Vanda svenska pensionärer

CORONASPEL

23 Mars 2020 kl. 16.30–18.00

23 Mars 2019 kl. 16.30–18.00

CORONASPEL Varje måndag i månaden
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro


Arrangör
Se ovan

STOLGYMNASTIK

23 Mars 2020 kl. 14.00–14.01

STOLGYMNASTIK

23 Mars 2019 kl. 14.00–15.00

Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 


Arrangör
Se ovan