Vanda svenska pensionärer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

07.02.2017 kl. 20:02


VANDA SVENSKA PENSIONÄRER rf.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
 
Styrelsen för Vanda svenska pensionärer r.f. avger följande verksamhetsberättelse över föreningens fyrtioförsta verksamhetsår:

Under året hölls nio ordinarie månadsmöten och styrelsen har sammanträtt till nio möten.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 214, 10 nya medlemmar har skrivits in, 6 har skrivits ut och 5 har avlidit. Av medlemmarna är 161 kvinnor och 53 män 

Föreningen har en hedersordförande, Mary Kekola. Hedersmedlemmarna är två, Viola Björkman, Gunvor Bäckman, då Inga Juslin har avlidit under året.

STYRELSEN

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. har bestått av följande personer: 
Gunnar Weckström     ordförande
Per-Erik Aura    viceordförande 
Ina Wikström    sekreterare 
Toini Tanskanen     kassör
Ulla-Stina Eriksson     verksamhetsledare
Ruben Karlsson     medlem
Torolf Olsson    medlem
Ann-Marie Sjöberg     medlem
Ulla Torola        medlem

Verksamhetsgranskare har varit Kurt Blomqvist (2015-2016) och Keijo Wegelius (2016-2017)
Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Bo Lindroos och Birgit Halminen. 

Som tidigare har föreningen avgiftsfritt fått disponera ett mötesrum Aktia-banken i Dickursby för sina styrelsemöten.

ORDINARIE MÅNADSMÖTEN

Den första torsdagen i var månad, utom juni-augusti, har vi föreningens månadsmöte kl. 14 i Foibe servicehus, Sjukhusgatan 7. Mötena har inletts med en stunds kaffedrickande och sedan har det kommit program av något slag. De uppträdande har avtackats, oftast med en ”blomma” i flytande form. Mötets sista del har upptagits av förhandlingarna varefter lotteriets vinstdragning, som alltid framkallar en viss spänning, äntligen har kommit i gång. Lotteriet har skötts av Ruben Karlsson. 

Under mötet 7.1. hölls minnesstund för de fem medlemmar som avlidit under föregående år. Vi tände ett ljus för var och en av de avlidna och hedrade deras minne med en tyst minut. Sixten Granroth höll ett tal och efter kaffepausen berättade han om de stora världsreligionerna. 52 medlemmar var närvarande.

4.2. hade vi vårmöte med sedvanliga vårmötesförhandlingar. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 72 medlemmar deltog. 

Marsmötet 3.3. samlade 78 medlemmar Sissel Stenbäck som kåserade kring temat ”När kroppen åldras och själen mognar”, hon berättade om sitt rika, omflackande liv som Pär Stenbäcks hustru.
 
2.4. fick de närvarande 70 medlemmarna höra Andreas Koivistos föredrag om historiska fakta om Vanda

Födelsedagsfest firade vi 12.5 tillsammans med de 30 som under de gångna 12 månaderna fyllde jämna-5-år från 65 år framåt. Jubilarerna hälsades med en ros och beledsagades till det festligt dukade hedersbordet, där kaffe och tårta väntade. Till jubilarernas ära hade vi kallat trubaduren Jonas Näslund, som underhöll oss alla med gamla godingar till gitarrackompanjemang Vi var totalt 88 medlemmar som njöt av festen.

1.9. Alla 85 närvarande, till synes pigga och utvilade medlemmar välkomnades efter sommarpausen. Veronica Biaudet berättade om Pensionärsförbundets verksamhet

6.10 hade 86 medlemmar samlats för att få njuta av Bebbe Ahlfors, som berättade om sin bok ”Så länge jag ännu minns”

Höstmötet 3.11 spikade budgeten och verksamhetsplanen för år 2017 och valde funktionärer för det kommande året i stället för dem som var i tur att avgå eller som önskade avgå. Mötet var ett ”Pratmöte”, när förhandlingarna upptog lång tid. 57 medlemmar var med om höstmötet.

Vid mötet den 1 december hade vi som gäst Sixten Lundberg, som för oss 70 närvarande medlemmar kåserade om personer som han kunde ha träffat vid en promenad i parken. Hans arvode var en donation av en av våra medlemmar. 

Möten och andra aktiviteter under veckan har kungjorts i Hbl Agendan varje måndag.
Styrelsen har genom en enkät önskat få veta vad medlemmarna anser om föreningens verksamhet och där kom vissa goda idéer fram, och också det att medlemmarna i stort är nöjda med vår verksamhet..


FESTER

Julfesten firades 15.12. och 74 medlemmar njöt av glögg, andra drycker och läcker julmat med både förrätt, varmrätt med skinkor och lådor och slutligen kaffe med tårta. Vi hade besök av Vanda Musikinstituts lucia 2016, Carolina Åhman, som med följe lyste upp vår mörka dag med några vackert framförda sånger. Vi hade en insamling till förmån för Musikinstitutets svenska ungdomsverksamhet och kunde för det ändamålet redovisa 510,30 € (rekord). Julgubben Ruben hämtade julklappar åt oss alla. Vi sjöng i olika etapper några julsånger och avslutade festen med Härlig är jorden. 
Sedan kunde vi, mätta och nöjda över samvaron i goda vänners lag, önska varandra en God Jul.
Födelsedagsfest, se maj månadsmöte 


REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE VERKSAMHET 

Föreningen har ett program där det ingår en del regelbundet återkommande verksamhet. Folkhälsan har avgiftsfritt ställt utrymmen till förfogande.

Minneskafé ordnas månatligen både i Folkhälsanhuset i Dickursby, där 8-10 personer deltar under ledning av Ann-Marie Sjöberg och i Folkhälsan i Mårtensdal, där Ulla-Stina Eriksson basar över ett tiotal deltagare. Man diskuterar sådant som hänt i tidigare dagar, men också aktuella händelser. 

Blomsterbingo ordnar Berit Selenius en gång per månad både i Folkhälsanhuset i Dickursby och i Myrans i Myrbacka.  Den spännande verksamheten samlar c:a 15 deltagare på vartdera stället.

Stolgymnastiken är en två gånger per månad återkommande begivenhet som drog mellan 15 och 20 deltagare per gång. Verksamheten leds av Mona Lanaeus och den är ett samarbete mellan Folkhälsan och VSP, så i gymnastiken deltar såväl våra medlemmar som invånare i Folkhälsan. 

Allsången är ett månatligen återkommande program, i vilket Folkhälsan invånare och ofta också utomstående deltar. Där leder Gunnar sången och kantor Ander Ekberg sköter ackompanjemanget.  Folkhälsans matsal fylls en gång i månaden med 40 - 60 glada sångare som sjunger med eller låter sångerna föda minnen från tidigare dagar.
.
Datastöd. Har man problem med sin dator, tablett eller telefon, så kan man en gång per månad komma till Folkhälsan, där man kan få hjälp av Kurt Lundström, som är vår stödperson i datorfrågor. Han har hjälp av Robert Riska eller Peter Nyman från Pensionärsförbundet. 
På vår hemsida finns en ny rubrik ”Datahörnan” som ger information om gruppens verksamhet. 

De personer som leder alla de här aktiviteterna är våra medlemmar och de ställer upp utan ersättning, liksom också Vanda svenska församlings kantor som medverkat i allsången och Mona Lanaeus som leder stolgymnastiken. Vi tackar för era insatser!


TEATERBESÖK

Följande teaterbesök har ordnats:
- I ”Thalias trotjänare” med Börje Lampenius/Riku Eklund 2.2. på Svenska Teatern deltog 16 medlemmar
- Fallåker teater  och pjäsen ”Kärlek i luften” besöktes  27.2. av  51 medlemmar
- 5.3 deltog 33 medlemmar i Evitskogrevyn ”Stjärnsmällen”,
- 2.7. var det 40 medlemmar som åkte  till Raseborg och upplevde en otroligt fin föreställning av ”Sound of Music” efter att vi ätit en god lunch i Slottsknektens stuga.

RESOR och UTFÄRDER

- Tallinn och ”Fantomen på Operan” var målet för 29 medlemmar 16-17.4. Vi övernattade på Hotell Viru och hade dagen ledig i Tallinn
- Vårutfärden gick till Lovisa och Strömfors, som vi bekantade oss med den 26 maj. Lovisa besågs med hjälp av en sakkunnig guide, i Strömfors åt vi en god lunch på Ruukin mylly. Fin resa för de 50 deltagarna, med undantag för att det spöregnade !!
- 14.8. var Söderkulla i Sibbo målet för 26 medlemmar som av hjärtats lust sjöng allsånger under leding av Anders Lundin och Calle Petterson 
- Nyländsk Aftongala tog 25  medlemmar del av den 8.10 i Esbo. Det var trevligt att se vilka aktiviteter på scenen de olika ungdomsföreningarna i Nyland har. Maten, tja.
- Tallinn fick igen 20-21.10. besök av 35 vandapensionärer. Vi bodde på Viru, besåg baletten ”Törnrosa” på Operan och andra dagen åkte vi på en guidad tvåtimmars rundtur i Tallinn. Fin balettföreställning, fin resa.  

Medlemmar har också deltagit i de av Pensionärsförbundet ordnade Jazzkryssning till Sverige och Seniorskeppkryssningen till Stockholm

-  Både teaterbesök och resor har Ulla-Stina Eriksson arrangerat. Tack Ulla-Stina!
- Till alla våra besök har det ordnats busstransport och deltagaravgifterna med resa har kunna hållas mycket låga genom de bidrag föreningen fått från olika håll. 

KYRKOGÅNGSDAG
-Pensionärernas kyrkogångsdag ordnades under De gamlas vecka, söndagen 2.10. kl. 10.00  Efter gudstjänsten bjöd församlingen på Kyrkkaffe.

RADDANS
Efter våra månadsmöten har vi kunnat röra oss i raddans under en timmes tid. Ledare har varit Christina Fagerholm. Antalet deltagare har varierat mellan 30 och 10

SOMMARKAFÉ
I samråd med Folkhälsan ordnades i Folkhälsanhuset sommarkafé två gånger per månad under sommaren. Kontaktperson från VSP:s sida var Ann-Mari Sjöberg. Vår förening stod för programmet den 21 juni, då Gunnar ledde allsång. 
 
DISKUSSIONSTRÄFF
Pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback besökte 29.3. Helsinggård, där han för ett 50-tal deltagare kåserade över temat ”Samhällsklimatet sett ur pensionärssynpunkt”. Efter kåserier följde en rätt livlig diskussion. Träffen ordnades av Svenska seniorer och Vanda svenska pensionärer.  

GÅKAMPEN RUNT ÖSTERSJÖN
I Gåkampen deltog medlemmar med olika långa bidrag, från några tiotals till många hundra kilometer. 

INFORMATION
Information om allt som händer i föreningen under veckan ges genom puff i Hbl varje måndag i Agendan. På vår hemsida, http://vanda.spfpension.fi/, kalender, finns hela terminens verksamhet uppdaterad. Ytterligare finns kalendern i pappersform. 

REPRESENTATION
-  Gunnar Weckström är för två år medlem av  Pensionärsförbundets styrelse.
- I Vanda stads äldreråd har Torolf Olsson med Ruben Karlsson som ersättare representerat föreningen. 
-  Föreningen har i Mellannyländska gruppen inom Pensionärsförbundet. represen-terats av Gunnar Weckström och Torolf Olsson med Ruben Karlsson som ersättare
 -  Per-Erik Aura representerade föreningen vid Pensionärsförbundets vårmöte i Åbo den 25 april.
---Per-Erik Aura och Gunnar Weckström representerade föreningen vid Pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors den 24 november.

UPPVAKTNINGAR
Avlidna medlemmars minne har hedrats med kondoleansadress till de anhöriga. De avlidnas minne har hedrats vid minnesstunden i januari
Alla medlemmar som under året fyllt jämna -0- eller -5-år från 65 år har ihågkommits med gratulationskort och inbjudits till födelsedagsfesten.
Irmeli Forsström har handhaft uppvaktningarna.
 
UNDERSTÖD
Föreningen har även under år 2015 fått generösa understöd, av Vanda stad, av Aktiastiftelsen i Vanda  samt av Svenska Kulturfonden.  
Vi är tacksamma för donationerna som har gjort det möjligt för föreningen att sätta priset för våra aktiviteter så lågt att alla medlemmar skall kunna delta.

MEDLEMSREGISTRET
Medlemsregistret har under året förnyas och det upprätthålls nu av Pensionärsförbundet. Sekreteraren Ina Wikström har skött överföringen och hon har nu rätt att sköta korrigeringar och tillägg.


SAMMANFATTNING

Medlemsanslutningen har varit glädjande under året och deltagandet i verksamheten positivt. Alla har villigt ställt upp vid behov och samarbetat. Lotterierna vid våra möten och understöden vi fått har bidragit till  att vi har kunnat hålla priserna för våra resor, teaterbesök och andra aktiviteter låga, vilket vi får hoppas att fortsätter även år 2017 så att vi kan fortsätta med vår verksamhet som strävar till att aktivera alla våra medlemmar.

Styrelsen för Vanda svenska pensionärer rf. riktar sitt tack till alla de medlemmar och medverkande i program och som visat god vilja att ställa upp vid behov. Vi hoppas att detta fortsätter och att det nya året 2017 skall bli ett aktivt och innehållsrikt år för alla medlemmar i Vanda svenska pensionärer.

STYRELSEN för Vanda svenska pensionärer rf.

GW