Vanda svenska pensionärer


Styrelsen sommaren 2009 på Vessölandet

Vanda svenska pensionärer r.f. 

2017

Ordförande:
Gunnar Weckström, Bygatan 8, 01510 Vanda
tfn 0400-87 66 11
e-post: gunnar.weckstrom@kolumbus.fi


Vice ordförande:
Per-Erik Aura, Emeleusgränden 4 b 00750 Helsingfors, tfn. 0400-457811,
e-post: per-erik.aura@elisanet.fi

Sekreterare:
Ina Wikström, Tjänstevägen 2  01510 Vanda, tfn. 040-5018482,
e-post: ina.wikstrom@pp.inet.fi 

Kassör:
Hans Markelin, Gullvivsvägen 5A6 01300 Vanda
tfn 0400-425718
e-post: hansemarkelin@gmail.com 

Verksamhetsledare:
Ulla-Stina Eriksson, Kaveldunsvägen 27 B 5, 01300 Vanda
tfn 045-8663210

Kontaktperson i datafrågor:
Kurt Lundström 0500-413162
contactkurt3@gmail.com.

Hemsida:    http://vanda.spfpension.fi/