Vanda svenska pensionärer

Bästa medlem i VSP.

Tyvärr verkar den andra vågen av Coronan ha slagit till. Det betyder att coronaepidemin inte är förbi. Vi bör fortsättningsvis iaktta försiktighet när vi träffas. Det betyder att vi bör tvätta/desinficera våra händer, hålla avstånd och bära munskydd. För att kunna hålla avstånd begränsas antalet deltagare vid våra träffar. Dessutom är förhandsanmälning om deltagande obligatoriskt (tills vidare). Var och en deltar på eget ansvar.
Har du några förkylningssymptom skall du stanna hemma.

Eftersom vi inte kan hålla våra månadsmöten på Foibe, då de tills vidare inte tar emot gäster, har styrelsen beslutat att med beaktande av ikraftvarande restriktioner hålls
höstens möten kl. 14-16 på Helsinggård, Konungsvägen 2 , Dickursby.
Antalet deltagare begränsas till maximum 50 personer, vilket innebär att man måste anmäla sitt deltagande på förhand till sekreteraren (tel: +358 503 692 260) Kaffe med bulle + 2 lotter kostar 5 €
5.11 håller vi höst- och valmöte
3.12 håller vi månadsmöte med föredrag av vår egen medlem Leif Ström: ”En vandring
i istiden”
17.12 traditionell julfest med underhållning av Jonas Näslund
Vi gör teaterbesök även till:
-”Vi är bara människor”/ Svenska teatern, 14.11. Kl 14:00 Ref: 32094, 30 € inklusive buss
och kaffe/te med dopp.
Teaterbesöket stöds med medel från Vanda svenska församlings fond
Bussen startar 12:30 från Folkhälsan och kör via Kyrkobyn-Övitsbölevägen-Vandadalsvägen-
Mårtensdalsvägen-Skrapbergsvägen-Vichtisvägen och omvänt hemåt
-Musicalen ”Once”/ Lilla teatern 25.11 Ref 32104. Pris 45 €
Anmälan till Per Göran Eriksson, tel. +358 400 457 449, e-post: erikssonper48@gmail.com
 

MOTION:
Torsdagen 22.10 kl. 14. träffas vi utanför Folkhälsanhuset i Dickursby för att inviga Folkhälsans nya promenadguide under ledning av Malin Grönros. Tag gärna munskydd och stavar med . Vi promenerar med iakttagande av coronarestriktionerna och deltar på eget ansvar.  Alla välkomna med!   Men stanna hemma om du inte känner dej frisk.


Den stående ”klubb”verksamheten är tillsvidare inhiberad.

Om du inte har betalt din medlemsavgift för 2020, gör det nu.
Kontonummer: FI43 4055 1354 3014 61 , 25 €, referens 32036

 

 

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Medlemsavgiften

'Medlemsavgiften för i år är 25 €, referens 32036. Bör betalas senast inom mars månad.

Föreningen har en ny e-post, vanda.pensionarer@gmail.com  dit man kan  

skicka olika meddelanden, kommentarer, önskemål osv.

Vi firade Julfest i Foibe
och fick besök av Lucia samt julgubben.
Du kan se glimtar av detta genom
att klicka på följande bild

 

 

 

                 Seniornätverket

                              arrangerar olika tillställningar mer info här

 

 

Nylands Minneslots händelser under året 2020

Minnestränings- och stödgrupper

I minnesträningsgrupperna stöder vi minnet genom minnesträning, motion och olika spel i ett trevligt sällskap. I gruppen för närstående söker vi styrka till vardagen samt delar kunskap med personer i liknande situation. 

 

 Föreläsning om minnet; Hjärnan behöver sömn,

 to 16.1.2020 kl. 14.00 -15.30, Folkhälsanhuset i Dickursby

 Stödgrupp för närstående samt minnesträningsgrupp,

  ons 15.1.2020 klo 15.30 – 17.00 Myrans, Krukgränden 5.

 

       

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461