Vanda svenska pensionärer

VANDA SVENSKA PENSIONÄRER r.f.

Vanda svenska pensionärer r.f. är en opolitisk, livskraftig förening som strävar till att samla de svenska pensionärerna i Vanda till gemensamma aktiviteter. I detta nu har vi över 210 medlemmar.
Den första torsdagen var månad (utom juni-augusti) möts vi 60-80 pensionärer kl. 14.00 i Foibe servicehus festsal, Sjukhusgatan 7, mitt emot Pejas sjukhus.
Vid våra möten behandlar vi frågor som gäller föreningens verksamhet. Dessutom ordnar vi alltid program av något slag. Programmet kan bestå av musik och sång eller föredrag om olika intressanta ämnen eller kanske bjuds vi på en demonstration av någon produkt som kan vara till nytta eller nöje för äldre personer. 
Utöver ordinarie möten ordnas teaterbesök samt utfärder och resor. Gemensam födelsedagsfest firas i maj med alla de medlemmar som under föregående år fyllt jämna antal år. I december firar vi traditionell julfest med allt vad därtill hör av mat, dryck och skön samvaro.  Allsång, minneskaféträffar och blomsterbingo är också på programmet. 
Vid våra månatliga möten serveras naturligtvis kaffe med dopp och då svallar prat och diskussioner helt fritt. Vid varje möte ordnas också ett lotteri med många fina vinster.
Föreningen hör till Svenska Pensionärsförbundet r.f. och som medlemsförmån får du  förbundets tidning God Tid.
Vi hoppas att Du i vår verksamhet hittar något som kan intressera Dej så att Du beslutar att ansluta Dej till Vanda svenska pensionärer. Du kan anmäla ditt intresse för medlemskap genom att fylla i dina uppgifter under rubriken BLI MEDLEM. Du är hjärtligt välkommen.
 
För närmare uppgifter kontakta:

ordf. Gunnar Weckström, tfn  0400-876611
sekr. Ina Wikström, tfn 040-5018482
resor Ulla-Stina Eriksson, tfn 045-8663210