Vanda svenska pensionärer

   Månadskalendern vintern 2018-2019

 Vi har infört en ny  månadskalender
I den nya kalendern finner du all info, tonade rutorna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 
Månad byter du genom att klicka på pilen till höger eller vänster.

Alternativt kan du använda den nedanstående Händelsekalendern

 

Nov 2019
TiOnToFr
 
 
 
 
1
2
3
4
5
67
8
9
10
111213
14
15
16
17
18
19
2021
22
23
24
25
26
272829
30
 

Händelsekalendern vintern 2018-2019


Vi har infört en ny händelskalender
I den nya kalendern finner du all info, blåa texterna är aktiva, klicka på den så syns händelserna för den aktuella dagen. 

 Stående verksamhet 2019
 

MÅNADSMÖTE   Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

MINNESKAFÉ  Andra onsdagen i månaden
kl. 9.30-11.30 Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D
Ulla-Stina Eriksson

Tredje torsdagen i månaden kl. 14,             Folkhälsanhuset i Dickursby
Inga Soro

CORONASPEL Varje måndag i månaden
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

 
STOLGYMNASTIK 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12 kl.14-15  Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 

BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

It-RÅDGIVNING andra tisdagen i månaden.  12.2, 12.3, 9.4, 14.5, 10.9, 8.10, 12.11, 10.12.    kl. 13-15 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 11:30 - 13:30 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

 Vanda svenska pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2019 är 25 €, referensnumret är 31891

Ledare för aktiviteterna:

Verksamhetsledare och resekoordinator
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
Leder: Minneskaféet i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.
Medlemmen Inga Soro tfn 040-5312873 leder  Minneskaféet i Folkhälsanhuset

Medlemmen Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Medlemmen Gunnar Weckström leder allsången, kantor Anders Ekberg ackompanjerar

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Styrelsemedlemmen Kurt Lundström, contactkurt3@gmail.com.   är   kontaktperson i datorärenden  

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
  Medlemsavgiften år 2019 är 25 €, referensnumret är 31891