Vanda svenska pensionärer

Måndag 26.7 kl. 13.00 spelar vi Boule i Maskrosparken i Dickursby, Purpurbräcksvägen 18.

Under sommaren även  9.8,  23.8 samt 6.9

Tusbyrundan

12 Augusti 2021 kl. 10.00–10.30

"Tusbyrundan" 12.8. Lotta Svärd museet och Sibelius Ainola.
Buss, inträden och lunch ingår i priset 25 €.
Referensnumret är 32146. Anmälningar till Kerstin senast 23.7. Sista betalningsdagen är 23.7. Närmare tidtabell senare.

Juli Tankespråk

 

 

Bästa medlem i VSP.

För att nå och informera dej om vad som händer, sänder vi till alla ett MEDLEMSBREV som också finns här på hemsidan .

Tryck på nedanstående länk

MEDLEMSBREV nov. 2020
MEDLEMSBREV feb. 2021
MEDLEMSBREV April 2021
MEDLEMSBREV Maj 2021

 

Introduktion till ZOOM

Klick på den blåa länken ovan

 

 

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Föreningen har en ny e-post, vanda.pensionarer@gmail.com  dit man kan  

skicka olika meddelanden, kommentarer, önskemål osv.

Hedersmedlemmar

Till nya hedersmedlemmar i VSP har utnämnts följande personer:

Erik Blomqvist, som troget och aktivt deltagit i föreningens evenemang,

Berith Sohkanen har bl.a skött om resor och utflykter under lång tid innan  Ulla-Stina Eriksson tog över och ledde våra teater-, opera- och övriga resor mm. Föreningen tackar för det välgjorda värv de utfört för föreningen och dess medlemmar.

 

BOULE SPEL

 

Det tar ungefär tio minuter att lära sig spela boule, men man får hålla på i många år innan man behärskar alla taktiska och tekniska finesser. Boule är en utpräglad precisionsidrott kombinerad med otaliga taktiska varianter.

I boule spelar man antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en (singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har man tre klot vardera. Kloten är av metall och man spelar på grus.

Man spelar sin klot mot en liten målkula (lillen) och spelet går ut på att man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarnas bästa kula; 1-6 poäng per omgång.

Spelet börjar med att man lottar om vem som ska kasta lillen. En spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter. Omgången spelas sedan från denna ring, och det är det lag som inte är närmast lillen som spelar nästa klot. I vilken ordning man spelar sina klot inom laget avgör man själv. Det finns alltså ingen speciell "turordning". Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar.

När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar. Det lag som fick poäng i omgången gör en ny ring och kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner.

Foten
Båda fötterna ska vara innanför ringen. God balans är viktigt.

Handen
Lägg klotet i handen och håll om det försiktigt, ungefär som om det vore ett ägg. Vänd handen. Handflatan och klotet hamnar då nedåt.

Lägga
När du försöker kasta ditt klot så nära lillen som möjligt kallas det att du lägger. När man lägger brukar man antingen stå upp, med lätt böjda ben, eller sitta på huk.

Du kan välja att kasta med hög båge och nedslaget nära lillen (plombering) eller att rulla klotet fram mot lillen. Skickliga läggare låter underlaget och den tänkta nedslagsplatsen avgöra hur kastet ska utföras.

Om du har underskruv på klotet stannar det fortare och är lättare att kontrollera. Efterhand som du övar upp skickligheten kan du börja med sidskruvar åt höger eller vänster, allt efter vad spelsituationen kräver.

Skjuta
Ganska ofta är det bättre att skjuta än att lägga. Att skjuta betyder att du försöker träffa motståndarens klot med ditt eget klot. Då man skjuter blir resultatet i regel bäst om man står med lätt böjda ben och pendlar med armen i mjuk rörelse.

Som skytt försöker man i regel träffa motståndarens klot utan att det egna klotet slår i marken först. Avståndsbedömningen och precisionen måste vara exakt. Om du träffar riktigt rent kommer ditt skytteklot att byta plats med det klot du siktade på. Det kallas carreau och är boulens motsvarighet till bowlingens strike.

Taktik
Det taktiska inslaget i spelet är stort och man ställs hela tiden inför frågan om man ska lägga eller skjuta. Man måste avgöra var man ska försöka lägga sitt klot, framför lillen eller intill ett motståndarklot.

Skickliga skyttar bestämmer sig för om de ska träffa motståndarens klot rakt framifrån eller på sidan, till exempel för att försöka träffa två motståndarklot med samma skott.

Som en extra krydda kan man också flytta lillen till en ny position genom att lägga eller skjuta på lillen. Då uppstår en helt ny situation och det blir ofta många poäng, men inte alltid till det lag som flyttade lillen.

Mäta
Ibland skiljer endast tiondelar av en millimeter vilket som är närmast lillen. Ett måttband, helst av stål och med så kallad "flärp", hör förstås till boulespelarens grundutrustning.

Övrig utrustning
Förutom ett måttband kan det vara bra att ha en trasa av något slag. Klotet blir gärna dammigt, eller smutsigt, i gruset och för att få bästa möjliga grepp trasan bra att torka av kloten med.

En bouleväska att förvara kloten i mellan matcherna är givetvis ett måste. Både när det gäller väska och trasa har det bland spelare utvecklats många spännande varianter som ibland speglar spelarens personlighet.

I övrigt gäller klädsel och skor anpassade efter rådande väderlek. I förbundstävlingar, nationella och regionala tävlingar krävs det att lagmedlemmarna har enhetlig klädsel. Oftast använder man då föreningskläderna precis som i många andra idrotter.


 

 

                 Seniornätverket

                              arrangerar olika tillställningar mer info här

 

 

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461