Vanda svenska pensionärer

Gunvor, Guy, Berith, Elsa och Ole erhöll Pensionärsförbundets
förtjänsttecken hösten 2009

 

VERKSAMHETSFORMER

Nedan en förteckning över de aktiviteter vi sysslar med samt plats, tid och ledareVåra aktiviteter dag för dag hittar du under rubriken KALENDER

Medlemsmöte första torsdagen i månaden kl. 14 i Foibe, Sjukhusgatan 7, 01400 Vanda (mitt emot Pejas sjukhus). Vi bjuder på olika program, ofta föredrag, information, allsång och alltid kaffe och lotteri. Man får gärna hämta vinster till lotteribordet. Kontrollera datum via KALENDER.
Tillställningar av olika slag såsom julfest med julmiddag och lämpliga drycker, födelsedagsfest, åldringsveckans fest och minnesstund för de under året avlidna. De tre senare i samband med medlemsmötena. Kontrollera datum och program via KALENDER.
Se mera i  OM OSS

Teaterbesök, i allmänhet 4- 6 per år. Anmälningar mottas vid medlemsmötena. Vanligen ordnas busstransport.

Utfärder, minst en sommarutfärd.

Minneskafé i Folkhälsanhuset i Dickursby tredje torsdagen i månaden kl. 14, ledare Ann-Marie Sjöberg och i Mårtensdal (Bredängsgränden 5 D) andra onsdagen i månaden kl 10, ledare Ulla-Stina Eriksson

Blomsterbingo  i  Folkhälsanhuset i Dickursby  sista torsdagen i månaden kl. 14 och i Myrans (Krukgränden 5) sista fredagen i månaden kl. 14. Ledare är Berit Selenius

Allsång I Folkhälsanhuset i Dickursby kl. 14.30 - 15.30 sista onsdagen i månaden med kantor Anders Ekberg  vid tangenterna och  Gunnar Weckström som leder sången.

Stolgymnastik  i Folkhälsanhuset andra och fjärde måndagen i månaden kl. 14. Start 11.01.2016. Ledare är Mona Lanaeus.

Pensionärsgudstjänst i Helsinge kyrka i oktober. Kyrkkaffe bjuder församlingen på.

ViAndakören för oss 60+ övar varje onsdag på Helsinggård i Dickursby kl.12 - 14. Kören sjunger både andliga och profana sånger. Ledare är Vanda svenska församlings kantor Anders Ekberg.