Vanda svenska pensionärer

Verksamhetsledare
Ulla-Stina Eriksson
tfn 045-8663210
e-post: ulla-stina.eriksson@outlook.com
 

Stolgymnastik
Mona Lanaeus

 

Blomsterbingo
Berit Selenius
 

Allsång
Gunnar Weckström
Anders Ekberg
 

Minneskafe
Ulla-Stina Eriksson
Inga Soro

It-rådgivning 
Kurt Lundström 
tfn 0500413162
e-post: contactkurt3@gmail.com.
 

ViAnda-kören
Anders Ekberg
 

Hemsida:    http://vanda.spfpension.fi/start
 

Kontonummer Vanda SPF
FI4340551354301461