkulla datum ändrat
Pris 15€ inkl kaffe och bulla ref 31846
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
28.06 SPF Västnylands sommarfest

mera info i händelsekalendern

JULI

07 Juli kl. 16:00 Musicalen West Side StoryNärmare tidpunkter och mera info senare.  40e inklusive lunch  ref. 31820
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210

................................................................................

 

Ledare för aktiviteterna:

Verksamhetsledare och resekoordinator
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
Leder: Minneskaféet i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.
Medlemmen Inga Soro tfn 040-5312873 leder  Minneskaféet i Folkhälsanhuset

Medlemmen Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Medlemmen Gunnar Weckström leder allsången, kantor Anders Ekberg ackompanjerar

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Styrelsemedlemmen Kurt Lundström, contactkurt3@gmail.com.   är   kontaktperson i datorärenden  

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2018 är 20 €, referensnumret är 31781