Vanda svenska pensionärer

 

KALENDERN 2017

Stående verksamhet:

MÅNADSMÖTE  ​Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

MINNESKAFÉ  Andra onsdagen i månaden
kl. 10 Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D
Ulla-Stina Eriksson
Tredje torsdagen i månaden kl. 14
Folkhälsanhuset i Dickursby
Anne-Marie Sjöberg 

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

   

STOLGYMNASTIK Andra och fjärde måndagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 


BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

 

It-RÅDGIVNING 13.9, 11.10, 8.11, 13.12. kl. 13-16 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska 

 

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 12 - 14 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

Sammandrag av resor  2017

för mera uppgifter se Händelsekalendern 

 14.10 Nyländsk Afton i Lovisa

  21.10 kl. 18  Åbo Svenska Teater "Jag  ångrar       ingenting"

 13.11 Seminarium i Esbo om Syn och Hörsel      samt  Vårdreformen

 14.12 JULFEST med middag i Foibe.

         

 

HÄNDELSEKALENDERN HÖSTEN 2017.

 

SEPTEMBER

07.09 Månadsmöte i Foibe. Henrik Smeds berättar om Spetsbergen.
11.09 kl. 14 Stolgymnastik, Folkhälsan. 
12.09 kl 13-15 It-rådgivning, Folkhälsan. 
13.09 kl. 10 Minneskafé i Mårtensdal.

21.09 besöker vi Ekenäs marknad.  Betalas senast 31.08 med referensnr. 31710. Bussen startar kl. 8.30 från Folkhälsanhuset - Kyrkobyn - Övitsbölev. - Vandadalsv. - Mårtensdalsv. - Skrapbergsv. - Ekenäs. 

25.09 kl. 14 Stolgymnastik, Folkhälsan
27.09 kl. 14.30 Allsång, Folkhälsan 
27-28.09 åker vi till Tallinn. Vi bor på Estoria, ser baletten Baiaderi och åker 28.09 med buss till Laulasmaa Spa, där vi intar lunch. Anmälan till Ulla-Stina. Priset 130€ betalas  senast 18.08 med referensnr. 31723. Bussen startar kl. 9,15 från Folkhälsanhuset - Kyrkobyn - Övitsbölev. - Vandadalsv. - Mårtensdalsv. - Skrapbergsv. - Strömfårav.- H:fors
28.09 kl. 14. Blomsterbingo, Folkhälsan
29.09 kl. 14. Blomsterbingo, Myrans

OKTOBER

01.10 kl-10 Pensionärernas kyrkodag i Helsieng kyrka.  Församlingen bjuder på kyrkkaffe.
05.10 Månadsmöte i Foibe. Hilkka Olkinuora är vår gäst.
10.10 kl. 13-15 It-rådgivning i Folkhälsanhuset
11.10 kl. 10 Minneskafé i Mårtensdal.

14.10 Nyländsk Afton i Lovisa. Pris 40€ inkl. middag. Anmälan till Ulla-Stina. Referensnummer 31752. Bussen startar kl. 15.00 från Skrapbergsv. - Mårtensdalsv. - Vandadalsv. - Övitsbölev. - Kyrkobyn - Folkhälsanhuset kl. 15.30. 
19.10 kl. 14 
Minneskafé i Folkhälsan
21.10 kl. 18 ser vi på Åbo Svenska Teater
 "Jag ångrar ingenting", en berättelse om Edit Piaf. Pris 50 € inklusive middag före föreställningen. Betalas senast 31.08 med referensnummer 31736. Bussen startar kl. 13 från Folkhälsanhuset - Kyrkobyn - Övitsbölev. - Vandadalsv. - Mårtensdalsv. - Skrapbergsv. - Strömfårav. - Myrbackav. - Åbo

23.10 kl. 14. Stolgymnastik, Folkhälsan
25.10 kl. 14.30 Allsång, Folkhälsan
26.10 kl. 14. Blomsterbingo, Folkhälsan
27.10 kl. 14. Blomsterbingo, Myrans

NOVEMBER

02.11 kl. 14 Månadsmöte i Foibe
08.11 kl. 10. Minneskafé, Mårtensdal
13.11 kl. 14. Stolgymnastik, Folkhälsan 
13.11 kl. 10-12.30. SPF i ordnar ett seminarium i Esbo med temat "Syn och hörsel samt Vårdreformen". Anmäl dig till Ulla-Stina ​
14.11 kl. 13-15 IT-rådgivning i Folkhälsanhuset

16.11 kl. 14. Minneskafé, Folkhälsan
16.11.2017   
24.11 kl. 14 Blomsterbingo, Myrans
27.11 kl. 14 Stolgymnastik, Folkhälsan
29.11 kl. 14.30 Allsång, Folkhälsan
30.11 kl. 14 Blomsterbingo, Folkhälsan


DECEMBER

07.12 kl.14 Månadsmöte i Foibe. Uffe Johansson berättar om sin bok gällande Bodommorden.
12.12 kl. 13-15 IT-rådgivning i Folkhälsanhuset
14.12 JULFEST med middag i Foibe. Anmälan till Ulla-Stina. Priset 25 € betalas senast 7.12 med referensen 31765. Medtag namnlös julklapp.
21.12 kl. 14 Minneskafé
Folkhälsan

Styrelsen önskar dig en God Jul 
och ett
 Gott Nytt År 

Ledare för aktiviteterna:
Verksamhetsledare och resekoordinator
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
Leder: Minneskaféet i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.

Styrelsemedlem
Ann-Marie Sjöberg  tfn  044-3375306
Leder:Minneskaféet i Folkhälsanhuset i Dickursby.

Medlem
Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Kontaktperson i datorärenden är Kurt Lundström,  contactkurt3@gmail.com.

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461