Vanda svenska pensionärer

MÅNADSMÖTE

05 Mars 2020 kl. 14.00–16.00

MÅNADSMÖTE

05 Mars 2020 kl. 14.00–16.00

Månadsmöte, Markus Rosenlund berättar om ”Väder och klimat”

VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f.

 

Alla önskas hjärtligt välkomna till mars månadsmöte, särskilt Marcus Rosenlund, som kommer att berätta om Väder och klimat.

Vi börjar som vanligt med kaffe med dopp. Sång: Sjung och le...

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR MARS MÅNADSMÖTE 5.3.2019 I FOIBE

 

 

 1. MÖTETS ÖPPNANDE

 

 1. KONSTATERANDE AV STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

 

 1. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

 

 1. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

 

 1. PROTOKOLLET FRÅN SENASTE (FEBRUARI) MÖTE

Protokollet finns till påseende vid ordf. bordet och kommer upp på hemsidan.

 

6.SPF

 1. I förbundets årsmöte 24.4.2020 i Helsingfors kommer tre styrelsemedlemmar att delta, Per Göran Eriksson, Kerstin Lindholm och Anneli Hellström

 

 1. I frågesportsuttagningen deltog VSP med tre lag och lag 2 (Birgitta och Göran Westerholm och Per-Erik Aura) blev andra.

 

 1. Pop- och rockkryssningen 30.3-1.4.2020

 

 1. Seniorskeppet 9-11.11-2020

 

 1. Några exemplar av God Tid nr 2 finns vid ordförandebordet

 

7.TEATER/RESOR OCH UTFÄRDER

 

 1. 15 april ”Man får väl ställa upp” på Svenska teatern. 30€ ref. 32052 betalas senast 12 mars. Inkluderar kaffe med pastej före föreställningen.

Bussen startar kl. 17:30 från Folkhälsan i Dickursby och kör rutten-Kyrkobyn- Övitsbölevägen-Vandadalsvägen-Mårtensdalsvägen-Skrapbergsvägen-

Strömfåravägen-Myrbackavägen-Kopparbergsvägen- Helsingfors

 

 1. 12 maj Teatern ”Olga, Irina och jag” på Midgård. Pris 15 € inklusive kaffe med dopp. Ref. 32065 Betalas senast inom april. Egen transport.

 

c.I juli teaterresa till Lurens, där vi upplever musikalen Oliver

 

 

 1. IT- OCH MEDLEMSÄRENDEN

 

 1. It-handledare Andreas Höglund kommer till nästa månadsmöte, där han berättar och informerar om vad en smarttelefon är, om appar e-post osv och även svarar på frågor. Vi har reserverat en halv timme extra till kl 16.30. Har du frågor kan du skicka den även på förhand till vanda.pensionarer@gmail.com eller till någon i styrelsen.

 

b.

 

9.ANMÄLNINGSÄRENDEN

 

 1. I konserten den 29.2 i Musikhuset deltog 25 ? personer

 

 1. Birgit Halminen och Anneli Strömberg har tackat för hågkomsten på bemärkelsedagen

 

c.

 

 

10.ÖVRIGA ÄRENDEN

 

 1. Medlemsavgiften år 2020 är 25 €, referensnumret är 32036 Kontonummer är FI4340551354301461 bör betalas inom mars månad

 

 1. Inbjudan till Föreningarnas och marthornas gemensamma kyrkosöndag 22.3.2019 med kyrkkaffe efter högmässan.

 

 

 

 

11.NÄSTA MÅNADSMÖTE

 

2.4.2020 kl 14.00 – 16:30 i Foibe                         OBS förlängd tid !

 

Ole Norrback kan tyvärr inte besöka oss, men vi får besök av Carl.Magnus Fogelholm, som berättar om sin bok, ”den ultimata biografin över Konni Zilliacus”, en av de mest fascinerande personerna i vårt lands historia. Patriot i ofärdstider.

 

12.MÖTET AVSLUTAS

 

 

 

LOTTERIETS VINSTDRAGNING

 


Arrangör
Se ovan