Vanda svenska pensionärer

MÅNADSMÖTE  

Torsdagen 5 April 2018, 14:00 - 16:00

Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

 

Musicalen Mamma Mia Tallinn

07 April 2018, 10:30 - 08 April 2018, 19:30

Musikalen Mamma Mia i Tallin 7-8.4.2018, 140€ /person , ref: 31817
Obs! betalning innom februari månad
Anmälningar till:
Ulla-Stina Eriksson, Kaveldunsvägen 27 B 5, 01300 Vanda 
tfn 045-8663210

  

      

Gunnar överräcker ordförandeklubban (en Aktiapenna) åt Per-Erik 27.12.2017.
Bild Hans Markelin