Vanda svenska pensionärer

VSP/ Februari info

Bästa medlem

Vi önskar dej en god fortsättning på det nya året och hoppas vi snart kan träffas igen.

Tyvärr fortsätter coronapandemin med alla förbud och begränsningar. Dethär betyder att vi varit tvungna att inhibera all vår föreningsverksamhet tills vidare, utom våra promenader.

 

Introduktion till ZOOM

Klick på den blåa länken ovan

 

MÖTEN. Januari och februari månadsmöten är inhiberade och Mars mötet hålls som ett distansmöte med applicationen ZOOM. Den 1.3 hålls ett distans provmöte och den 4.3 hålls Mars månadsmöte för närmare upplysning se händelsekalendern.

PROMENADER. Med iakttagande av ikraftvarande restriktioner fortsätter vi med våra promenader varannan torsdag  för närmare upplysning se HBL EVENEMANG på måndagar.

MEDLEMSAVGIFTEN. Ett meddelande om och när årets medlemsavgift, 20€, skall betalas kommer att sändas  separat till var och en senare när vi kan återuppta verksamheten.

INFO. Vi har för avsikt att hålla dej uppdaterad om vad vi gör/vad som händer genom att sända ut dylika infomeddelanden, som också kommer att finnas på hemsidan. Har du frågor kan du alltid kontakta någon i styrelsen.

Sköt om dej och må väl.

Styrelsen

Februari tänkespråk

 

Bästa medlem i VSP.

För att nå flera av våra medlemmar så börjar vi ge ut ett MEDLEMSBREV som finns här på hemsidan och som även sänds till de som har uppgivit en e-mail adress. Första brevet  är även sänt som vanlig post till medlemmar utan e-mail. 

Tryck på nedanstående länk

MEDLEMSBREV nov. 2020
MEDLEMSBREV feb. 2021

 

Utdelning av förtjänstecken

Vanda pensionärsförening tilldelade Pensionärsförbundets silvermärke till följande
personer
Ann-Marie Sjöberg, Ulla Torola och Toini Tanskanen

 

 

Vanda pensionärsförening tilldelade Pensionärsförbundets Bordsstandard till
följande personer

Gunnar Weckström och Ulla-Stina Eriksson

 

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Föreningen har en ny e-post, vanda.pensionarer@gmail.com  dit man kan  

skicka olika meddelanden, kommentarer, önskemål osv.

                 Seniornätverket

                              arrangerar olika tillställningar mer info här

 

 

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461