Vanda svenska pensionärer

 

.MÅNADSMÖTET den 6.5 kl.14 sker på distans och alla som har en e-postadress får en länk till mötet. Församlingens avgående kyrkoherde Martin Fagerudd kommer att berätta om sin tid i Vanda. Den traditionella födelsedagsfesten som vi vanligen har i maj flyttas till ett senare datum.

 

PROMENDERNA fortsätter.  Onsdagen 12.5 kl 13 samlas vi på Mejramvägen 2 för att bese och promenera i Vanda Arboretum i Björkhagen.  Behöver du skjuts till /från evenemanget ring PG 0400457449.  Torsdagen 27.5 kl. 13.00 promenerar vi i Dickursby och bekantar oss med den fina iståndsatta åstrand vid Vernissa och Heureka. Föreningen bjuder på kaffe/te med dopp. Samling på Heurekas P-plats.

 

Maj Tankespråk

 

Bästa medlem i VSP.

För att nå och informera dej om vad som händer, sänder vi till alla ett MEDLEMSBREV som också finns här på hemsidan .

Tryck på nedanstående länk

MEDLEMSBREV nov. 2020
MEDLEMSBREV feb. 2021
MEDLEMSBREV April 2021
MEDLEMSBREV Maj 2021

 

Introduktion till ZOOM

Klick på den blåa länken ovan

 

 

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Föreningen har en ny e-post, vanda.pensionarer@gmail.com  dit man kan  

skicka olika meddelanden, kommentarer, önskemål osv.

                 Seniornätverket

                              arrangerar olika tillställningar mer info här

 

 

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461