Vanda svenska pensionärer

STYRELSEN 2017

Ordförande
Gunnar Weckström, Bygatan 8, 01510 Vanda, 0400-876611
gunnar.weckstrom@kolumbus.fi

Viceordförande
Per-Erik Aura, Emeleusgränden 4 b 00750 Helsingfors, 0400-457811,
per-erik.aura@elisanet.fi

Sekreterare 
Ina Wikström, Tjänstevägen 2 01510 Vanda, 040-5018482,
ina.wikstrom@pp.inet.fi

Kassör
Hans Markelin, Gullvivsvägen 5 A 6 01300 Vanda, 040-3259555 markelinehans@gmail.com

Verksamhetsledare
Ulla-Stina Eriksson,  Kaveldunsvägen 27 B 5, 01300 Vanda, 045-8663210 ulla-stina.eriksson@outlook.com

Medlemmar
Ruben Karlsson, Svalörtsvägen 44 E 28, 01300 Vanda, 0500-419232,
benni.karlsson@gmail.com                         
Torolf Olsson, Spannmålsvägen 31, 01370 Vanda, 
09-235270, 0500-605020, torolf.olsson@elisanet.fi
Ann-Marie Sjöberg, Nejlikvägen 5 B 31, 01300 Vanda, 044-3375306
 
Toini Tanskanen, Honungsörtsgränden 1 A, 00750 Helsingfors,
040-8466892, toinimarjatta@hotmail.com

 


Fr.v. Hans, Per-Erik, Toini, Ulla-Stina, Ann-Marie, Gunnar (sittande), Ruben, Torolf och Ina. 
 

Verksamhetsgranskare
Kurt Blomqvist, Hovvägen 15, 01380 Vanda, 040-9006537 
Keijo Wegelius, Tobiasvägen 9, 00760 Helsingfors, 040-5324154

Ersättare
Birgit Halminen, Fågelbergsbrinken 5 C 44, 01620 Vanda,
050-5160820, bibban@eccow.com
Reijo Pekanpalo, Asolavägen 13 A , 01400 Vanda, 050-3684946