Vanda svenska pensionärer

Bästa medlem i VSP! 

 

På grund av att restriktionerna för Corona viruset har något lättats  föreslår VSP:s styrelse att vi gör ett teater besök Till  Postbacken teater i Illby   Borgå. 

För info se nedan under händelser 2020.

 

 

Vi hoppas läget ytterligare stabiliserar sig och blir normalt till hösten och vi kan återuppta vår verksamhet. 

Födelsedagsfesten skjuter vi upp till hösten

 

Styrelsen avvaktar läget och återkommer med information om VSP:s verksamhet senare

Vi ber om medlemmarnas förståelse

 Styrelsen.

 

 

CORONA-VIRUSET

Bästa medlem i VSP! 

För att dämpa Corona-virusets smittorisk har VSP:s styrelse beslutat att :

-inhibera april månadsmöte (2.4)

-övrig VSP-aktivitet – hobbygrupperna etc. inhiberas åtminstone tills vidare, såvida ledare/ansvarig inte meddelar annat 

Styrelsen avvaktar läget och återkommer med information om VSP:s verksamhet och hur det blir med teaterbesöken den 15 april ,den12 maj och månadsmötet 7.5.


Vi ber om medlemmarnas förståelse.

 

Kontakta mig eller annan styrelsemedlem närhelst du ser behov därtill.


Med vänlig hälsning,

Per-Erik Aura

ordförande
 

 

Bokutlåning

Föreningen har samling böcker som kan lånas ut. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov förlängas.

Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren.

Medlemsavgiften

'Medlemsavgiften för i år är 25 €, referens 32036. Bör betalas senast inom mars månad.

Föreningen har en ny e-post, vanda.pensionarer@gmail.com  dit man kan  

skicka olika meddelanden, kommentarer, önskemål osv.

Vi firade Julfest i Foibe
och fick besök av Lucia samt julgubben.
Du kan se glimtar av detta genom
att klicka på följande bild

 

 

Händelser 2020

 

VSP anordnar en teaterresa till BUF:s sommarteater på Postbacken söndag 12.7.2020 kl. 14.00.

Där visas en komedi i två akter Arsenik och Gamla Spetsar. Bussen startar kl. 12.30 från Myrbacka och kör den
vanliga rutten till Dickursby och sedan vidare till Illby/Postbacken. Rutten är Skrapbergsv.-Strömfårav.-Klippstav.-Mårtensdalsv.-Övitsbölev.-

Kyrkov.-Kurirv.-Dickursbyv.-Kaveldunsv.-Peltolav.- (Folkhälsan). I samband med anmälan meddela på vilken hållplats ni stiger på.

Anmälan till Per-Göran Eriksson helst per e-post erikssonper48@gmail.com el. per telefon 0400-457449. Ref.nr är 32078.
Priset är 25 € och inkluderar teater, kaffe och bussresa. VSP har separat flank på teatern och i bussen kan distans uppehållas.

 

 

 

 

                 Seniornätverket

                              arrangerar olika tillställningar mer info här

 

 

Nylands Minneslots händelser under året 2020

Minnestränings- och stödgrupper

I minnesträningsgrupperna stöder vi minnet genom minnesträning, motion och olika spel i ett trevligt sällskap. I gruppen för närstående söker vi styrka till vardagen samt delar kunskap med personer i liknande situation. 

 

 Föreläsning om minnet; Hjärnan behöver sömn,

 to 16.1.2020 kl. 14.00 -15.30, Folkhälsanhuset i Dickursby

 Stödgrupp för närstående samt minnesträningsgrupp,

  ons 15.1.2020 klo 15.30 – 17.00 Myrans, Krukgränden 5.

 

       

Kontonummer Vanda SPF

FI4340551354301461