Vanda svenska pensionärer

Distans-provmöte

01 Mars 2021 kl. 13.00–15.01

Distans-provmöte 1.3

Om du är osäker på hur du kan delta i ett Zoom distansmöte eller/och vill kontrollera att teknik och
förbindelser fungerar kommer vi att ha ett ”distans-provmöte” den 1.3 kl 13.00. Om du vill delta i detta
provmöte meddela sekreteraren före 26.2., så skickar vi en e-postinbjudan med länken till dej.


Arrangör
Se ovan