Vanda svenska pensionärer

 

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461

Referensnummret som behövs vid betalning finns i månads och händelsekalendern. 

Verksamhetsledare
Ulla-Stina Eriksson
tfn 045-8663210
e-post: ulla-stina.eriksson@outlook.com
 

Stolgymnastik
Mona Lanaeus

 

Blomsterbingo
Berit Selenius
 

Allsång
Gunnar Weckström
tfn: 0400876611
e-post: gunnar.weckstrom@kolumbus.fi
Anders Ekberg
 

Minneskafe
Ulla-Stina Eriksson
Inga Soro
tfn 0405312873

It-rådgivning 
Kurt Lundström 
tfn 0500-413162
e-post: contactkurt3@gmail.com.
 

ViAnda-kören
Anders Ekberg