Vanda svenska pensionärer

 

KALENDERN 2017

Stående verksamhet:

MÅNADSMÖTE  ​Första torsdagen i månaden
kl. 14 Foibe servicehus,Sjukhusgatan 7

MINNESKAFÉ  Andra onsdagen i månaden
kl. 10 Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D
Ulla-Stina Eriksson
Tredje torsdagen i månaden kl. 14
Folkhälsanhuset i Dickursby
Anne-Marie Sjöberg 

ALLSÅNG Sista onsdagen i månaden
kl. 14.30 Folkhälsanhuset i Dickursby
Gunnar Weckström och Anders Ekberg

   

STOLGYMNASTIK Andra och fjärde måndagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby
Mona Lanaeus 


BLOMSTERBINGO Sista torsdagen i månaden kl.14 Folkhälsanhuset i Dickursby.
Sista fredagen i månaden kl.14 Myrans, Krukgränden 5
Berit Selenius

 

It-RÅDGIVNING 13.9, 11.10, 8.11, 12.12. kl. 13-16 i Folkhälsanhuset
Kurt Lundström och Robert Riska 

 

ViAnda-kören Varje onsdag kl. 12 - 14 på Helsinggård i Dickursby.
Anders Ekberg

 

Sammandrag av resor  2017

för mera uppgifter se Händelsekalendern 

  14.12 JULFEST med middag i Foibe

 13 januari 2018 Fallåker, pjäsen "Åttan" (se     nedan) 

 

         

 

HÄNDELSEKALENDERN HÖSTEN 2017.

 

NOVEMBER

02.11 kl. 14 Månadsmöte i Foibe. Höstmöte
08.11 kl. 10. Minneskafé, Mårtensdal
13.11 kl. 14. Stolgymnastik, Folkhälsan 
13.11 kl. 10-12.30. SPF i ordnar ett seminarium i Esbo med temat "Syn och hörsel samt Vårdreformen". Anmäl dig till Ulla-Stina ​
14.11 kl. 13-15 IT-rådgivning i Folkhälsanhuset

16.11 kl. 14. Minneskafé, Folkhälsan

16.11.2017   
24.11 kl. 14 Blomsterbingo, Myrans
27.11 kl. 14 Stolgymnastik, Folkhälsan
29.11 kl. 14.30 Allsång, Folkhälsan

30.11 kl. 14 Blomsterbingo, Folkhälsan


DECEMBER

07.12 kl.14 Månadsmöte i Foibe. Uffe Johansson berättar om sin bok gällande Bodommorden.
12.12 kl. 13-15 IT-rådgivning i Folkhälsanhuset

Obs! 13.12 kl. 10 Minneskafé i Mårtensdal
14.12 kl. 14 - ca. 16,30 JULFEST med middag i Foibe. Priset 25 € betalas senast 7.12 med referensen 31765. Medtag namnlös julklapp.
21.12 kl. 14 Minneskafé
Folkhälsan

Styrelsen önskar dig en Fridfull Jul 
och ett
 Gott Nytt År 

 UTKAST!!                             2018

OKONTROLLERAT

JANUARI

04.01.2018 kl. 14. Månadsmöte i Foibe. Minnesstund för de under året avlidna medlemmarna. Tal av Martin Fagerudd, musik av Anders Ekblad
08.01. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsanhuset i Dickursby

09.01. kl. 13-15. IT-rådgivning i Folkhälsanhuset
10.01. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
13.01. Fallåker teater uppför "Åttan". Anmälan till Ulla-Stina före 21.12. Betalningen 25 € skall göras med referensnummer 31778 senast 21.12.
22.01. kl. 14. Stolgymnastik kl. 14 i Folkhälsan
25.01. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan
26.01. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
31.01. kl 14.30 Allsång i Folkhälsan

FEBRUARI
01.02. kl. 14.
Månadsmöte  i Foibe. Vårmöte. Medlemsavgiften kan betalas vid dörren eller via bank ref.nr. 31781
12.02. kl 14.
Stolgymnastik i Folkhälsan
13.02. kl.13.
IT-rådgivning i Folkhälsan
14.02. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
22.02. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan
23.02. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
24.02.2018 kl. 14. SvenskaTeatern  "En man som heter Ove". Anmälan till Ulla-Stina. Priset är 35 €. Referensnumret är 31804. Mera uppgifter om resan senare.
26.02. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
28.02. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan

MARS

01.03. kl. 14. Månadsmöte i Foibe. Gäst ? Ole Norrback? Medlemsagiften kan betalas via bank med ref.nr. 31781
12.03. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
13.03. kl. 13. IT-rådgivning Folkhälsan
14.03. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
23.03. kl. 14. Blomsterbingo i Myrbacka
26.03. kl.14. Stolgymnastik i Folkhälsan
28.03. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
(29.03. Blomsterbingo i Folkhälsan inhiberat)

APRIL

05.04. kl. 14. Månadsmöte i Foibe. Gäst Lasse Lehtinen
09.04. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
10.04. kl. 13. IT-rådgivning i Folkhälsan

11.04. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
23.04. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
25.04. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
26.04. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan
27.04. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans

MAJ

03.05. kl. 14. Månadsmöte i Foibe kl. 14. Födelsedagsfest med Jonas Näslund
08.05. kl. 13. IT-rådgivning i Folkhälsan
09.05. kl. 10. Minneskafé i Mårtensdal
14.05. kl. 14. Stolgymnastik i Folkhälsan
25.05. kl. 14. Blomsterbingo i Myrans
28.05. kl. 14. Stolgymnastik i Foibe
30.05. kl. 14.30. Allsång i Folkhälsan
31.05. kl. 14. Blomsterbingo i Folkhälsan

................................................................................

 

Ledare för aktiviteterna:

Verksamhetsledare och resekoordinator
Ulla-Stina Eriksson  tfn  045-8663210
Leder: Minneskaféet i Mårtensdal, Bredängsgränden 5 D.23.04. kl. 14.

Styrelsemedlem
Ann-Marie Sjöberg  tfn  044-3375306
Leder:Minneskaféet i Folkhälsanhuset i Dickursby.

Medlem
Berit Selenius  leder:
Blomsterbingo i Folkhälsanhuset i Dickursby
Blomsterbingo i Myrans, Krukgränden 5

Mona Lanaeus tfn  050-3508724 
Leder: Stolgymnastiken i Folkhälsanhuset  

Kontaktperson i datorärenden är Kurt Lundström,  contactkurt3@gmail.com.

 Vanda sv. pensionärers kontonummer är FI4340551354301461
 Medlemsavgiften år
2017 är 20 €, referensnumret  är 31655.
  Medlemsavgiften år 2018 är 20 €, referensnumret är 31781