Vanda svenska pensionärer

 

 

VERKSAMHETSFORMER

Nedan en förteckning över de aktiviteter vi sysslar med samt plats, tid och ledare. Våra aktiviteter dag för dag hittar du under rubriken Händelsekalender
 

Medlemsmöte första torsdagen i månaden kl. 14 i Foibe, Sjukhusgatan 7, 01400 Vanda (mitt emot Pejas sjukhus). Vi bjuder på olika program, ofta föredrag, information, allsång och alltid kaffe och lotteri. Man får gärna hämta vinster till lotteribordet. Kontrollera datum via Händelsekalender

Tillställningar av olika slag såsom julfest med julmiddag och lämpliga drycker, födelsedagsfest och minnesstund för de under året avlidna.

De två senare i samband med medlemsmötena. Kontrollera datum Händelsekalender

TEATERBESÖK, i allmänhet 4- 6 per år. Anmälningar mottas vid medlemsmötena. Vanligen ordnas busstransport.

UTFÄRDER, minst en sommarutfärd.

CORONASPEL, Varje måndag i månaden
kl. 16.30-18.00 Folkhälsan huset. Inga Soro.

TEMA KAFÉ​ i Mårtensdal (Bredängsgränden 5 D) andra onsdagen i månaden kl 10, ledare Ulla-Stina Eriksson

TEMA KAFÉ​ i Dickursby (Folkhälsanhuset i Dickursby) tredje torsdagen i månaden kl 14, ledare Inga Soro

BLOMSTERBINGO  i  Folkhälsanhuset i Dickursby  sista torsdagen i månaden kl. 14 och i Myrans (Krukgränden 5) sista fredagen i månaden kl. 14. Ledare är Berit Selenius

ALLSÅNG I Folkhälsanhuset i Dickursby kl. 14.30 - 15.30 sista onsdagen i månaden med kantor Anders Ekberg  vid tangenterna och  Gunnar Weckström som leder sången.

STOLGYMNASTIK  i Folkhälsanhuset andra och fjärde måndagen i månaden kl. 14. Start 08.01.2018. Ledare är Mona Lanaeus.

It-RÅDGIVNING i Folkhälsanhuset andra tisdagen i månaden kl.13.00-15.00
Kurt Lundström och Robert Riska


Pensionärsgudstjänst i Helsinge kyrka i oktober. Kyrkkaffe bjuder församlingen på.

ViAndakören för oss 60+ övar varje onsdag på Helsinggård i Dickursby kl.12 - 14. Kören sjunger både andliga och profana sånger. Ledare är Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg.