Vanda svenska pensionärer

Julfest

16 December 2021 kl. 15.00–17.00

to 16.12.  Julfest på restaurant Lysti, Fernissagatan 3, Dickursby 15.00-17.00 med musikartisten Jonas Näslund. Julgubben hälsar också på. Pris 30 €, referens 32201. Namnlös julklapp (max 10 €)

OBS. platsen och tiden !

Anmälning till Kerstin tel. 050 383 1844 senast den 8 december eller på månadsmötet 2.12.

Julfesten understöds med medel från Vanda svenska församlings fond.


Arrangör
Se ovan